Thay đổi phép tắc về phí giao thông vận tải đường bộ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 133/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEOĐẦU PHƯƠNG TIỆN

Theo đề xuất của Vụ trưởng VụChính sách Thuế,

Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành Thông tứ hướng dẫn chế độthu, nộp, quản lý và thực hiện phí sử dụng đường đi bộ theo đầu phương tiện, nhưsau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tứ này gợi ý về nút thu, chế độ thu, nộp,quản lý và áp dụng phí sử dụng đường đi bộ theo đầu phương tiện (sau đây gọi chunglà phí áp dụng đường bộ).

2. Thông tư này không vận dụng đối vớixe sản phẩm chuyên cần sử dụng theo biện pháp tại khoản đôi mươi Điều 3 điều khoản giaothông mặt đường bộ.

Điều 2. Đối tượngchịu phí

1. Đối tượng chịu phí thực hiện đường bộlà những phương tiện giao thông vận tải cơ giới đường bộ đã đk lưu hành (có giấy chứngnhận đăng ký xe và hải dương số xe), bao gồm:

a) xe pháo ô tô, lắp thêm kéo; rơ moóc, sơ mirơ moóc được kéo vị ô tô, thiết bị kéo và những loại xe giống như (sau đây hotline chunglà ô tô);

b) Xe xe máy haibánh, xe tế bào tô bố bánh, xe thêm máy và các loại xe tương tự như (sau đây call chunglà mô tô).

2. Xe xe hơi quy địnhtại khoản 1 Điều này sẽ không chịu phí thực hiện đường bộ trong những trường phù hợp sau:

a) Bị phá hủy do tai nạn đáng tiếc hoặc thiên tai;

b) Bị tịch thu hoặc bị tịch thu giấychứng nhận đk xe, hải dương số xe;

c) Bị tai nạn tới mức không thể tiếptục lưu giữ hành phải thay thế từ 30 ngày trở lên;

d) Xe kinh doanh vận cài đặt thuộc những hợptác xã, doanh nghiệp sale vận tải tạm dừng lưu hành liên tiếp từ 30 ngàytrở lên;

đ) Xe xe hơi không tham gia giao thông,không thực hiện đường thuộc khối hệ thống giao thông đường bộ, chỉ thực hiện trong phạm viđất thuộc cai quản của doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã như: nhà ga, cảng, quần thể khai tháckhoáng sản, nông, lâm nghiệp cùng xe ô tôdùng để sát hạch của tổ chức huấn luyện dạynghề lái xe.

3. Các trường hợp nêu trên khoản 2 Điềunày ko chịu chi phí nếu bao gồm đủ hồ nước sơ đáp ứng các chế độ tại Điều 10 Thông tưnày. Trường vừa lòng xe ô tô này đã được nộp phí sử dụng đường bộ, chủ phương tiện đi lại sẽđược trả lại số giá tiền đã nộp (áp dụng cho xe ô tô bị hủy hoại; bị trưng thu hoặc bịthu hồi giấy ghi nhận đăng ký kết xe, biển số xe pháo không liên tiếp lưu hành) hoặc đượctrừ vào số phí nên nộp của kỳ sau (áp dụng đối với xe xe hơi vẫn liên tiếp đượclưu hành sau khi được sửa chữa thay thế hoặc tạm dừng lưu hành) tương xứng với thời giankhông áp dụng đường bộ.

4. Không áp dụng khoản 2 Điều này đốivới xe ô tô của lực lượng quốc phòng cùng công an.

5. Trong thời điểm tạm thời chưa thu phí so với xe ô tô mang biển khơi số nước ngoài (bao có cả trường vừa lòng xe được cấp đăng ký và đại dương sốtạm thời) được cơ quan tất cả thẩm quyền chophép trợ thì nhập, tái xuất có thời hạn theo lao lý của pháp luật.

Điều 3. Những trường thích hợp miễn phí

Miễn phí thực hiện đường bộ so với nhữngtrường phù hợp sau đây:

1. Xe cứu thương.

2. Xe cứu vãn hỏa.

3. Xe chăm dùng giao hàng tang lễ.

4. Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòngbao gồm các phương nhân thể cơ giới đường bộ mang biển cả số: nền màu đỏ, chữ cùng sốmàu white dập chìm gồm gắn các thiết bị chuyên được dùng cho quốc phòng (xe chở lựclượng vũ trang tiến quân được đọc là xe xe hơi chở người dân có từ 12 ghế ngồi trởlên, xe xe hơi tải gồm mui bịt và được lắp ráp ghế ngồi trong thùng xe, sở hữu biểnsố màu đỏ).

