Tin tức

View All

Hợp tác đào tạo kế toán

HỢP TÁC ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ONLINE Kế Toán Việt Hưng xin giới thiệu các hình thức hợp tác đào tạo như sau: Kế Toán Việt Hưng là thương hiệu có uy …

Khóa học

xem thêm

Học kế toán ở đâu tốt nhất tại hà nội thực hành thực tế

Học kế toán ở đâu để có thể – Học Xong Làm Được Ngay, được thực hành trên chứng từ thực tế, giáo viên hướng dẫn nhiệt tình mà vẫn nằm …

Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2017

Các trường hợp không phải kê khai

Mẫu báo cáo thuế GTGT hàng tháng mới nhất

MẪU BÁO THUẾ QUÝ

Mẫu biểu

xem thêm
Khóa học kế toán tổng hợp thực tế tại Hà Nội

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu số: 02

Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 02 – TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ Ngày …tháng …năm …

Mẫu Phiếu Chi – Mẫu số: 02