Công thức giải nhanh hóa học là chủ đề được không ít học sinh cũng như giáo viên quan lại tâm. Có khá nhiều dạng bài tập yên cầu cần sử dụng công thức giải cấp tốc hóa học. Chú ý chung, nhằm giải được các dạng bài xích tập này yêu cầu bạn phải nắm được phương pháp giải cấp tốc hóa học vô cơ cũng tương tự hữu cơ, đồng thời định hướng cơ bản đến cải thiện về hóa học. Nhằm giúp chúng ta nhanh giường ôn tập được chủ đề này, hocketoanthue.edu.vn đã tổng hợp chủ đề “70 công thức giải cấp tốc hóa học tập vô cơ cùng hữu cơ thi đại học” một cách chi tiết và nỗ lực thể, cùng tò mò nhé!. 


Mục lục

1 cách làm giải cấp tốc hóa học đại cương trong đề thi đại học2 công thức giải cấp tốc hóa học tập vô cơ3 bí quyết giải nhanh hóa học hữu cơ

Công thức giải nhanh hóa học tập đại cưng cửng trong đề thi đại học

Cách tính pH

Dạng 1: dung dịch axit yếu hèn HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)


Trong đó: 

(alpha) là độ điện ly.(C_a) là nồng độ mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))Dạng 2: hỗn hợp đệm (hỗn hợp bao gồm axit yếu đuối HA và muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: dung dịch bazơ yếu hèn BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Tính hiệu suất phản nghịch ứng tổng thích hợp (NH_3)

H% = (2-2fracM_XM_Y)

%(V_NH_3, trong, Y = (fracM_XM_Y-1).100)

Trong đó:

X: hỗn hợp ban đầu.Y: tất cả hổn hợp sau

Điều kiện: tỉ trọng mol (N_2) với (H_2) là 1:3

*

Công thức giải nhanh hóa học tập vô cơ

Các vấn đề về (CO_2)

Dạng 1: Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng (CO_2) và dung dịch (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2)Điều kiện: số mol kết tủa nhỏ dại hơn hoặc thông qua số mol (CO_2)Công thức: (n_ket, tua = n_OH^- – n_CO_2)Dạng 2: Tính lượng kết tủa khi kêt nạp hết lượng (CO_2) vào dung dịch đựng hỗn hợp tất cả NaOH cùng (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2)Điều kiện: (n_CO_3^2- leq n_CO_2)Công thức: (n_CO_3^2- = n_OH^- n_CO_2)Cần đối chiếu (n_CO_3^2-) cùng với (n_Ca) cùng (n_Ba) để tính lượng kết tủa.Dạng 3: Tính thể tích (CO_2) cần hấp thụ hết vào hỗn hợp (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_CO_2 = n_ket, tua)hoặc (n_CO_2 = n_OH^- – n_ket, tua)

Các bài toán về nhôm – kẽm

Dạng 1: Tính lượng NaOH nên dùng đến dung dịch (Al^3+) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^- = 3n_ket, tua)hoặc (n_OH^- = 4n_Al^3+- n_ket, tua)Dạng 2: Tính lượng NaOH đề nghị cho vào hỗn hợp (Al^3+) và (H^+) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_OH^-, min = 3n_, ket, tua + n_H^+)(n_OH^-, max = 4n_Al^3+- n_, ket, tua + n_H^+)Dạng 3: Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch (Na) hoặc (NaAlO_2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_H^+ = n_ket, tua)hoặc (n_H^+ = 4n_AlO_2^-- 3n_ket, tua)Dạng 4: Tính lượng HCl phải cho vào các thành phần hỗn hợp dung dịch NaOH cùng (Na) hoặc (NaAlO_2) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_H^+ = n_ket, tua + n_OH^-)hoặc (n_H^+ = 4n_AlO_2^-- 3n_ket, tua + n_OH^-)Dạng 5: Tính lượng NaOH đề nghị cho vào dung dịch (Zn^2+) để thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^- = 2n_ket, tua)hoặc (n_OH^- = 4n_Zn^2+ – 2n_ket, tua)

Các vấn đề về (HNO_3)

Dạng 1: Kim loại tính năng với (HNO_3) dư

Tính lượng kim loại tác dụng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của kim loại trong muối bột nitrat(i_spk) là số e cơ mà (N^+5) dìm vào

Nếu có Fe tác dụng với (HNO_3) thì sẽ khởi tạo muối (Fe^2+), không tạo ra muối (Fe^3+).

