hocketoanthue.edu.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, rất đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng

**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo tương đối đầy đủ thông tin trường mã ngành của học viện chuyên nghành Ngân hàng để đưa thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào học tập viện ngân hàng như sau:

Ngành

Năm 2018

Năm 2019Năm 2020Năm 2021

Quản trị sale (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp tuy nhiên bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU)
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Bài viết liên quan