XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI
*
*
*
*
*
*

Tham gia phong trào!

Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.

Trở thành cộng tác viên
theo thời gian thực">#cityUS AQI
1 Nhu Quynh, Tinh Hung Yen

0

2 Thành Phố Lạng Sơn, Tinh Lang Son

0

3 Thu Thua, Long An

3

4 Tay Ninh, Tinh Tay Ninh

6

5 Cẩm Phả, Tinh Quang Ninh

10

6 Nam Sách, Tinh Hai Duong

10

7 Mong Cai, Tinh Quang Ninh

11

8 Kinh Mon, Tinh Hai Duong

16

9 Quảng Hà, Tinh Quang Ninh

26

10 Thành Phố Hạ Long, Tinh Quang Ninh

26

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI
*

Bản đồ ô nhiễm không khí ảnh động 3D


*

*

*
Trạm quan trắc chất lượng không khí
*
Hỏa hoạn
*
Chất lượng không khí
*
Gió

2021 Nồng độ PM2.5 trung bình tại Việt Nam: 4.9 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO


#QUỐC GIADân sốUS TB
1
*
Băng-la-đét
164,689,383

161

2
*
Sát
16,425,859

161

3
*
Pa-ki-xtan
220,892,331

156

4
*
Tát-gi-ki-xtan
9,537,642

152

5
*
Ấn Độ
1,380,004,385

151

6
*
Ô-man
5,106,622

146

7
*
Ka-dắc-xtan
6,524,191

138

8
*
Ba-ren
1,701,583

136

9
*
I-rắc
40,222,503

136

10
*
Nê-pan
29,136,808

126

36
*
Việt Nam
97,338,583

77


Làm thế nào để bảo vệ một cách tốt nhất trước ô nhiễm không khí?

Giảm mức tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại Việt Nam của bạn