*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

tìm một số trong những tự nhiên bao gồm 3 chữsố, biết ví như viết thêm chữ số 8 vào đằng trước, đằng sau số kia ta được hai số gồm 4 chữ số nhưng mà số viết đằng trước hơn số viết đằng sau 5778 đối chọi vị.


*

*

Gọi 3 chữ số bắt buộc tìmđược là: abc

Theo đề bài bác ta có:

8abc = abc8 + 5778

=> abc + 8000 = abc x 10 + 8 + 5778

=> abc x 10 - abc = 8000 - 5786

=> 9 x abc = 2214

=> abc = 246


theo bài ra ta bao gồm 8abc-abc8 = 5778

8.1000+a.100+b.10+c - a.1000-b.100-c.10-8 = 5778

7992-900a-90b-9c=5778

9(100a + 10b +c) =2214

100a+10b+c=246

100a+10b+c=100.2+10.4+6

=> a=2

b=4 c=6 vậy số đó là 246


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

tìm một trong những tự nhiên tất cả 3 chữ số,biết nếu như viết thêm chữ số 8 vào đằng trước,đằng sau số kia ta được nhị số bao gồm 4 chữ số nhưng số viết đằng trước lớn hơn số viết phía sau 5778 đối chọi vị


Tìm một vài tự nhiên bao gồm 3 chữ số, biết ví như viết thêm chữ số 8 vào đằng trước, ẩn dưới số kia ta được 2 số có 4 chữ số nhưng mà số viết đằng trước lớn hơn số viết đằng sau 5778 đối chọi vị.


Goi so tu nhien can tim laabc(a khac 0;a,b,c8abc

Khi viet them chu so 8 vao dang sau so da cho ta duoc so:abc8

Theo bai ra ta co:8abc-abc8=5778

=>8000+abc-(abc.10+8)=5778

=>8000+abc-abc.10-8=5778

=>8000-abc.9-8=5778

=>7992-abc.9=5778

=>abc.9 =7992-5778

=>abc.9=2214

=>abc=246

Vay so can tim la 246

k mk nha mn!!


Tìm một số trong những tự nhiên gồm 3 chữ số, biết ví như viết thêm chữ số 8 vào đằng trước, đằng sau số đó ta được 2 số bao gồm 4 chữ số nhưng mà số viết đằng trước lớn hơn số viết ẩn dưới 5778 đối kháng vị


Gọi số buộc phải tìm là abc . Trường hợp viết thêm chữ số 8 vào đằng trước số này ta được : 8abc

_______________________ đằng sau số này ta được : abc8

Theo bài ra ta có:

8abc-abc8=5778 (đặt cột dọc)

(Rightarrow)c=6,b=4,a=2

vậy số lúc đầu là : 246


Tìm một trong những tự nhiên bao gồm 3 chữ số, biết giả dụ thêm chữ số 8 vào đằng trước, ẩn dưới số đó ta được 2 số có 4 chữ số mà số viết đằng trước to hơn số viết đằng sau là 5778 đối kháng vị.


2.Tìm một trong những tự nhiên bao gồm 3 chữ số, biết giả dụ viết thêm chữ số 8 vào đằng trước, phía sau số đó ta được 2 số có 4 chữ số mà lại số viết đằng trước to hơn số viết đằng sau 5778 đơn vị.


Gọi 3 chữ số cần tìm kiếm được là: abc

Theo đề bài xích ta có: 8abc = abc8 + 5778

=> abc + 8000 = abc x 10 + 8 + 5778

=> abc x 10 - abc = 8000 - 5786

=> 9 x abc = 2214

=> abc = 246

Vậyabc= 246


Tìm một số trong những tự nhiên có cha chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 8 vào đằng trước , phía sau số đó ta được nhì số có 4 chữ số mà lại số viết đằng trước rộng số viết ẩn dưới 5778 1-1 vị.


Gọi số nên tìm là abc .

8abc - abc8 = 5778

( 8000 + abc ) - ( abc . 10 + 8 ) = 5778

7992 - abc . 9 = 5778

7992 - 5778 = abc. 9 = 2214

abc = 246


Tìm một số trong những tự nhiên gồm 3 chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 8 vào đằng trước, phía sau số đó ta được 2 số tất cả 4 chữ số nhưng số viết đằng trước to hơn số viết ẩn dưới 5778 đơn vị.Trả lời: Số phải tìm là


Tìm một số trong những tự nhiên tất cả 3 chữ số, biết giả dụ viết thêm chữ số 8 vào đằng trước, ẩn dưới số đó ta được 2 số gồm 4 chữ số mà lại số viết đằng trước lớn hơn số viết ẩn dưới 5778 đơn vị.Trả lời: Số nên tìm là


Gọi 3 chữ số cần tìm được là: abc

Theo đề bài bác ta có: 8abc = abc8 + 5778

=> abc + 8000 = abc x 10 + 8 + 5778

=> abc x 10 - abc = 8000 - 5786

=> 9 x abc = 2214

=> abc = 246

Vậy số buộc phải tìm là 246


Gọi 3 chữ số cần kiếm được là: abc

Theo đề bài ta có: 8abc = abc8 + 5778

=> abc + 8000 = abc x 10 + 8 + 5778

=> abc x 10 - abc = 8000 - 5786

=> 9 x abc = 2214

=> abc = 246

Vậy số phải tìm là 246


Tìm một vài tự nhiên tất cả 3 chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 8 vào đằng trước, đằng sau số đó ta được 2 số gồm 4 chữ số tuy nhiên số viết đằng trước hơn số viết ẩn dưới 5778 1-1 vị


toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên