A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (Dự kiến)

I. Tin tức chung

1. Thời gian xét tuyển

- thời gian nhận hồ sơ xét tuyển thẳng: Theo lịch Tuyển sinh của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên năm 2020.

- thời hạn nhận làm hồ sơ xét tuyển bởi điểm thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021: Theo quy định Tuyển sinh vào năm 2021, định kỳ tuyển sinh vào năm 2021.

2. Hồ sơ xét tuyển

a. Phương thức xét tuyển thẳng

Danh mục hồ nước sơ với thời hạn hồ nước sơ tiến hành theo quy định Tuyển sinh vào năm 2021.

b. Cách làm xét tuyển học tập bạ THPT

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu mã của Trường);Bản photocopy hộ khẩu hay trú, minh chứng thư nhân dân;Bản photo công bệnh học bạ THPT;Bản photo công triệu chứng Bằng giỏi nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020 về bên trước hoặc giấy triệu chứng nhận xuất sắc nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2021;Đối với sỹ tử hưởng đối tượng ưu tiên cần phải có dẫn chứng (minh bệnh là bạn dạng gốc hoặc giấy ghi nhận được photo tất cả công chứng).Lệ phí: 30.000đ/ nguyện vọng

c. Cách thức xét tuyển học bạ THPT phối hợp điểm thi năng khiếu

Phiếu đăng ký tham gia dự thi và xét tuyển (theo mẫu của Trường);Bản photocopy hộ khẩu thường xuyên trú, chứng tỏ thư nhân dân;Bản photo công triệu chứng học bạ THPT;Bản photo công hội chứng Bằng tốt nghiệp THPT so với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020 quay trở lại trước hoặc giấy hội chứng nhận xuất sắc nghiệp THPT đối với những thí sinh xuất sắc nghiệp năm 2021;Đối với thí sinh hưởng đối tượng người dùng ưu tiên cần phải có bằng chứng (minh triệu chứng là bản gốc hoặc giấy chứng nhận được photo gồm công chứng).Lệ phí: 350.000đ/ hồ nước sơ

d. Cách thức xét tuyển chọn theo điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2021

Đối với dịp xét tuyển lần 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đk dự thi. Sau khi có hiệu quả thi tốt nghiệp THPT, sỹ tử được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời hạn quy định, bằng phương thức trực con đường hoặc trực tiếp trên nơi đăng ký dự thi.Đối với các đợt xét tuyển vấp ngã sung, sỹ tử xem thông báo điều khiếu nại xét tuyển bổ sung cập nhật tại trang web của trường.

3. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.

4. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

5.1. Thủ tục xét tuyển

Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh năm 2021.Xét học tập bạ THPT.Xét học tập bạ THPT phối kết hợp thi năng khiếu.Xét tuyển chọn theo điểm thi trung học phổ thông năm 2021.

5.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

a. Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh vào năm 2021

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và sỹ tử đạt giỏi nghiệp trung học phổ thông tại kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đạt đk xét tuyển trực tiếp theo quy định Tuyển sinh vào năm 2021.

b. Xét học tập bạ THPT

Điểm trung bình cộng từng môn (03 năm trong học bạ THPT) trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.

c. Xét học tập bạ THPT phối kết hợp thi năng khiếu

Điểm trung bình cộng môn Ngữ văn 03 năm nên đạt trường đoản cú 5.0 trở lên.d. Xét tuyển chọn theo điểm thi trung học phổ thông năm 2021Thí sinh có tác dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021, tổ hợp thi và đk xét tuyển vào ngôi trường đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào và không tồn tại môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có công dụng từ 1.0 điểm trở xuống.

6. Học tập phí

Trường Đại học Văn hóa thủ đô hà nội áp dụng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP luật về qui định thu, làm chủ học phí so với cơ sở giáo dục thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2015-2016 mang lại năm học tập 2020-2021, học tập phí đối với sinh viên đh chính quy là 206.000đ/01 tín chỉ.

II. Các ngành tuyển sinh

Ngành họcMã ngànhTổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Theo KQ thi THPT


Ngôn ngữ Anh

7220201D01, D78, D963644

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103C00, D01, D786882

Luật

7380101C00, D01, D963644

Báo chí

7320101C00, D01, D783238

Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm

7320402C00, D01, D963238

Thông tin -Thư viện

7320201C00, D01, D962025

Quản lý thông tin

7320205C00, D01, A162530

Bảo tàng học

7320305C00, D01, D781822

Văn hóa học


Nghiên cứu giúp văn hóa

7229040AC00, D01, D781822

Văn hóa truyền thông

7229040BC00, D01, D783238

Văn hóa đối ngoại

7229040CC00, D01, D781822

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam


Tổ chức và làm chủ văn hóa vùng DTTS

7220112AC00, D01, D781416

Tổ chức và quản lý du kế hoạch vùng DTTS

7220112BC00, D01, D781619

Quản lý văn hóa


Chính sách văn hóa và thống trị nghệ thuật

7229042AC00, D01, D787590

Quản lý bên nước về gia đình

7229042BC00, D01, D781822

Quản lý di sản văn hóa

7229042CC00, D01, D782327

Biểu diễn nghệ thuật

7229042DN00025

Tổ chức sự khiếu nại văn hóa

7229042EN05, C00, D010624

Du lịch

7810101

Văn hóa du lịch

7810101AC00, D01, D7890110

Lữ hành, khuyên bảo du lịch

7810101BC00, D01, D785060

Hướng dẫn du ngoạn Quốc tế

7810101CD01, D78, D965060

Sáng tác văn học

7220110N00015

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của trườngĐại học tập Văn hóa thủ đô như sau:

