Trường Đại học tập Tây Nguyên chủ yếu thức chào làng phương án tuyển sinh đh chính quy năm 2022. Mời các bạn tham khảo thông tin cụ thể trong nội dung nội dung bài viết này.


GIỚI THIỆU CHUNG

ttn.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1/ những ngành tuyển chọn sinh

Các ngành tuyển chọn sinh của ngôi trường Đại học tập Tây Nguyên năm 2022 như sau:

Mã ngành: 7720101Chỉ tiêu:Thi THPT: 190Học bạ: 0ĐGNL: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7720301Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7720601Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: B00
Mã ngành: 7140201Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 10ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: M01, M09
Mã ngành: 7140202Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 10ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, C00, C03
Ngành giáo dục tiểu học (dạy bởi tiếng Jrai)Mã ngành: 7140202JRChỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, C00, D01
Mã ngành: 7140217Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, C19, C20
Mã ngành: 7140231Chỉ tiêu:Thi THPT: 70Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: D01, D14, D15, D66
Mã ngành: 7140205Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 90ĐGNL: 20Tổ phù hợp xét tuyển: C00, C19, D01, D66
Mã ngành: 7140206Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 100ĐGNL: 10Tổ hòa hợp xét tuyển: T00, T02
Mã ngành: 7140209Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7140211Chỉ tiêu:Thi THPT: 120Học bạ: 60ĐGNL: 20Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, C01
Mã ngành: 7140212Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ đúng theo xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7140247Chỉ tiêu:Thi THPT: 45Học bạ: 15Thi ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A02, B00, D90
Mã ngành: 7220201Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 40ĐGNL: 10Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15, D66
Mã ngành: 7229001Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: C00, C19, D01, D66
Mã ngành: 7229030Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C19, C20
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu:Thi THPT: 50Học bạ: 40ĐGNL: 10Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310105Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7620115Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 35ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành quản ngại trị kinh doanh (CLC)Mã ngành: 7340101_1Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu:Thi THPT: 70Học bạ: 60ĐGNL: 10Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu:Thi THPT: 50Học bạ: 40ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7510406Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu:Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành technology sau thu hoạchMã ngành: 7540104Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20Thi ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620110Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620110_1Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15Thi ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620112Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành Lâm sinhMã ngành: 7620205Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành cai quản tài nguyên rừngMã ngành: 7620211Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20Thi ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 40ĐGNL: 20Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7620105Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 30ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D13
Mã ngành: 7640101Chỉ tiêu:Thi THPT: 80Học bạ: 100ĐGNL: 20Tổ thích hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D13

2/ tổng hợp môn xét tuyển

Bảng các tổ phù hợp môn xét tuyển vào các ngành ngôi trường Đại học tập Tây Nguyên năm 2022 như sau:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối A02 (Toán, Lý, Sinh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối B03 (Toán, Văn, Sinh)Khối B08 (Toán, Sinh, Anh)Khối C00 (Văn, Sử, Địa)Khối C01 (Văn, Toán, đồ vật lí)Khối C03 (Văn, Toán, Sử)Khối C19 (Văn, Sử, giáo dục đào tạo công dân)Khối C20 (Văn, Địa, giáo dục công dân)Khối D01 (Toán, Anh, Văn)Khối D07 (Toán, Anh, Hóa)Khối D13 (Văn, Sinh, Anh)Khối D14 (Văn, Sử, Anh)Khối D15 (Văn, Địa, Anh)Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)Khối D90 (Toán, KHTN, giờ đồng hồ Anh)Khối T00 (Toán, Sinh, năng khiếu sở trường TDTT)Khối T02 (Toán, Văn, năng khiếu TDTT)

3/ cách thức xét tuyển

Trường Đại học Tây Nguyên tuyển chọn sinh hệ đh chính quy năm 2022 theo những phương thức sau:

Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022Phương thức 2: Xét học bạ THPTPhương thức 3: Xét tác dụng thi reviews năng lực của ĐHQGHCM Phương thức 1. Xét tuyển chọn theo kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022

Điểm sàn những ngành Sư phạm theo quy định của bộ GD&ĐT, điểm sàn các ngành sót lại theo cách thức của Đại học Tây Nguyên và được ra mắt sau lúc có kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Phương thức 2. Xét học bạ THPT

Điều khiếu nại xét tuyển:

Các ngành đào tạo giáo viên: học tập lực lớp 12 tốt hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt >= 8.0Ngành Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học: học lực lớp 12 các loại khá hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt >= 6.5Ngành giáo dục đào tạo thể chất: Yêu mong đạt một trong các 3 đk sau:

+) học lực lớp 12 một số loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông >= 6.5

+) Là chuyển vận viên cấp 1, kiện tướng, di chuyển viên đã từng có lần đoạt huy chương trên Hội khỏe mạnh Phù Đổng, các giải trẻ tổ quốc và thế giới hoặc giải vô địch non sông và quốc tế.