5. Xe chuyên dùng phục vụ bình yên (xeô tô) của các lực lượng công an (Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố; Công anquận, huyện,...) bao gồm:

a) Xe xe hơi tuần tra kiểm soát điều hành giaothông của công an giao thông gồm đặc điểm: trên nóc xe ô tô có đèn xoay với haibên thân xe xe hơi có in mẫu chữ: “CẢNH SÁT GIAO THÔNG”.

b) xe pháo ô tô công an 113 gồm in dòng chữ:“CẢNH SÁT 113” ở 2 bên thân xe.

c) xe cộ ô tô công an cơ động có indòng chữ “CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG” ở phía 2 bên thân xe.

d) xe cộ ô tô vận tải đường bộ có mui đậy và đượclắp ghế ngồi trong thùng xe cộ chở lực lượng công an làm nhiệm vụ.

đ) Xe chuyên nghiệp chở phạm nhân, xe pháo cứuhộ, cứu nạn.

6. Xe xe gắn máy của lựclượng công an, quốc phòng.

7. Xe mô tô của chủphương luôn thể thuộc các hộ nghèo theo giải pháp của Thủ tướng cơ quan chính phủ về hộnghèo. Trường thích hợp Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sauđây gọi bình thường là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)có luật pháp cụ thể chuẩn chỉnh hộ nghèo áp dụngtại địa phương theo nguyên tắc của quy định thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo vì chưng địaphương phát hành để xác minh hộ nghèo.

Điều 4. Fan nộpphí

Tổ chức, cá thể sở hữu; sử dụng hoặc cai quản phương luôn tiện (sau đây gọi chunglà chủ phương tiện) thuộc đối tượng chịu giá thành theo phương tiện tại Điều 2 Thông tưnày là tín đồ nộp phí áp dụng đường bộ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nút thuphí

Mức thu phí sử dụng đường đi bộ được thựchiện theo giải pháp tại Biểu mức thu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thôngtư này cùng không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế cực hiếm gia tăng. Trường thích hợp số tiềnphí yêu cầu nộp là số tiền lẻ thì cơ quan thu tiền phí tính tròn số theo hiệ tượng sốtiền phí lẻ bên dưới 500 đồng thì tính tròn xuống, số tiền chi phí lẻ trường đoản cú 500 đồng đếndưới 1.000 đồng thì tính tròn lên 1.000 đồng.

Điều 6. Phương thứctính, khai, nộp phí so với xe ô tô

1. Đối với xe pháo ô tô của các tổ chức,cá nhân đk tại vn (trừ xe của lực lượng công an, quốc phòng quy địnhtại khoản 2 Điều này).

Phí sử dụng đường bộ tính theo năm,tháng hoặc theo chu kỳ đăng kiểm của xe. Bạn nộp phí bắt buộc khai theo mẫu mã số01/TKNP tại Phụ lục số 03 phát hành kèm theo Thông tứ này cùng nộp giá tiền cho cơ quanđăng kiểm. Cơ quan đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường đi bộ tương ứng cùng với thờigian nộp phí. Ví dụ như sau:

a) Khai, nộp chi phí theo chu kỳ đăng kiểm

a.1) Đối cùng với xe ô tô có chu kỳ đăngkiểm từ 01 năm trở xuống: công ty phương tiện thực hiện nộp phí thực hiện đường bộcho cả chu kỳ luân hồi đăng kiểm và được cấp cho Tem nộp phí tổn sử dụng đường đi bộ tương ứng vớithời gian nộp phí.

a.2) Đối với xe xe hơi có chu kỳ đăngkiểm bên trên 01 năm (18, 24 cùng 30 tháng): Chủ phương tiện đi lại phải nộp phí thực hiện đườngbộ theo năm (12 tháng) hoặc nộp cho tất cả chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng).

Trường thích hợp nộp chi phí theo chu kỳ đăngkiểm (18, 24 và 30 tháng): cơ sở đăng kiểm cấp cho Tem nộp phí thực hiện đường bộtương ứng với chu kỳ đăng kiểm.