Ngành đào tạo

Năm 2019Năm 2020Năm 2021

Xét theo học bạ

Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Ngôn ngữ Anh

29,25 (D01)

29,25 (D78)

29,25 (D96)

D01, D78, D96: 31,75

D01: 34

D01, D78, D96, A16, A00: 35,10

D01, A00: 34,75

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

26 (C00)

23 (D01)

23 (D78)

C00: 27,50

D01, D78, D96: 26,50

C00: 27

D01: 26

C00: 27,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 28,75

D01, A00: 27,75

Luật

23,50 (C00)

22,50 (D01)

22,50 (D96)

C00: 26,25

D01, D78, D96: 25,25

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

Báo chí

22,25 (C00)

21,25 (D01)

21,25 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

Gia đình học

25,50 (C00)

21,30 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

Kinh doanh xuất phiên bản phẩm

22,90 (C00)

23,85 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15(D96)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Thông tin - Thư viện

25,50 (C00)

23 (D01)

17 (C00)

16 (D01)

16 (D96)

C00: 18

D01, D78, D96: 17

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00:21,00

D01, A00: 20,00

Quản lý thông tin

21 (C00)

20 (D01)

20 (D96)

C00: 24,50

D01, D78, D96: 23,50

C00: 23

D01: 22

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 24,75

D01, A00: 23,75

Bảo tàng học

25,50 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Văn chất hóa học - nghiên cứu văn hóa

19,75 (C00)

18,75 (D01)

18,75 (D78)

C00: 23

D01, D78, D96: 22

C00: 25,50

D01: 21,50

C00: 25,10

D01, D78, D96, A16, A00: 24,10

C00: 23,00

D01, A00: 22,00

Văn chất hóa học - văn hóa truyền thông

22 (C00)

21 (D01)

21 (D78)

C00: 25,25

D01, D78, D96: 24,25

C00: 26

D01: 25

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

C00: 27,00

D01, A00: 26,00

Văn chất hóa học - văn hóa truyền thống đối ngoại

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 24

D01, D78, D96: 23

C00: 24

D01: 23

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 26,00

D01, A00: 25,00

Văn hóa những DTTSVN - tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A)

24,35 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00:

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Văn hóa các DTTSVN - tổ chức triển khai và QL du lịch vùng DTTS (7220112B)

24,45 (C00)

22 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 20,25

D01, D78, D96: 19,25

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

QLVH - cơ chế văn hóa và thống trị nghệ thuật

18,50 (C00)

17,50 (D01)

17,50 (D78)

C00: 20,75

D01, D78, D96: 19,75

C00: 22,50

D01: 21,50

C00: 24,10

D01, D78, D96, A16, A00: 23,10

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

QLVH - làm chủ nhà nước về gia đình

22,80 (C00)

21.20 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00: 15,00

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

QLVH - thống trị di sản văn hóa

22,90 (C00)

22,80 (D01)

23,95 (D78)

19,25 (C00)

18,25 (D01)

18,25 (D78)

C00: 21

D01, D78, D96: 20

C00: 21,50

D01: 20,50

C00: 23,00

D01, D78, D96, A16, A00: 22,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

QLVH - biểu diễn nghệ thuật

27,75

QLVH - tổ chức triển khai sự khiếu nại văn hóa

19.75 (N00)

19,75 (C00)

19,75 (D01)

C00: 24,75

D01, D78, D96: 24,75

C00: 25,25

D01: 25,25

C00: 26,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 26,00

D01, A00: 26,00

Biểu diễn âm nhạc

Đạo diễn sự kiện

Biên đạo múa đại chúng

Du lịch - văn hóa du lịch

24,30 (C00)

21,30 (D01)

21,30 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 26

D01: 25

C00: 26,20

D01, D78, D96, A16, A00: 25,20

C00: 22,75

D01, A00: 21,75

Du định kỳ - Lữ hành, trả lời DL

24,85 (C00)

21,85 (D01)

21,85 (D78)

C00: 26,50

D01, D78, D96: 25,50

C00: 26,75

D01: 25,75

C00: 26,70

D01, D78, D96, A16, A00: 25,70

C00: 25,50

D01, A00: 24,50

Du lịch - khuyên bảo DL Quốc tế

21,25 (D01)

21,25 (D78)

21,25 (D96)

D01, D78, D96: 30,25

D01: 33

D01, D78, D96, A16, A00: 32,40

D01, A00: 29,00

Sáng tác văn học

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
TrườngĐại học văn hóa hà nội
*
Thư viện trườngĐại học văn hóa hà nội
*
Cổng trườngĐại học văn hóa hà nội