Tính trọng lượng muối nitrat nhận được khi đến hỗn hợp kim loại công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức: (m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

Tính cân nặng muối nitrat thu được khi cho tất cả hổn hợp sắt cùng oxit sắt tính năng với (HNO_3) dư (sản phẩm không tồn tại (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính cân nặng muối thu được khi cho tất cả hổn hợp sắt và những oxit sắt chức năng với (HNO_3) loãng dư giải phóng khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính cân nặng muối thu được khi hòa tan các thành phần hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với (HNO_3) loãng dư hóa giải khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính trọng lượng kim loại ban đầu trong bài toán oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) hỗn hợp A (R dư và oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + thành phầm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính trọng lượng sắt đã sử dụng ban đầu, biết lão hóa lượng sắt này bởi oxi được hỗn hợp rắn X. Tổng hợp hết X với (HNO_3) đặc, nóng giải hòa khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Các câu hỏi về (H_2SO_4)

Dạng 1: Kim loại chức năng với (H_2SO_4) đặc, rét dư

Tính khối lượng muối sunfat 

(m_m = m_KL + frac962sum n_spk.i_spk = m_KL + 96(3n_S + n_SO_2 + 4n_H_2S))

Tính cân nặng kim loại tính năng với (H_2SO_4) đặc, lạnh dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Tính số mol axit thâm nhập phản ứng: (n_H_2SO_4 = sum n_spk.(fraci_spk2 + so, S, trong, spk) = 4n_S + 2n_SO_2 + 5n_H_2S)

Dạng 2: các thành phần hỗn hợp sắt cùng oxit sắt tính năng với (H_2SO_4) đặc, rét dư

(m_m = frac400160(m_hh + 8.6n_S + 8.2n_SO_2 + 8.8n_H_2S))

Công thức tính trọng lượng muối chiếm được khi hòa tan hết hỗn hợp (Fe, FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4) bằng (H_2SO_4) đặc, rét dư giải tỏa khí (SO_2)

(m_m = frac400160(m_hh + 16n_SO_2))

Dạng 3: Tính trọng lượng kim loại lúc đầu trong câu hỏi oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) tất cả hổn hợp A (R dư và oxit của R) (overset+H_2SO_4, d ightarrow R(SO_4)_n + H_2O) + thành phầm khử

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = fracM_R80)

Để đơn giản nếu là Fe: (m_Fe = 0,7m_hh + 5,6n_e, trao, doi)

Nếu là Cu: (m_Cu = 0,8m_hh + 6,4n_e, trao, doi)

Kim nhiều loại (R) tính năng với (HCl, H_2SO_4) tạo thành muối và giải phóng (H_2)

Độ tăng (giảm) khối lượng dung dịch bội phản ứng vẫn là:

(Delta m = m_KL – m_H_2)

Kim loại R hóa trị x tính năng với axit thường:(n_R.x = 2n_H_2)

Dạng 1: sắt kẽm kim loại + HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (H_2)

(m_m, clorua = m_KL, pu + 71n_H_2)

Dạng 2: kim loại + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối sunfat + (H_2)

(m_m, sunfat = m_KL, pu + 96n_H_2)

Muối công dụng với axit

Dạng 1: Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2: muối bột cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Dạng 3: Muối sunfit + dd HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (SO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, sunfit – (80 – 71)n_SO_2)

Dạng 4: Muối sunfit + dd (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (SO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, sunfit + (96-80)n_SO_2)

Oxit tính năng với axit tạo ra muối cùng nước

Có thể xem bội nghịch ứng là: ( + 2 ightarrow H_2O Rightarrow n_O/oxit = frac12n_H)

Dạng 1: Oxit + dd (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối sunfat + (H_2O)

(m_m = m_oxit + 80n_H_2SO_4)

Dạng 2: Oxit + dd HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (H_2O)

(m_m = m_oxit + 55n_H_2O = m_oxit + 27,5n_HCl)

Các bội nghịch ứng nhiệt độ luyện

Dạng 1: Oxit tác dụng với hóa học khửTrường hòa hợp 1: Oxit + CO: (R_xO_y + yCO ightarrow xR + yCO_2)

R là những sắt kẽm kim loại sau Al

Phản ứng (1) hoàn toàn có thể viết gọn như sau:

(_oxit + teo ightarrow CO_2)

Trường hợp 2: Oxit + (H_2): (R_xO_y + yH_2 ightarrow xR + yH_2O)

R là những kim loại sau Al

Phản ứng (2) hoàn toàn có thể viết gọn gàng như sau:

(_oxit + H_2 ightarrow H_2O)

Trường đúng theo 3: Oxit + Al (phản ứng nhiệt nhôm): (3R_xO_y + 2yAl ightarrow 3xR + yA_2O_3)

Phản ứng (3) hoàn toàn có thể viết gọn như sau:

(3_oxit + 2Al ightarrow Al_2O_3)

Cả 3 trường hợp gồm công thức chung:

(n_/oxit = n_CO = n_H_2 = n_CO_2 = n_H_2O)

(m_R = m_oxit – m_/oxit)

Dạng 2: Thể tích khí thu được khi đến hỗn hợp sản phẩm sau phản nghịch ứng nhiệt nhôm ((Al + Fe_2O_3)) chức năng với (HNO_3)

(n_khi = fraci_spk3<3n_Al + (3x-2y)n_Fe_xO_y>)

Dạng 3: Tính lượng Ag hiện ra khi đến a (mol) sắt vào b (mol) (AgNO_3), ta so sánh:(3a > b Rightarrow n_Ag = b)(3a

*

Công thức giải cấp tốc hóa học hữu cơ

Tính số link pi của (C_xH_yO_zN_tCl_m)

(k = frac2 + sum n_i(x_i – 2)2 = frac2+2x+t-y-m2)

(n: số nguyên tử, x: số hóa trị)

k = 0: chỉ có liên kết đơnk = 1: 1 link đôi = 1 vòngk = 2: 2 link đôi = 2 vòng

Dựa vào phản nghịch ứng cháy

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

***Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, khi cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A gồm số (pi = (k+1)).