Trường vừa lòng nộp mức giá theo năm (12tháng): ban ngành đăng kiểm cấp Tem nộp phí tổn sử dụng đường bộ tương ứng với thờigian nộp tổn phí 12 tháng. Hết thời hạn nộp mức giá (12 tháng), chủ phương tiện phải đếncơ quan liêu đăng kiểm nộp mức giá và được cung cấp Tem nộp phí của thời hạn tiếp theo (12tháng hoặc thời hạn còn lại của chu kỳ đăng kiểm).

Trường đúng theo ông B nộp phí cho cả chu kỳđăng kiểm, được cung cấp Tem nộp phí tổn sử dụng đường đi bộ 30 tháng.

a.3) Trường vừa lòng chủ phương tiện đi lại đếnđăng kiểm sớm hơn hoặc chậm hơn thời hạn theo chu kỳ đăng kiểm quy định, cơquan đăng kiểm chất vấn xe và tính tiền phí sử dụng đường bộ tiếp nối từ thờiđiểm cuối của khoảng thời hạn đã nộp tổn phí sử dụng đường bộ lần trước. Ngôi trường hợpthời gian tính giá tiền không tròn mon thì số phí đề nghị nộp đang tính thông qua số ngày lẻchia 30 ngày nhân với tầm phí của 01 tháng.

Số phí phải nộp = 5 tháng x 130.000 đồng/tháng+ (20/30) tháng x 130.000 đồng/tháng = 736.670 đồng.

Số phí đề nghị nộp = 6 tháng x 130.000 đồng/tháng+ (15/30) tháng x 130.000 đồng/tháng = 845.000 đồng.

a.5) Trường phù hợp chủ phương tiện muốnnộp phí cho thời gian dài ra hơn nữa chu kỳ đăng kiểm, ban ngành đăng kiểm thu phí và cấpTem nộp mức giá sử dụng đường bộ tương ứng với thời hạn nộp phí.

b) Khai, nộp phítheo năm dương lịch

Các cơ quan, tổ chức, công ty lớn cónhu mong khai, nộp mức giá theo năm dương kế hoạch gửi thông tin bằng văn bản (lần đầuhoặc khi gây ra tăng, sút phương tiện) đến cơ quan tiền đăng kiểm cùng thực hiệnkhai, nộp phí theo năm dương lịch đối với các phương tiện của mình.

Hàng năm, trước thời điểm ngày 01 mon 01 củanăm tiếp theo, chủ phương tiện đi lại phải mang đến cơ quan đăng kiểm khai, nộp phí tổn cho nămtiếp theo. Lúc thu phí, cơ quan thu phí cấp Tem nộp giá tiền cho từng xe cộ tương ứngthời gian nộp phí.

c) Khai, nộp phí tổn theo tháng

Doanh nghiệp, hợp tác xã sale vậntải có số phí phải nộp trường đoản cú 30 triệu đồng/tháng trở lên được thực hiện khai, nộpphí theo tháng. Doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã tất cả văn bạn dạng (lần đầu hoặc lúc phát sinhtăng, giảm phương tiện) gửi cơ quan đăng kiểm và triển khai khai, nộp giá tiền đối vớicác phương tiện đi lại của mình. Sản phẩm tháng, trước thời điểm ngày 01 của mon tiếp theo, doanhnghiệp, bắt tay hợp tác xã yêu cầu đến ban ngành đăng kiểm (đã đăng ký khai, nộp theo tháng)khai, nộp tổn phí cho mon tiếp theo. Lúc thu phí, cơ quan thu tiền phí cấp Tem nộp phítương ứng thời gian nộp phí.

2. Đối cùng với xe ô tô của lực lượng quốcphòng, công an: phí tổn nộp theo năm với mức thu theo qui định tại Biểu nấc thu phítại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Định kỳ sản phẩm năm, bộ Quốc phòng, BộCông an lập lường trước số lượng, chủng các loại vé “phí đường bộ toàn quốc” buộc phải sử dụnggửi văn phòng Quỹ duy trì đường bộ trung ương.

Văn chống Quỹ thực hiện in với pháthành các loại vé “phí đường đi bộ toàn quốc” áp dụng riêng so với xe quốc phòng, côngan.

Bộ Quốc phòng, cỗ Công an thực hiệnmua vé “phí đường bộ toàn quốc” tại công sở Quỹ theo thủ tục như sau:

Đến kỳ download vé, người tiêu dùng vé sở hữu giấygiới thiệu của cục Quốc phòng, bộ Công an ghi rõ: chúng ta tên, công tác của bạn muavé; số lượng, chủng một số loại vé cần mua kèm theo chứng tỏ thư cho Văn chống Quỹ đểmua vé.

