Đời ai biết trước, sau này ta đang ra sao?Cuộc sinh sống là bao, bởi vì đâu, không mến thương nhau.Người thì lao đao, còn người kia sống trong sang trọng giàu.Anh em một nhà, nhưng không thấy đau lòng hay sao.ĐK:Đời như loại lá, sau này gió cuốn cất cánh xa(Gió cuốn cất cánh xa)Dù trước mặc dù sau, nào ai sinh tử ko qua,Bạc chi phí lợi danh, lúc này bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình đồng đội thua một bạn dưng(Toan tính dật giành tình bạn bè thua một bạn dưng)Một tín đồ dưng, thỉnh thoảng có nghĩa có tình(Có nghĩa bao gồm tình),Đôi lúc không nghỉ mang lại mìnhGiúp người xa cơ nào mong muốn trả ơnMà trên sao? (Mà trên sao?)Ta bạn bè một nhà, tầm thường một chiếc máuSanh nhau đầy đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu:Anh em như chén con nước đầyGà bình thường một mẹ, chớ hoài đá nhau!
Cuộc sống gồm nhiềuTiền tài vật hóa học đã làm cố đổiAnh em thuộc hạ tình thânDường như đang quên rồi đạo lý làm người.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.