+) Điểm thi môn năng khiếu sở trường >= 9.0

Các ngành còn lại: học tập lực TB và tất cả điểm xét tuyển chọn >= 18.0 (thang điểm 30). Ngành ngôn ngữ Anh đk xét tuyển là điểm TB môn Anh >= 6.0

Cách tính điểm xét tốt nghiệp

*
*

Các hiệ tượng xét học bạ

Hình thức 1: Xét điểm TB học tập kỳ của những môn học cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (tính 2 học tập kì)

Ví dụ xét học tập bạ khối A00 theo hiệ tượng 1, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm tổng kết 2 học kì môn Toán lớp 12)/2

+) Điểm đồ gia dụng lý = (Tổng điểm tổng kết 2 học kì môn thiết bị lý lớp 12)/2

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm tổng kết 2 học tập kì môn Hóa lớp 12)/2

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm vật lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 2: Xét điểm TB học tập kỳ của những môn học năm lớp 11 cùng HK1 lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (tính 3 học tập kì)

Ví dụ xét học bạ khối A00 theo bề ngoài 2, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Điểm tổng kết môn Toán HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Toán HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Toán HK1 lớp 12)/3

+) Điểm vật lý = (Điểm tổng kết môn vật lý HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn thiết bị lý HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn trang bị lý HK1 lớp 12)/3

+) Điểm Hóa = (Điểm tổng kết môn Hóa HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Hóa HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Hóa HK1 lớp 12)/3

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm trang bị lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 3: Xét điểm TB học kỳ của những môn cả năm lớp 10, lớp 11 với HK1 lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển chọn (tính 5 học kỳ)

Ví dụ xét học tập bạ khối A00 theo hiệ tượng 3, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm môn Toán 5 học kỳ)/5

+) Điểm vật dụng lý = (Tổng điểm môn đồ dùng lý 5 học kỳ)/5

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm môn Hóa 5 học tập kỳ)/5

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm trang bị lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 4: Xét điểm TB học tập kỳ các môn năm lớp 10, lớp 11 cùng năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển chọn (tính 6 học kỳ)

Ví dụ xét học tập bạ khối A00 theo hiệ tượng 4, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm môn Toán 6 học tập kỳ)/6

+) Điểm đồ dùng lý = (Tổng điểm môn đồ lý 6 học kỳ)/6

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm môn Hóa 6 học tập kỳ)/6

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm đồ dùng lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

phương thức 3. Xét tác dụng thi reviews năng lực năm 2022 vày ĐHQGHCM tổ chức

Điều kiện xét tuyển:

Ngành y khoa và các ngành đào tạo giáo viên (trừ ngành giáo dục đào tạo thể chất): học lực lớp 12 một số loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp >= 6.5Các ngành còn lại: học lực lớp 12 loại TB trở lên

Hình thức thi: tìm hiểu thêm về kỳ thi review năng lực vì ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 trên đây.

Thời gian đk dự thi: 

Đợt 1: 

+) Địa điểm thi: Đắk Lắk (tại Đại học tập Tây Nguyên)

Đợt 2: Không tổ chức thi sống Tây Nguyên thủ tục 4: Xét tuyển chọn thẳng

Theo quy chế tuyển sinh đại học của bộ GD&ĐT. Xem cụ thể các đối tượng người sử dụng xét tuyển trực tiếp theo quy định của bộ GD&ĐT.

Tổ hòa hợp xét tuyển chọn của mỗi ngành so với phương thức 1 và cách làm 2 là như nhau, điểm trúng tuyển của các tổ phù hợp xét tuyển chọn trong cùng một ngành, một cách tiến hành là cân nhau (không chênh lệch).

4/ Thi năng khiếu

Thí sinh đăng ký thi năng khiếu ngành giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo thể chất.

Thời gian thi năng khiếu:

a) thời hạn đăng ký xét tuyển

*Thời gian đăng ký xét học bạ:

b) hồ nước sơ đăng ký xét tuyển

*Hồ sơ xét học bạ:

Bản sao CMND/CCCDBản sao học tập bạ THPTGiấy hội chứng nhận xuất sắc nghiệp trong thời điểm tạm thời hoặc bạn dạng sao bằng giỏi nghiệpBản sao sách vở và giấy tờ ưu tiên (nếu có)

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết hơn tại: Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Tây Nguyên

Ngành họcĐiểm chuẩn
201920202021
Giáo dục Mầm non1818.522.35
Giáo dục tè học1821.525.85
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai1818.519.0
Giáo dục chính trị18.518.523.0
Giáo dục Thể chất1817.518.0
Sư phạm Toán học1818.522.8
Sư phạm đồ vật lý1818.519.0
Sư phạm Hóa học1818.520.25
Sư phạm Sinh học1818.519.0
Sư phạm Ngữ văn18.518.522.0
Sư phạm giờ đồng hồ Anh1818.525.0
Y khoa2326.1526.0
Điều dưỡng191921.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học2021.521.5
Ngôn ngữ Anh181621.25
Triết học141515.0
Văn học141515.0
Kinh tế141519.0
Kinh tế vạc triển1515.0
Quản trị ghê doanh17.51621.0
Kinh doanh mến mại141515.0
Tài chính – Ngân hàng141519.5
Kế toán15.515.517.5
Sinh học1415.0
Công nghệ sinh học141515.0
Công nghệ thông tin141515.0
Công nghệ nghệ thuật môi trường141515.0
Công nghệ thực phẩm141515.0
Công nghệ sau thu hoạch14
Chăn nuôi141515.0
Thú y141515.0
Khoa học cây trồng141515.0
Kinh tế nông nghiệp1515.0
Bảo vệ thực vật141515.0
Kinh tế nông nghiệp15
Lâm sinh141515.0
Quản lý tài nguyên rừng14
Quản lý khu đất đai141515.0