Tính số đồng phân

Dạng 1: Ancol no, solo chức

Số đồng phân của ancol 1-1 chức, no = (2^n-2)

Dạng 2: Anđehit solo chức, no

Số đồng phân của anđehit 1-1 chức, no = (2^n-3)

Dạng 3: Este no, solo chức

Số đồng phân của este đơn chức, no = (2^n-2)

Dạng 4: Amin 1-1 chức, no

Số đồng phân của amin solo chức, no = (2^n-1)

Dạng 5: Este đơn chức, no

(frac(n-1)(n-2)2)

Dạng 6: Xeton solo chức, no

(frac(n-2)(n-3)2)

Số trieste tạo do glixerol và n axit béo

Số trieste = (frac12n^2(n+1))

Tính số n peptit về tối đa tạo vày x amino axit khác nhau 

Số n peptit về tối đa = (x^n)

Tính số ete tạo vày n ancol đối chọi chức

Số ete = (fracn(n+1)2)

Số team este

Số team este = (fracn_NaOHn_este)

Amino axit A tất cả CTPT ((NH_2)_x – R – (COOH)_y)

(x = fracn_HCln_A)

(y = fracn_NaOHn_A)

Công thức tính số C của ancol no, este no hoặc ankan phụ thuộc vào phản ứng cháy

Số C của ancol no hoặc ankan = (fracn_CO_2n_H_2O – n_CO_2)

(với (n_H_2O > n_CO_2))

Công thức tính khối lượng ancol đối kháng chức no hoặc tất cả hổn hợp ancol solo chức no 

Đây là phương pháp tính khối lượng ancol đối kháng chức no hoặc các thành phần hỗn hợp ancol solo chức no theo khối lượng khí cacbonic và cân nặng nước

(m_ancol = m_H_2O – fracm_CO_211)

Công thức tính khối lượng amino axit A một số loại 1

Đây là công thức tính trọng lượng amino axit A (chứa n team (-NH_2) và m nhóm -COOH) khi đến amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, tiếp nối cho hỗn hợp sau phản nghịch ứng công dụng vừa đủ với b mol NaOH

(m_A = M_A fracb-am)

Công thức tính cân nặng amnio axit A loại 2 

Đây là phương pháp tính cân nặng amnio axit A chứa n team (-NH_2) với m team -COOH) khi đến amino axit này vào dung dịch cất a mol NaOH, tiếp nối cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.

(m_A = M_A fracb-an)

Công thức xác minh công thức phân tử của một anken 

Đây là công thức xác minh công thức phân tử của một anken phụ thuộc phân tử khối của hỗn hợp anken với (H_2) trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng

Anken ((M_1)) (+ H_2 oversetNi, t^circ ightarrow A, (M_2)) (phản ứng hiđro hóa anken hoàn toàn)

Số n của anken ((C_nH_2n) = frac(M_2 – 2)M_114(M_2 – M_1))

*

Công thức xác định công thức phân tử của một ankin 

Đây là công thức khẳng định công thức phân tử của một ankin nhờ vào phân tử khối của các thành phần hỗn hợp ankin và (H_2) trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng

Ankin ((M_1)) (+ H_2 oversetNi, t^circ ightarrow A, (M_2)) (phản ứng hiđro hóa ankin trả toàn)

Số n của ankin ((C_nH_2n-2) = frac2(M_2 – 2)M_114(M_2 – M_1))

Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken

H% = (2-2fracM_xM_y)

Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit no solo chức

H% = (2-2fracM_xM_y)

Công thức tính tỷ lệ ankan A tham gia phản ứng tách

%A = (fracM_AM_X – 1)

Công thức xác định phân tử ankan A nhờ vào phản ứng tách

(M_A = fracV_hhXV_AM_X)

hocketoanthue.edu.vn đã giúp bạn tổng hợp cách làm giải nhanh hóa học trắc nghiệm vô cơ cùng hữu cơ. Mong mỏi rằng kỹ năng và kiến thức trong bài viết sẽ có ích với chúng ta trong quá trình học tập cùng ôn luyện công ty đề công thức giải nhanh hóa học tập trắc nghiệm vô cơ và hữu cơ. Giả dụ có bất kể câu hỏi nào tương quan đến công ty đề cách làm giải cấp tốc hóa học, nhớ là để lại trong nhấn xét dưới nha. Chúc bạn luôn luôn học và ôn thi tốt!.