Nhằm giúp cho cán cỗ Hội LHPN, báo cáo viên, tuyên truyền viên luật pháp các cấp thực hiện giỏi công tác tin tức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục điều khoản và tham gia tính toán việc thực hiện Luật bình đẳng giới, trang web Hội LHPNVN xin trích đăng một số câu hỏi và giải đáp điều khoản về quyền của phụ nữ:
*

câu hỏi 1: Hiến pháp hiện hành quy định thiếu phụ có quyền gì? Trả lời: Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2001) quy định: Ở nước CHXHCNVN, những quyền con người về bao gồm trị, dân sự, tởm tế, văn hoá thôn hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ chuyên môn văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đầy đủ 18 tuổi trở lên đều phải có quyền thai cử cùng đủ 21 tuổi trở lên đều sở hữu quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND theo pháp luật của pháp luật. 1.Quyền về bao gồm trị: a. Quyền thai cử, ứng cử: Công dân, không khác nhau dân tộc, nam giới nữ, thành phần làng hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ chuyên môn văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đầy đủ 18 tuổi trở lên đều có quỳên bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều phải sở hữu quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND theo luật của pháp luật. b. Quyền tham gia làm chủ Nhà nước và xã hội: Công dân bao gồm quyền tham gia làm chủ Nhà nước với xã hội, tham gia bàn thảo các vấn đề chung của cả nước và địa phương, ý kiến đề nghị với ban ngành Nhà nước, biểu quyết khi công ty nước trưng ước dân ý. c. Quyền tự do ngôn luận, thoải mái báo chí: Công dân có quyền tự do thoải mái ngôn luận, tự do báo chí, tất cả quyền được thông tin, quyền được hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định của pháp luật. d. Quyền bảo đảm an toàn Tổ quốc: là quyền cao cả của công dân. 2. Quyền về gớm tế: a. Quyền tự do thoải mái kinh doanh: Công dân có quyền trường đoản cú do kinh doanh theo biện pháp của pháp luật. b. Quyền download về tài sản: Công dân gồm quyền cài về các khoản thu nhập hợp pháp, của nả để dành, bên ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và gia tài khác trong công ty lớn hoặc các tổ chức kinh tế khác; so với đất nhà nước giao áp dụng theo pháp luật của pháp luật.c. Quyền tạo nhà ở: Công dân bao gồm quyền xây dựng nhà ở theo quy hoạch với pháp luật. Quyền lợi và nghĩa vụ của người thuê nhà và người dân có nhà dịch vụ thuê mướn được bảo lãnh theo pháp luật. 3. Quyền lao động:  a. Quyền bình đăng lao cồn của nam nữ: Lao động phái nữ và nam làm cho việc đồng nhất thì tiền lương ngang nhau. b. Quyền lao cồn của nữ: tất cả quyền hưởng chính sách thai sản; phụ nữ là viên chức bên nước và người làm công nạp năng lượng lương bao gồm quyền nghỉ ngơi trước và sau thời điểm sinh đẻ mà lại vẫn tận hưởng lương, phụ cung cấp theo công cụ của pháp luật. 4. Quyền được học tập tập: Công dân tất cả quyền học tập văn hoá cùng học nghề bởi nhiều hình thức; học sinh có năng khiếu được đơn vị nước và xã hội tạo điều kiện để phát triển tài năng. 5. Quyền nghiên cứu khoa học: Công dân gồm quyền phân tích khoa học tập kỹ thuật, phân phát minh, sáng tạo sáng kiến cách tân kỹ thuật, hợp lí hoá sản xuất, sáng sủa tác, phê bình văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và gia nhập các hoạt động văn hoá khác. Công ty nước bảo lãnh quyền tác giả, quyền download công nghiệp. 6. Quyền thừa hưởng chế độ bảo đảm sức khoẻ; 7. Quyền tự do thoải mái đi lại với cư trú: Công dân tất cả quyền tự do thoải mái đi lại và cư trú ở vào nước, tất cả quyền ra nước ngoài và từ quốc tế về nước theo lao lý của pháp luật.8. Quyền thoải mái tín ngưỡng: Công dân có quyền tự do thoải mái tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không áp theo một tôn giáo nào.9. Quyền bình đẳng trước pháp luật. 10. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể: Công dân tất cả quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được điều khoản bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự với nhân phẩm. 11. Quyền bất khả xâm phạm về địa điểm ở.12. Quyền năng khiếu nại, tố cáo: Công dân có quyền khiếu nại, cáo giác với cơ quan Nhà nước bao gồm thẩm quyền về những vấn đề làm trái pháp luật của ban ngành Nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang quần chúng hoặc bất kể cá nhân nào. Câu hỏi 2: hình thức Bình đẳng giới nguyên tắc quyền của thiếu nữ bình đẳng với phái mạnh trong nghành chính trị như thế nào? các hành vi như thế nào vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong nghành nghề dịch vụ chính trị? Trả lời: lý lẽ Bình đẳng giới năm 2006 phương tiện nam thiếu phụ bình đẳng trong nghành nghề dịch vụ chính trị như sau: 1. Nam, chị em bình đẳng vào tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội. 2. Nam, thanh nữ bình đẳng trong tham gia kiến thiết và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.  3. Nam, bạn nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử với được ra mắt ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; từ ứng cử với được ra mắt ứng cử vào cơ quan chỉ đạo của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - làng hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp. 4. Nam, người vợ bình đẳng về tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, giới hạn tuổi khi được đề bạt, chỉ định vào thuộc vị trí quản ngại lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức. 5. Các biện pháp can hệ bình đẳng giới trong nghành nghề dịch vụ chính trị bao gồm: a) bảo đảm tỷ lệ yêu thích đáng thanh nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tương xứng với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; b) đảm bảo tỷ lệ cô bé thích đáng trong xẻ nhiệm những chức danh trong cơ sở nhà nước tương xứng với mục tiêu tổ quốc về đồng đẳng giới. *Luật còn quy định những hành vi vi phi pháp luật về đồng đẳng giới trong nghành chính trị bao gồm: a. Cản trở việc nam hoặc đàn bà tự ứng cử, được reviews ứng cử đaij biểu Quốc hội, HĐND vào cơ quan lãnh đạo cuả tổ chức triển khai chính trị, chủ yếu trịxã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp vì thành kiến giới. b. Không thực hiện hoặc cản ngăn việc bổ nhiệm nam thiếu phụ vào cưng cửng vị quản lí lý, chỉ huy hoặc những chức danh trình độ chuyên môn vì thành kiến giới. c. Đặt ra và triển khai quy định tất cả sự phân biệt, đối xử về giới trong số hương ước, quy ước của xã hội hoặc vào quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.