Văn chống Quỹ thực hiện cung ứng chongười sở hữu vé số lượng, chủng các loại vé “phí đường bộ toàn quốc” theo yêu cầu.Trên các đại lý số vé đã cấp, công sở Quỹ có trọng trách tổ chức thu phí sử dụngđường bộ so với xe xe hơi quốc phòng, công an.

Điều 7. Khai, nộpphí so với xe tế bào tô

1. Căn cứ điều kiện thực tiễn địaphương, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết địnhgiao Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã (sau đây call là Ủy ban dân chúng cấpxã) và đơn vị chức năng có tương quan là cơ quan thu phí đối với xe mô tô.

a) Trường vừa lòng giao Ủy ban quần chúng. # cấpxã thu phí: Ủy ban nhân dân cung cấp xã chỉ đạotổ dân phố, thôn, phiên bản (sau đây gọi bình thường là tổ dân phố) khuyên bảo chủ phương tiệntrên địa phận kê khai chi phí sử dụng đường bộ theo mẫu mã tại Phụ lục số 04 ban hànhkèm theo Thông tư này và tổ chức thu phí.

b) Trường vừa lòng giao Ủy ban nhân dân cung cấp xã và đơn vị có liên quanthu phí, địa thế căn cứ điều kiện thực tiễn địa phương, Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ huy các solo vị kết hợp triển khaithu phí đối với xe tế bào tô.

2. Công ty phương tiện tiến hành khai, nộpphí như sau:

a) Đối cùng với xe phát sinh từ thời điểm ngày 01/01đến ngày 30/6 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào thời điểm tháng 7 thường niên (từngày 01/7 mang lại ngày 31/7), vậy thể:

- Xe đăng ký mới thực hiện khai nộpphí, với mức thu phí bằng một nửa mức thu năm.

- Xe đăng ký lần thứ hai trở đi (xe nàyđã được đăng ký trước ngày 01/01 của năm đó), nếu như xe đó chưa được nộp mức giá thìchủ phương tiện phải khai nộp phí với mức thu tiền phí cả năm; nếu đã có nộp thìchủ phương tiện chỉ thực hiện nộp Tờ khai phí tổn và không phải nộp phí năm phátsinh.

b) Đối cùng với xe phát sinh từ ngày 01/7đến ngày 31/12 sản phẩm năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào thời điểm tháng 01 năm sau (chậmnhất ngày 31/01): Đối cùng với xe đăng ký lần đầu và xe đăng ký lần 2 trở đi (đã đượcnộp phí của năm phân phát sinh) thì nhà phương tiện chưa phải nộp phí so với thờigian còn lại của năm phân phát sinh. Trường hợp đăng ký từ lần thứ 2 trở đi dẫu vậy xeđó không được nộp tầm giá của năm gây ra thì chủ phương tiện phải tiến hành khainộp phí bổ sung tiền giá tiền của năm vạc sinh, cùng rất số phí nên nộp của năm tiếptheo.

c) những năm tiếp theo không tồn tại biến độngtăng, giảm xe, chủ phương tiện tiến hành nộp phí vào thời điểm tháng 01 thường niên (chậm nhất31/01) mức thu phí 12 tháng mang đến cơ quan lại thu phí.

Điều 8. Triệu chứng từthu phí

1. Lúc thu phí, cơ quan thu tiền phí phảilập và cấp biên lai thu phí cho những người nộp giá tiền theo quy định.

a) Đối với xe tế bào tôsử dụng biên lai thu tiền phí theo mẫu tại Phụ lục số 02 phát hành kèm theo Thông tưnày. Biên lai thu tiền phí là một số loại biên lai có sẵn mệnh giá, được in bởi bìa cứng,kích thước 85,6 milimet x 53,98 mm. Biên lai thu tiền phí cho phương tiện đi lại thuộc hộ nghèothuộc diện miễn phí thì cái mệnh giá chỉ được ghi chữ “Hộ nghèo”.

Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quy định việc in, cai quản lý, xây dựng biên lai thuphí xe mô tô làm việc địa phương.

Trường thích hợp giao ban ngành thuế địaphương thực hiện, cơ quan thuế địa thế căn cứ kế hoạch đk mua biên lai thu tiền phí củacơ quan thu tiền phí để in (hoặc đặt in), thông tin phát hành, bán biên lai; giá bán bánđảm bảo bù đắp chi tiêu in, gây ra theo quy định. Cơ quan thu phí căn cứ kếhoạch thu phí, giữ hộ kế hoạch nên mua con số biên lai (chi tiết số lượng biênlai đến từng nhiều loại mệnh giá, biên lai thu tiền phí cho phương tiện đi lại thuộc hộ nghèo)cho phòng ban thuế chậm nhất là ngày 30/11 của năm ngoái năm kế hoạch. Ngôi trường hợpcần bổ sung biên lai, cơ quan thu tiền phí lậpkế hoạch mua bổ sung, gửi phòng ban thuế trước ngày cần mua ít nhất 10 ngày làmviệc.

Biên lai thu tiền phí cho phương tiện thuộchộ nghèo, cơ quan thu tiền phí cấp đến chủ phương tiện và ko thu tiền cấp biênlai.

b) Đối cùng với xe xe hơi của lực lượng quốcphòng, công an, khi thu phí cơ quan thu phí cấp biên lai thu tiền phí và vé “phí đườngbộ toàn quốc”.

Xe ô tô của lực lượng quốc phòng,công an gồm vé “phí đường bộ toàn quốc” không hẳn nộp tổn phí sử dụng đường bộ khiqua những trạm thu phí trong nước ta (không phân biệt trạm thu thuế phí theo như hình thứcBOT và bề ngoài đầu tứ khác).

Vé “phí đường bộ toàn quốc” vận dụng đốivới các phương luôn tiện thuộc bộ Quốc phòng mang biển cả số màu sắc đỏ, không áp dụng đốivới các phương nhân thể mang hải dương số khác (kể cả phương tiện của cục Quốc phòngkhông mang biển lớn số color đỏ). Ngôn từ vé “phí đường bộ toàn quốc” áp dụng đối vớixe quốc phòng gồm những: Cơ quan kiến tạo (Văn phòng Quỹ); loại phương tiện sử dụnggồm 02 loại: vé áp dụng cho xe xe hơi con quân sự chiến lược và vé áp dụng cho xe xe hơi tảiquân sự; kích cỡ vé bao gồm tổng chiều dài nhân (x) chiều rộng lớn là 12 centimet x 8 cm, cómàu sắc; nền vé màu sắc đỏ, chữ và số màu trắng.

Nội dung vé “phí đường bộ toàn quốc”áp dụng đối với xe của bộ Công an bao gồm: Cơ quan thành lập (Văn chống Quỹ);loại phương tiện sử dụng gồm 04 các loại (theo biểu nút thu ban hành kèm theo Thôngtư này); form size vé tất cả chiều nhiều năm nhân (x) chiều rộng lớn là 12 centimet x 8 centimet và tất cả màusắc; nền vé màu vàng tất cả gạch red color dọc theo thân vé tại vị trí 1/3 vé tính từtrái lịch sự phải, chữ cùng số color đen.

Điều 9. Quản lývà sử dụng phí

1. Đối với giá tiền thu từ xe ô tô

a) văn phòng Quỹ được trích còn lại mộtphần trăm (1%) số tiền phí thực thu để trang trải bỏ ra phí cai quản hoạt đụng thuphí sử dụng đường đi bộ theo quy định.

Số tiền còn sót lại (99%), cơ sở thuphí đề xuất nộp vào thông tin tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ tw mở trên Kho bạcNhà nước vào thời hạn tối đa không thật 03 ngày có tác dụng việc kể từ ngày thu phí.

b) Đối với những cơ quan liêu đăng kiểm

b.1) Cơ quan thu phí được trích để lạimột tỷ lệ (1%) số tiền giá tiền sử dụng đường đi bộ thực thu để chi cho những nộidung sau:

- Trang trải túi tiền tổ chức thu theoquy định;

- các cơ quan đăng kiểm (cơ quan lại thuphí) trích gửi về viên Đăng kiểm việt nam ba tỷ lệ (3%) số tiền phí tổn đượcđể lại, để ship hàng công tác cai quản thu, nộp tổn phí sử dụng đường đi bộ (bao gồm: chiphí xuất bản phần mềm, xây dựng cửa hàng dữ liệu, mướn bao con đường truyền internetdành riêng, hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, soát sổ và các giá cả có liên quankhác) của hệ thống cơ quan lại đăng kiểm trên toàn quốc.

b.2) Trả lại tiền phí so với các trường đúng theo không chịu đựng phí công cụ tại khoản 2Điều 2 Thông bốn này.

