ĐH Tôn Đức chiến hạ là trong những trường áp dụng hiệ tượng xét tuyển học tập bạ thpt trong mùa tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2018. Tuy nhiên, điều kiện xét tuyển chọn và cách tính điểm có khá nhiều điểm biệt lập so với những trường khác.

Bạn đang xem: Điểm xét học bạ tôn đức thắng 2018

Theo thủ tục xét tuyển chọn theo kết quả quá trình tiếp thu kiến thức THPT, ĐH Tôn Đức Thắng chia nhỏ ra làm 2 đợt.

Đợt 1: Xét tuyển giành riêng cho học sinh những trường thpt đã ký phối kết hợp tác cùng với ĐH Tôn Đức Thắng về phía nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ

Chú ưa thích từ viết tắt/công thức:

ĐTBCN: Điểm vừa phải cả năm;

α: là thông số Trường THPT. Các trường chuyên/năng khiếu, trường hết sức quan trọng (theo hạng mục TDTU công bố) có thông số 1,037; trường khác có thông số là 1,000.

ĐTB 2CN = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12)/2

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2

*

Đối tượng: Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 tại những trường thpt đã ký phối hợp tác với trường về phía nghiệp, huấn luyện và cải cách và phát triển khoa học tập công nghệ; hoặc tại các trường THPT của những tỉnh đã ký kết kết trọn vẹn với trường (theo danh sách các Trường trung học phổ thông đã ký kết cùng với ĐH Tôn Đức Thắng) đủ điều kiện xét tuyển chọn theo lý lẽ của trường.

Điều kiện xét tuyển: dựa vào kết quả học tập 3 học tập kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) bảo đảm an toàn các điều kiện theo nhóm ngành như sau:

+ team ngành 1: Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 8,00 và bảo đảm an toàn các đk môn học tập theo ngành.

  + team ngành 2: Thí sinh bao gồm ĐTB 3HK ≥ 7,50 và bảo đảm an toàn các đk môn học theo ngành.

+ đội ngành 3: Thí sinh có thể xét theo đk (a) hoặc (b)

(a): Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 7,00 và bảo đảm an toàn các điều kiện môn học theo ngành. Hoặc (b): Thí sinh bao gồm ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,30 với ĐTB 3HK ≥ 6,00; bảo vệ các đk môn học tập theo ngành.

+ team ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh bao gồm ĐTB môn i theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,00 và ĐTB 3HK ≥ 6,00; Điểm môn Vẽ hình họa thẩm mỹ (Vẽ HHMT), năng khiếu sở trường thể dục thể dục (Năng khiếu TDTT) ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và không nhân hệ số 2). Khi xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT nhân thông số 2.

Xem thêm: Video Văn Hóa Nhật Bản - Nha Hat Khoa Than Nhat Ban

*

Điểm xét tuyển: làm cho tròn cho 2 chữ số thập phân và được tính theo công thức sau:

+ nhóm ngành 1 với 2: Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ team ngành 3:

(a) Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có). (b) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3) *α + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ nhóm ngành 4: Điểm xét tuyển chọn = <ĐTB Môn 1 + (ĐTB Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc năng khiếu sở trường TDTT) *2> * ba phần tư * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

*

Đợt 2: Xét tuyển dành riêng cho học sinh toàn bộ các trường thpt trên cả nước

- Đối tượng: Thí sinh là học sinh đang học tập lớp 12 tại các Trường trung học phổ thông trên cả nước đủ điều kiện đăng ký kết xét tuyển chọn theo qui định của Trường

- Điều kiện xét tuyển: theo tác dụng học tập cả năm lớp 11, 12 bảo đảm an toàn các điều kiện theo nhóm ngành như sau:

+ team ngành 1: Thí sinh có kết quả học tập đạt học tập sinh xuất sắc năm lớp 11, lớp 12 và đảm bảo an toàn các điều kiện môn học theo ngành.

+ team ngành 2: Thí sinh gồm ĐTB 2CN ≥ 7,80 và bảo vệ các điều kiện môn học theo ngành.

+ team ngành 3: Thí sinh có thể xét theo điều kiện (a) hoặc (b)

(a) Thí sinh bao gồm ĐTB 2CN ≥ 7,50 và bảo đảm các đk môn học tập theo ngành. Hoặc (b) Thí sinh gồm ĐTBn môn i theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,50 và ĐTB 2CN ≥ 6,50 và bảo đảm các đk môn học tập theo ngành.

+ đội ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh tất cả ĐTBn môn i theo tổ hợp xét tuyển chọn ≥ 6,30 và ĐTB 2CN ≥ 6,50. Điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu TDTT ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và chưa nhân hệ số 2). Khi xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT nhân thông số 2.

*

Thí sinh đk xét tuyển chọn vào team ngành 4, thí sinh đề nghị tham gia thi bổ sung cập nhật môn năng khiếu gồm có Vẽ trang trí color (Vẽ TTM), Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT để đủ đk xét tuyển.

- Điểm xét tuyển: điểm xét tuyển chọn của từng nhóm ngành được làm tròn cho 2 chữ số thập phân với tính theo phương pháp sau:

*

+ nhóm ngành 1 cùng 2: Điểm xét tuyển chọn = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

  + đội ngành 3: điểm xét tuyển theo 2 đội đối tượng

(a) Điểm xét tuyển = (ĐTB công nhân lớp 11 + ĐTB cn lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có). (b) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3) * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ team ngành 4: Điểm xét tuyển = <ĐTBn Môn 1 + (ĐTBn Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc năng khiếu sở trường TDTT) * 2> * 3/4 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).