Tìm kiếm theo những tiêu chí: Nhà khu đất bán. Gồm 236,999 bđs tại Quốc Lộ 32, thị trấn Phùng, thị xã Đan Phượng, Hà Nội.Chính chủ nên chuyển nhượng đất trống biệt thự The Phoenix Garden giá bán đầu tư+ B4A-0x diện tích s 300m2 hướng ĐB con đường 11m giá chỉ chỉ 5xtr/m2+ C1-0x diện tích s 404m2 phía TB-ĐN con đường 22m giá bán chỉ 5xtr/m2+ C18-1x diện tích s 200m2 hướng TN mặt đường 13m giá chỉ chỉ 5xtr/m2+ C8-0x diện tích s 400m2 phía ĐN con đường 11m giá chỉ chỉ 4xtr/m2+ B1A-0x diện tích s 294.5m2 phía TB-ĐB mặt đường 22m giá bán chỉ 6xtr/m2+ B2-0x diện tích s 225m2 hướng TN con đường 11m giá chỉ 5xtr/m2+ C8A-1x diện tích 200m2 hướng TB con đường 11m giá chỉ chỉ


*

Tin mới

đất 2mặt tiền trước cùng sau đều sở hữu vỉa hè .Đường trước đất ôtô né nhau, đang chải nhựa. Giao thông thuận tiệnkhu vực sale xầm uất. Dân trí caocách con đường 32 khoảng 50m xung quanh không thiếu tiện ích, quần thể vui chơi,giá hợp lý cho mua marketing ,đầu bốn sinh lời cao. Mọi tín đồ ai quan tiền tâm liên hệ 0964843685


*


- B4A-0x diện tích s 300m2 hướng ĐB pháp lý HĐMB mặt đường 11m giá chỉ chỉ 53tr/m2- C1-0x diện tích 404m2 hướng TB-ĐN pháp luật HĐMB mặt đường 22m giá chỉ chỉ 52tr/m2- C8-0x diện tích 400m2 hướng ĐN pháp lý HĐMB con đường 11m giá bán chỉ 48tr/m2- C14-1x diện tích s 400m2 phía ĐN pháp luật HĐMB mặt đường 11m giá chỉ 52.5tr/m2- C3-3x diện tích s 200m2 hướng TN pháp lý HĐMB đường 11m giá chỉ 55tr/m2- C4A-0x diện tích s 230m2 phía TN con đường vào 11m giá chỉ chỉ 50tr/m2- C5A-0x diện tích 200m2 hướng TN mặt đường vào 13m giá bán chỉ 51tr/m2


- B4A-0x diện tích s 300m2 phía ĐB pháp luật HĐMB đường 11m giá chỉ 53tr/m2- C1-0x diện tích s 404m2 hướng TB-ĐN pháp luật HĐMB con đường 22m giá bán chỉ 52tr/m2- C8-0x diện tích 400m2 hướng ĐN pháp lý HĐMB mặt đường 11m giá chỉ chỉ 48tr/m2- C14-1x diện tích 400m2 phía ĐN pháp luật HĐMB con đường 11m giá chỉ chỉ 52.5tr/m2- C3-3x diện tích 200m2 hướng TN pháp lý HĐMB mặt đường 11m giá bán chỉ 55tr/m2- C4A-0x diện tích s 230m2 hướng TN mặt đường vào 11m giá chỉ chỉ 50tr/m2- C5A-0x diện tích 200m2 hướng TN mặt đường vào 13m giá bán chỉ 51tr/m2


- B4A-0x diện tích s 300m2 phía ĐB pháp luật HĐMB đường 11m giá chỉ 53tr/m2- C1-0x diện tích 404m2 hướng TB-ĐN pháp lý HĐMB con đường 22m giá bán chỉ 52tr/m2- C8-0x diện tích s 400m2 phía ĐN pháp lý HĐMB con đường 11m giá chỉ 48tr/m2- C14-1x diện tích 400m2 phía ĐN pháp luật HĐMB con đường 11m giá chỉ chỉ 52.5tr/m2- C3-3x diện tích s 200m2 hướng TN pháp lý HĐMB đường 11m giá bán chỉ 55tr/m2- C4A-0x diện tích s 230m2 phía TN con đường vào 11m giá bán chỉ 50tr/m2- C5A-0x diện tích 200m2 phía TN con đường vào 13m giá chỉ chỉ 51tr/m2


