XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI
*
*
*
*
*
*

Tham gia phong trào!

dìm trình theo dõi với đóng góp dữ liệu về quality không khí tại thành phố của bạn.

Trở thành hợp tác viên
theo thời hạn thực">#cityUS AQI
1 Nhu Quynh, Tinh Hung Yen

0

2 tp Lạng Sơn, Tinh Lang Son

0

3 Thu Thua, Long An

3

4 Tay Ninh, Tinh Tay Ninh

6

5 Cẩm Phả, Tinh quang quẻ Ninh

10

6 phái nam Sách, Tinh nhì Duong

10

7 mong muốn Cai, Tinh quang đãng Ninh

11

8 gớm Mon, Tinh nhì Duong

16

9 Quảng Hà, Tinh quang đãng Ninh

26

10 thành phố Hạ Long, Tinh quang quẻ Ninh

26

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI
*

Bản đồ ô nhiễm và độc hại không khí ảnh động 3D


*

*

*
Trạm quan liêu trắc quality không khí
*
Hỏa hoạn
*
Chất lượng không khí
*
Gió

2021 mật độ PM2.5 vừa đủ tại Việt Nam: 4.9 lần giá bán trị theo phía dẫn về chất lượng không khí thường niên của WHO


#QUỐC GIADân sốUS TB
1
*
Băng-la-đét
164,689,383

161

2
*
Sát
16,425,859

161

3
*
Pa-ki-xtan
220,892,331

156

4
*
Tát-gi-ki-xtan
9,537,642

152

5
*
Ấn Độ
1,380,004,385

151

6
*
Ô-man
5,106,622

146

7
*
Ka-dắc-xtan
6,524,191

138

8
*
Ba-ren
1,701,583

136

9
*
I-rắc
40,222,503

136

10
*
Nê-pan
29,136,808

126

36
*
Việt Nam
97,338,583

77


Làm cầm nào để bảo vệ một cách tốt nhất trước ô nhiễm và độc hại không khí?

Giảm mức tiếp xúc với độc hại không khí tại việt nam của bạn