Tin tức

View All

Hợp tác đào tạo kế toán

HỢP TÁC ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ONLINE Kế Toán Việt Hưng xin giới thiệu các hình thức hợp tác đào tạo như sau: Kế Toán Việt Hưng là thương hiệu có uy …

Khóa học

xem thêm
Mẫu báo cáo thuế GTGT hàng tháng mới nhất

Mẫu báo cáo thuế GTGT hàng tháng mới nhất

Báo cáo thuế tháng bao gồm có các loại thuế sau: Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) Thuế tài nguyên (nếu có) Thuế thu …

MẪU BÁO THUẾ QUÝ

Làm thế nào để đóng thuế ít nhất

Mẫu biểu

xem thêm
Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu số: 02

Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 02 – TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ Ngày …tháng …năm …

Mẫu Phiếu Chi – Mẫu số: 02

Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu