ml version="1.0" encoding="utf-8"?>4_mocoi menu Bar Using CSS var today = new Date();var thisHours = today.getHours();var thisMinutes = today.getMinutes();var weekdayNames = <"Chủ nhật", "Thứ Hai", "Thứ Ba", "Thứ Tư", "Thứ Năm", "Thứ Sáu", "Thứ Bảy">;var monthNamesR = <"01", "02", "03", "04", "04", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12">;var thisDay = today.getDay();var thisDate = today.getDate();var currMonth = today.getMonth();var currYear = today.getFullYear();if(today.getMinutes()
*

NHÓM TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VIRGINIA CHARITY GROUP OF VA-AFFECTION

home PAGE

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Trẻ Mồ Côi
*
Nhóm từ Thiện tình thân Virginia (CGOVAA) tức thì từ năm thứ nhất mới thành lập (2005) mang lại đên nay luôn luôn tìm biện pháp nâng đỡ, trợ giúp những trẻ em mồ côi.

Trẻ không cha mẹ 2019

Trẻ không cha mẹ 2016

Ngày 25 mon 2 Năm năm nhâm thìn Lì xì cùng Quà Tết cho những trẻ mồ côi chùa Phật Bửu - Nha Trang team Từ Thiện Tình Thương cùng ông Trương Viên và cô Trương Mỹ Hoàng: phạt tiền lì xì cho các cháu mồ côi miếu Phật Bửu, NhaTrang.

1/ team TTTT VA lì xì Tết Bính Thân cho những cháu mồ côi chùa Phật Bửu, mỗi cháu được 100.000 VNĐ 2/ bánh kẹo đón xuân (Quà của nhóm TTTT VA) tại Việt An, Quảng phái nam CGOVAA vẫn gởi hiện nay kim hằng năm qua ông Nguyễn Hồng Tân ½ Hùng Vương để trợ giúp 4 trẻ em mồ côi cả phụ thân lẫn chị em ( năm 2006), em to nhât là Nguyễn Lan Phương 16 tuổi. trên Bà Ria, Vũng Tàu CGOVAA đang trợ giúp hằng năm đến 42 bé xíu mồ côi của Tịnh Thất Bồng Lai, xã Tân Hòa, thị xã Tân Thành của Hòa Thượng Thich Thiện Minh. CGOVAA cũng trợ giúp các trẻ mồ côi miếu Kỳ Quang, tp sài thành qua chị nai lưng Huyền Phấn **MOA và trẻ mồ côi miền nam VNam qua chị Nguyễn Thiên Thơ **MOA.và chị nai lưng Phương Mỹ. tại Indianapolis, IN, USA CGOVAA sẽ liên lạc cùng gởi hiện tại kim nhằm trợ giúp và nâng đỡ lòng tin cho 4 em gái mồ côi bà mẹ , em nhỏ nhất 6 tuổi cùng lơn nhât 21 tuổi tên Nguyễn Thị Lụa, mẹ mới đây đời vì bệnh dịch ung thư, các em bị xua nhà. Hình những em không cha mẹ TINH THẤT BỒNG LAI , BÀ RỊA CỦA THẦY THICH THIỆN MINH

*

Bài viết liên quan