Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ hocketoanthue.edu.vn.Học những từ chúng ta cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: @ tiếng anh đọc là gì? cách đọc @, #,!

So how is he supposed to find out doc, if he can"t ask you and apparently the information from his other sources is not forthcoming?
Plenty of docs order electrocardiograms for people over 40 as part of a routine checkup, no matter how healthy they are.
These pill mill docs lined their pockets with cash while supplying a steady source of brain altering drugs.
Still, many anti-aging docs attempt to lớn create their own bioidentical hooc môn cocktails tailored khổng lồ their patients" special needs.
The showbiz entrepreneur who built "two empires that turned to lớn sand" draws much grudging respect in this career-spanning doc.
các quan điểm của những ví dụ cần yếu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên hocketoanthue.edu.vn hocketoanthue.edu.vn hoặc của hocketoanthue.edu.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Những Câu Chuyện Cổ Tích Về Các Nàng Công Chúa (Bìa Mềm) Paperback

*

*

phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích tra cứu kiếm dữ liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu khả năng truy cập hocketoanthue.edu.vn English hocketoanthue.edu.vn University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語