Siêu hot lô đất biệt thự cao cấp The Phoenix Garden giá cực kỳ lợi nhuận+ B4A-0x diện tích s 300m2 hướng ĐB pháp luật HĐMB mặt đường 11m giá chỉ chỉ 53tr/m2+ C1-0x diện tích 404m2 phía TB-ĐN pháp lý HĐMB con đường 22m giá chỉ chỉ 52tr/m2+ C8-0x diện tích s 400m2 hướng ĐN pháp luật HĐMB con đường 11m giá chỉ chỉ 48tr/m2+ C14-1x diện tích 400m2 phía ĐN pháp lý HĐMB đường 11m giá chỉ chỉ 52.5tr/m2+ C3-3x diện tích 200m2 phía TN pháp lý HĐMB đường 11m giá chỉ chỉ 55tr/m2+ C4A-0x diện tích 230m2 hướng TN đường vào 11m giá bán chỉ 50tr/m2- B4A-0x diện tích 300m2 hướng ĐB pháp luật HĐMB con đường 11m giá chỉ 53tr/m2- C1-0x diện tích 404m2 hướng TB-ĐN pháp lý HĐMB mặt đường 22m giá chỉ chỉ 52tr/m2- C8-0x diện tích 400m2 phía ĐN pháp lý HĐMB con đường 11m giá bán chỉ 48tr/m2- C14-1x diện tích 400m2 hướng ĐN pháp lý HĐMB mặt đường 11m giá chỉ chỉ 52.5tr/m2- C3-3x diện tích s 200m2 hướng TN pháp luật HĐMB con đường 11m giá bán chỉ 55tr/m2- C4A-0x diện tích 230m2 hướng TN con đường vào 11m giá chỉ 50tr/m2- C5A-0x diện tích 200m2 phía TN con đường vào 13m giá chỉ chỉ 51tr/m2


B4A-0x diện tích 300m2 phía ĐB pháp lý HĐMB đường 11m giá chỉ chỉ 53tr/m2C1-0x diện tích s 404m2 hướng TB-ĐN pháp luật HĐMB con đường 22m giá chỉ 52tr/m2C8-0x diện tích 400m2 hướng ĐN pháp lý HĐMB mặt đường 11m giá chỉ 48tr/m2C14-1x diện tích s 400m2 hướng ĐN pháp lý HĐMB mặt đường 11m giá chỉ chỉ 52.5tr/m2C3-3x diện tích s 200m2 phía TN pháp luật HĐMB đường 11m giá chỉ chỉ 55tr/m2C4A-0x diện tích s 230m2 hướng TN con đường vào 11m giá chỉ chỉ 50tr/m2C5A-0x diện tích 200m2 phía TN con đường vào 13m giá chỉ 51tr/m2C3-2x diệnB4A-0x diện tích s 300m2 phía ĐB pháp luật HĐMB đường 11m giá chỉ chỉ 53tr/m2C1-0x diện tích 404m2 hướng TB-ĐN pháp luật HĐMB con đường 22m giá chỉ 52tr/m2C8-0x diện tích 400m2 hướng ĐN pháp lý HĐMB mặt đường 11m giá chỉ 48tr/m2C14-1x diện tích 400m2 phía ĐN pháp lý HĐMB con đường 11m giá bán chỉ 52.5tr/m2C3-3x diện tích s 200m2 phía TN pháp luật HĐMB con đường 11m giá bán chỉ 55tr/m2C4A-0x diện tích 230m2 hướng TN đường vào 11m giá chỉ 50tr/m2C5A-0x diện tích 200m2 phía TN đường vào 13m giá chỉ chỉ 51tr/m2C3-2x diện


BẢNG HÀNG CTY BĐS RICH HOUSE phần lớn lô khu đất siu xinh The Phoenix Đan Phượng phục vụ các nhà chi tiêu đây ạ ️B4A-0x diện tích 300m2 hướng ĐB pháp lý HĐMB con đường 11m giá chỉ chỉ 53tr/m2C1-0x diện tích s 404m2 hướng TB-ĐN pháp lý HĐMB đường 22m giá bán chỉ 52tr/m2C8-0x diện tích s 400m2 phía ĐN pháp luật HĐMB đường 11m giá chỉ chỉ 48tr/m2C14-1x diện tích s 400m2 phía ĐN pháp luật HĐMB mặt đường 11m giá chỉ 52.5tr/m2C3-3x diện tích s 200m2 hướng TN pháp luật HĐMB con đường 11m giá chỉ 55tr/m2C4A-0x diện tích 230m2


