Place (n) /pleɪs/: Địa điểmProvince (n) /ˈprɑːvɪns/: TỉnhTourist (n) /ˈtʊrɪst/: khách hàng du lịchBusiness trip (n) /ˈbɪznəs trɪp/: Chuyến công tácDuring (adv) /ˈdʊrɪŋ/: trong suốt…Prepare (v) /prɪˈper/: chuẩn bịInformation (n) /ˌɪnfərˈmeɪʃn/: Thông tinLocation (n) /loʊˈkeɪʃn/: Địa điểmWeather (n) /ˈweðər: Thời tiếtTransportation (n) /ˌtrænspɔːrˈteɪʃn/: Giao thôngSuitcase (n) /ˈsjuːtkeɪs/: ValiTrain (n) /treɪn/: Tàu lửaPlane (n) /pleɪn/: thiết bị bay

*

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề đi du lịch

HỘI THOẠI

A: How many places have you traveled to? (Bạn đã du lịch bao nhiêu vị trí rồi?)

B: I’ve visited all the provinces throughout my country. (Tôi đang đi tất cả các tỉnh ở đất nước tôi)

A: Who vì chưng you usually go with? (Bạn đi với ai?)

B: I often go with my family, sometimes with my best friends. (Tôi thường xuyên đi cùng với gia đình tôi, thỉnh thoảng với những người bạn tốt nhất có thể của tôi)

A: What’s your favorite tourist attraction? (Địa điểm du lịch nào mà bạn thích nhất?)

B: That would be Venice city in Italy. (Đó là tp Venice của Ý)

A: Have you ever been abroad? (Bạn đang ra quốc tế chưa?)

B: Yes, I have. I came khổng lồ Italy last year for a business trip. (Tôi đi rồi. Tôi đang tới Ý thời gian trước cho chuyến công tác)

A: What language bởi you use when traveling? (Bạn sử dụng ngôn ngữ nào lúc đi du lịch?)

B: English, but sometimes I have lớn use body toàn thân language since not all people are good at English. (Tiếng Anh, tuy nhiên thỉnh thoảng tôi thực hiện cả ngôn ngữ khung hình vì không phải mọi tín đồ đều tốt tiếng Anh)

A: What do you usually vày during your trip? (Bạn thường làm gì trong suốt chuyến đi?)

B: I often go sightseeing, take pictures, & sample the local cuisine. (Tôi hay đi nhìn cảnh, chụp ảnh, và thử ăn uống địa phương)

A: What bởi vì you do to prepare for your trip? (Bạn làm gì để chuẩn bị cho chuyến đi?)

B: Before the trip, I tìm kiếm for information about the location, weather, famous tourist attractions, transportation, local cuisine and prices on the internet. (Trước chuyến đi, tôi tìm tin tức về địa điểm, thời tiết, điểm đến chọn lựa du lịch, ẩm thực ăn uống địa phương và chi phí trên Internet)

A: What bởi vì you usually bring when you travel? (Bạn thường có gì theo lúc đi du lịch?)

B: I usually pack my suitcase with some necessary items such as clothes, medicine, food, a map, & a camera. (Tôi thường gói gọn vali với một vài đồ như quần áo, thuốc, thức ăn, bạn dạng dồ và máy ảnh)

A: vị you prefer traveling by car, train or plane? (Bạn ưng ý đi bởi oto, tàu hay là lắp thêm bay?)

B: I prefer planes although it can be a little expensive. Planes are much faster than any other mode of transport. (Tôi yêu thích đi thiết bị bay tuy vậy hơi đắt. Máy bay nhanh hơn những phương tiện thể khác)

A: do you prefer traveling alone or joining a guided tour? (Bạn ý muốn tự đi hay là theo đoàn có hướng dẫn viên?)

B: I love backpacking with my friends who tóm tắt the same interests as me. (Tôi mê thích tự đi với bạn tôi, những người dân có cùng sở trường với tôi).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại trên đây.

Phil Connect cam đoan hỗ trợ học tập viên toàn bộ các thủ tục liên quan đến du học tập tiếng Anh trên Philippines với không thu ngẫu nhiên khoản phí thương mại dịch vụ nào. Hãy contact với Phil Connect để được tư vấn và cung cấp hoàn toàn miễn tổn phí nhé!