(Chinhphu.vn) - Tại ra quyết định số 1024/QĐ-TTg, Thủ tướng thiết yếu phủ đưa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng bề ngoài cách chức Phó bốn lệnh Quân khu 9 đối với bằng hữu Thiếu tướng nai lưng Văn Tài, Phó tư lệnh Quân quần thể 9, vày đã có những vi phạm, yếu điểm rất rất lớn trong công tác và Ban bí thư đã thi hành kỷ pháp luật về đảng.


*
Thiếu tướng Trần Văn Tài
Trước đó, ngày 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban túng bấn thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để coi xét, thực hiện kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Tài, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu vực 9, Bộ Quốc phòng; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó túng thiếu thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Sau lúc xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban túng thư nhận thấy: vào thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Tài đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế có tác dụng việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, thống kê giám sát để xảy ra vi phạm pháp luật và quy định của Bộ Quốc chống trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng kinh phí đầu tư trái quy định. Đồng chí thuộc chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020.

Vi phạm của đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Tài là rất nghiêm trọng, làm cho ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, Quân đội quần chúng. # Việt Nam, gây bức xúc vào dư luận đến mức cần phải kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.