- B4A-0x diện tích s 300m2 hướng ĐB pháp luật HĐMB mặt đường 11m giá chỉ 53tr/m2- C1-0x diện tích 404m2 hướng TB-ĐN pháp luật HĐMB đường 22m giá chỉ chỉ 52tr/m2- C8-0x diện tích s 400m2 hướng ĐN pháp lý HĐMB đường 11m giá chỉ chỉ 48tr/m2- C14-1x diện tích 400m2 phía ĐN pháp luật HĐMB con đường 11m giá bán chỉ 52.5tr/m2- C3-3x diện tích s 200m2 hướng TN pháp luật HĐMB mặt đường 11m giá chỉ 55tr/m2- C4A-0x diện tích 230m2 phía TN đường vào 11m giá bán chỉ 50tr/m2- C5A-0x diện tích 200m2 hướng TN mặt đường vào 13m giá chỉ 51tr/m2- C8-0x diện tích s 400m2 phía ĐN pháp luật HĐMB đường đi 11m giá chỉ 48tr/m2- C14-1x diện tích 400m2 phía ĐN pháp luật HĐMB lối đi 11m giá chỉ 52.5tr/m2- C3-3x diện tích 200m2 hướng TN pháp luật HĐMB đường đi 11mgiá chỉ 55tr/m2- C4A-0x diện tích 230m2 hướng TN con đường vào 11m giá bán chỉ 50tr/m2- C5A-0x diện tích s 200m2 phía TN con đường vào 13m giá bán chỉ 51tr/m2- C3-2x diện tích s 400m2 phía TB con đường vào 11m giá chỉ 45tr/m2- C23-0x diện tích s 400m2 phía TB mặt đường vào 11m giá bán chỉ 45tr/m2- C15-0x


- C4A-0x diện tích 230m2 phía TN mặt đường vào 11m giá chỉ 50tr/m2- C5A-0x diện tích s 200m2 phía TN con đường vào 13m giá chỉ chỉ 51tr/m2- C3-2x diện tích s 400m2 hướng TB con đường vào 11m giá bán chỉ 45tr/m2- C23-0x diện tích s 400m2 phía TB con đường vào 11m giá bán chỉ 45tr/m2- C15-0x diện tích s 400m2 hướng TB mặt đường 11m giá 48tr/m2- C22-0x diện tích s 400m2 hướng TB mặt đường 11m giá 48tr/m2- C5-1x diện tích s 400m2 phía ĐB con đường 11m giá 52tr/m2- C14-11 diện tích s 400m2 hướng ĐN vẫn xây thô giá tiếp thu 24.5 tỷ-


- C4A-0x diện tích 230m2 phía TN đường vào 11m giá chỉ 50tr/m2- C5A-0x diện tích 200m2 phía TN con đường vào 13m giá chỉ 51tr/m2- C3-2x diện tích 400m2 phía TB mặt đường vào 11m giá chỉ chỉ 45tr/m2- C23-0x diện tích 400m2 phía TB con đường vào 11m giá chỉ chỉ 45tr/m2- C15-0x diện tích s 400m2 hướng TB đường 11m giá 48tr/m2- C22-0x diện tích s 400m2 phía TB con đường 11m giá bán 48tr/m2- C5-1x diện tích 400m2 phía ĐB mặt đường 11m giá chỉ 52tr/m2- C14-11 diện tích s 400m2 hướng ĐN vẫn xây thô giá tiếp thu 24.5 tỷ-


Cần buôn bán 50m2 đất Gò Mèo thị xã Phùng Đan Phượng HN.* khía cạnh tiền 3.6 m.* Đường trước khu đất 9m vỉa hè.* Nằm tại đoạn trung vai trung phong hành chủ yếu công gần dịch viên phùng gần ubnd thị trấn phùng gần nhiều cn phùng sát vimhome đp.* khu đất nền tiềm năng tăng lãi cao diện tích s vừa bắt buộc dễ đầu tư* có thể kd dc với gần rất rất nhìu các tiên ích khác.


- C4A-0x diện tích s 230m2 phía TN mặt đường vào 11m giá chỉ 50tr/m2- C5A-0x diện tích s 200m2 phía TN mặt đường vào 13m giá bán chỉ 51tr/m2- C3-2x diện tích s 400m2 hướng TB đường vào 11m giá bán chỉ 45tr/m2- C23-0x diện tích s 400m2 hướng TB con đường vào 11m giá chỉ 45tr/m2- C15-0x diện tích s 400m2 phía TB mặt đường 11m giá chỉ 48tr/m2- C22-0x diện tích s 400m2 phía TB đường 11m giá 48tr/m2- C5-1x diện tích s 400m2 hướng ĐB con đường 11m giá bán 52tr/m2- C14-11 diện tích 400m2 phía ĐN vẫn xây thô giá tiếp thu 24.5 tỷ-


