Đề hocketoanthue.edu.vn vào lớp 10 tỉnh tô La năm học tập 2022 - 2023 có đáp án môn ngữ văn sẽ được update chi tiết bên dưới đây.

Đề hocketoanthue.edu.vn vào lớp 10 môn Văn tỉnh sơn La 2022

Câu 1. (0,5 điểm) Đoạn trích trên áp dụng phương thức diễn tả nào?

Câu 2. (0,75 điểm) xác minh một biện pháp tu từ một trong những câu thơ sau:

"Quê hương là vòng đeo tay ấm

con nằm ngủ giữa mưa đêm

Quê mùi hương là đêm trăng tỏ

hoa cau rụng trắng ngoại trừ thềm"

Câu 3. (1,0 điểm) Tìm cùng phân tích ý nghĩa sâu sắc của phần lớn hình ảnh diễn tả vẻ đẹp quê hương trong đoạn thơ sau: 

*

*

Đáp án đề hocketoanthue.edu.vn vào lớp 10 môn Văn tỉnh tô La 2022

*

*

Theo TTHN


Tuyển sinh lớp 10 sơn La 2022


Đề hocketoanthue.edu.vn vào lớp 10 môn Văn 2022 - 2023


*
*
*
*
*
*
*
*

Tuyển sinh lớp 10 sơn La 2022


Đề hocketoanthue.edu.vn vào lớp 10 môn Văn 2022 - 2023


Viết bình luận: Đáp án đề hocketoanthue.edu.vn vào lớp 10 môn Văn tỉnh đánh La 2022


Các tin new nhất


Đang quan tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài xích tập - có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
hocketoanthue.edu.vn.COM
ĐIỂM hocketoanthue.edu.vn
*