- C4A-0x diện tích 230m2 hướng TN đường vào 11m giá chỉ 50tr/m2- C5A-0x diện tích s 200m2 phía TN mặt đường vào 13m giá chỉ chỉ 51tr/m2- C3-2x diện tích 400m2 phía TB con đường vào 11m giá bán chỉ 45tr/m2- C23-0x diện tích 400m2 hướng TB mặt đường vào 11m giá bán chỉ 45tr/m2- C15-0x diện tích s 400m2 phía TB con đường 11m giá 48tr/m2- C22-0x diện tích s 400m2 hướng TB đường 11m giá bán 48tr/m2- C5-1x diện tích 400m2 hướng ĐB mặt đường 11m giá chỉ 52tr/m2- C14-11 diện tích 400m2 phía ĐN đang xây thô giá bỏ túi 24.5 tỷ-


Chính chủ yêu cầu chuyển nhưỡng quỹ đất nền trống biệt thự The Phoenix GardenC23-0x diện tích s 400m2 phía TB mặt đường vào 11m giá chỉ chỉ 45tr/m2C15-0x diện tích 400m2 hướng TB con đường 11m giá 48tr/m2C22-0x diện tích 400m2 phía TB con đường 11m giá bán 48tr/m2C5-1x diện tích s 400m2 hướng ĐB mặt đường 11m giá bán 52tr/m2C14-11 diện tích s 400m2 hướng ĐN đang xây thô giá thu về 24.5 tỷC8A-0x diện tích s 200m2 đường vào 11m giá chỉ chỉ 55tr/m2C12-0x diện tích 400m2 phía TB đường vào 11m giá chỉ chỉ 48tr/m2------------------------


Chính công ty cần cung cấp 64m2 khu đất ở đô thị tại thị trấn Phùng, thị trấn Đan Phượng, Hà Nội.Ngõ thông giao thông vận tải thuận tiện, hướng đông nam. Xe hơi tải đỗ cửa như trong ảnh.Gần chợ Phùng, phương pháp cầu phùng 500m, phương pháp đường Quốc lộ 32 rộng 100m.Các bên quảng cáo xin sung sướng không làm phiền.


Chính chủ phải chuyển nhưỡng quỹ đất nền biệt thự The Phoenix GardenC23-0x diện tích s 400m2 hướng TB con đường vào 11m giá bán chỉ 45tr/m2C15-0x diện tích s 400m2 hướng TB đường 11m giá chỉ 48tr/m2C22-0x diện tích 400m2 hướng TB đường 11m giá 48tr/m2C5-1x diện tích 400m2 hướng ĐB con đường 11m giá 52tr/m2C14-11 diện tích s 400m2 phía ĐN đã xây thô giá tiếp thu 24.5 tỷC8A-0x diện tích s 200m2 đường vào 11m giá chỉ 55tr/m2C12-0x diện tích 400m2 phía TB đường vào 11m giá chỉ 48tr/m2------------------------


Chính chủ phải chuyển nhưỡng quỹ đất nền biệt thự The Phoenix GardenB4A-0x diện tích 300m2 phía ĐB view khu vui chơi công viên giá chỉ 53tr/m2C23-0x diện tích s 400m2 phía TB mặt đường vào 11m giá bán chỉ 45tr/m2C15-0x diện tích 400m2 hướng TB mặt đường 11m giá 48tr/m2C22-0x diện tích s 400m2 phía TB con đường 11m giá bán 48tr/m2C5-1x diện tích s 400m2 phía ĐB con đường 11m giá bán 52tr/m2C14-11 diện tích 400m2 phía ĐN sẽ xây thô giá tiếp thu 24.5 tỷC8A-0x diện tích 200m2 đường vào 11m giá chỉ chỉ 55tr/m2C12-0x diện tích 400m2


Chính chủ cần chuyển nhưỡng quỹ đất nền biệt thự The Phoenix Garden+ C23-0x diện tích s 400m2 phía TB mặt đường vào 11m giá bán chỉ 45tr/m2+ C15-0x diện tích s 400m2 phía TB đường 11m giá chỉ 48tr/m2+ C22-0x diện tích 400m2 phía TB con đường 11m giá 48tr/m2+ C5-1x diện tích 400m2 phía ĐB mặt đường 11m giá 52tr/m2+ C14-11 diện tích 400m2 hướng ĐN sẽ xây thô giá đuc rút 24.5 tỷ+ C8A-0x diện tích 200m2 đường vào 11m giá bán chỉ 55tr/m2+ C12-0x diện tích s 400m2 phía TB đường vào 11m giá chỉ chỉ 48tr/m2+ C3-2x


Chính chủ phải chuyển nhưỡng quỹ đất trống biệt thự The Phoenix Garden+ C23-0x diện tích 400m2 hướng TB con đường vào 11m giá bán chỉ 45tr/m2+ C15-0x diện tích 400m2 hướng TB đường 11m giá chỉ 48tr/m2+ C22-0x diện tích 400m2 hướng TB đường 11m giá chỉ 48tr/m2+ C5-1x diện tích 400m2 hướng ĐB con đường 11m giá bán 52tr/m2+ C14-11 diện tích s 400m2 phía ĐN đã xây thô giá tiếp thu 24 tỷ+ C8A-0x diện tích 200m2 con đường vào 11m giá bán chỉ 55tr/m2+ C12-0x diện tích s 400m2 phía TB con đường vào 11m giá chỉ 48tr/m2


Gia đình cần bán đất dịch vụ thương mại Đồng Sậy Đan PhượngThông tin như sau+ diện tích 56m2+ mặt tiền rộng 3.73m+ Hướng khu đất Đông Nam+ Đường nội bộ+ pháp lý sổ đỏ+ giá bán 6xtr/m2 điều đình 0586328888Khu khu đất gần thị xã Phùng, có những tiện ích như bệnh dịch viện, giao thông vận tải thuận tiện, sảnh bóng, bể bơi,...


Cần chuyển nhượng biệt thự hạng sang 200m2 - 400m2 khu sinh thái The Phoenix GardenC23-0x diện tích 400m2 hướng TB mặt đường vào 11m giá chỉ 45tr/m2C15-0x diện tích 400m2 phía TB con đường 11m giá chỉ 48tr/m2C22-0x diện tích s 400m2 phía TB con đường 11m giá 48tr/m2C5-1x diện tích 400m2 hướng ĐB đường 11m giá bán 52tr/m2C14-11 diện tích s 400m2 phía ĐN sẽ xây thô giá thu về 24.5 tỷC8A-0x diện tích s 200m2 đường vào 11m giá chỉ chỉ 55tr/m2C12-0x diện tích s 400m2 hướng TB mặt đường vào 11m giá bán chỉ 48tr/m2


C23-0x diện tích s 400m2 phía TB mặt đường vào 11m giá chỉ 45tr/m2C15-0x diện tích s 400m2 hướng TB đường 11m giá 48tr/m2C22-0x diện tích s 400m2 hướng TB mặt đường 11m giá chỉ 48tr/m2C5-1x diện tích 400m2 hướng ĐB đường 11m giá 52tr/m2C14-11 diện tích s 400m2 hướng ĐN sẽ xây thô giá bỏ túi 24.5 tỷC8A-0x diện tích 200m2 đường vào 11m giá chỉ chỉ 55tr/m2C12-0x diện tích 400m2 hướng TB đường vào 11m giá bán chỉ 48tr/m2------------------------------------------Liên hệ thiết yếu chủ 0586328888CÔNG TY BẤT ĐỘNG


cần bán mảnh đất nền 82 m Đồng sậy TT phùng Đan Phượng HN*Mặt tiền 5m*Nằm tại đoạn TT thị trấn Phùng rất sầm uất*giao thông dễ dàng cách trục thiết yếu tây thăng long khoảng tầm 300 m bí quyết vimhome đan phượng 400m phương pháp viện phùng 200m*khu vục vạc triển kỹ năng sinh lời cao*sổ đỏ pháp lý rõ ràng sẵn sàng giao dịch


Nên đầu tư. Đón đầu xu hướng, những năm tới khu vực này sẽ rất hot. Không lên quận hạ tầng đã cực tốt rồi cứ thử cho và trải nghiệm khu vực này sẽ thấy hết tiềm năng, hết sức sôi động.
Tất cả bất động sản Bán căn hộ chung cư chung cư chào bán kho, đơn vị xưởng chào bán loại bđs nhà đất khác bán nhà đất biệt thự, giáp Bán nhà mặt phố Bán đơn vị riêng cung cấp trang trại, khu nghỉ dưỡng Bán đất cung cấp đất nền dự án công trình Cho thuê chung cư chung cư dịch vụ thuê mướn cửa hàng, ki ốt cho thuê kho, đơn vị xưởng, đất dịch vụ cho thuê loại bất động sản nhà đất khác cho thuê nhà mặt phố Cho thuê công ty riêng thuê mướn nhà trọ, phòng trọ dịch vụ cho thuê văn phòng