b.3) Số tiền còn sót lại (sau lúc trừ sốtiền vẻ ngoài tại điểm b.1 và điểm b.2 Khoản này) cơ quan thu phí chuyển về CụcĐăng kiểm Việt Nam, để cục Đăng kiểm việt nam nộp vào thông tin tài khoản của Quỹ bảo trìđường bộ tw mở tại Kho bạc tình Nhà nước trong thời hạn buổi tối đa không thật 03ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày thu phí, việcchuyển tiền rất có thể thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại.

c) phòng ban thu phí không phải thực hiệnkhai, nộp mức giá với phòng ban thuế. Viên Đăng kiểm nước ta chịu trọng trách báo cáoVăn phòng Quỹ về thu, nộp phí đối với sốtiền tổn phí thu được từ các cơ quan tiền đăng kiểm bên trên cả nước.

2. Đối với chi phí thutừ xe mô tô

a) Tại những phường, thị trấn, cơ quanthu tầm giá được nhằm lại về tối đa không thật 10% số chi phí thu được; tại các xã, cơ quanthu phí tổn được nhằm lại tối đa không quá 20% số chi phí thu được nhằm trang trải túi tiền tổ chức thu theo quy định.

b) Hội đồng nhân dân những tỉnh, thànhphố trực thuộc tw (sau đây gọi tắt là Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh) quyếtđịnh núm thể: xác suất để lại bỏ ra cho công tác tổ chứcthu phí, trường vừa lòng giao cho các đơn vị không giống nhau cùng tổ chức triển khai thuphí (Ủy ban nhân dân cung cấp xã và đơn vị liên quan) phải quy định rõ xác suất để lạicho các đơn vị; phần sót lại (sau lúc trừ chi tổchức thu) dành toàn cục hoặc xác suất phân phân tách phần nộp túi tiền địaphương để cấp cho cho Ủy ban nhân dân cấp cho xãsử dụng đưa ra cho đầu tư chi tiêu đường giao thông vận tải nông xã theo công tác xây dựngnông thôn new và phần bổ sung Quỹ địa phương bên trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ủy ban nhândân cấp cho tỉnh.

3. Số tiền được nhằm lại bỏ ra tổ chứcthu

Trường thích hợp cơ quan thu tiền phí hạch toántheo chính sách tài thiết yếu doanh nghiệp số tiền mức giá được để lại là lợi nhuận của cơquan; trường phù hợp cơ quan thu tiền phí là đơn vị hành chính, sự nghiệp số tiền giá tiền đượcđể lại được hòa tầm thường vào nguồn kinh phí đầu tư của cơ sở và quản lý, áp dụng theoquy định Luật giá cả nhà nước.

Điều 10. Trả lạihoặc bù trừ phí đã nộp

1. Đối với trường hợp xe phương pháp tạiđiểm a, b với c khoản 2 Điều 2 nếu sẽ nộp tổn phí thì chủ phương tiện được trả lạiphí đã nộp hoặc được trừ vào số phí cần nộp của kỳ sau.

1.1. Đối với xe xe hơi quy định trên điểmc khoản 2 Điều 2 trước khi mang xe pháo đi sửa chữa, chủ phương tiện phải xuất trìnhBiên bạn dạng hiện trường tai nạn ngoài ý muốn có xác nhận của phòng ban công an cùng nộp lại tem kiểmđịnh, giấy chứng nhận kiểm định mang đến cơ quan liêu đăng kiểm sát nhất để sở hữu căn cứ trảlại phí sau thời điểm phương tiện kết thúc việc sửa chữa thay thế và kiểm định lại nhằm tiếp tụclưu hành.

1.2. Hồ sơ trả lại giá thành hoặc trừ vào sốphí sử dụng đường bộ kỳ sau (sau trên đây gọi tầm thường là trả phí) bao gồm:

a) Giấy ý kiến đề xuất trả tầm giá theo chủng loại tạiPhụ lục số 05 phát hành kèm theo Thông bốn này;

b) bạn dạng phô sơn các sách vở và giấy tờ chứng minhthời gian ko được sử dụng phương tiện quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều2 (như: đưa ra quyết định tịch thu hoặc tạm duy trì xe của cơ quan tất cả thẩm quyền, văn bảnthu hồi giấy đăng ký và biển cả số xe);

c) phiên bản phô tô biên lai thu phí;

d) Riêng so với xe ô tô quy định tạiđiểm c khoản 2 Điều 2 ngoài các sách vở nêu trên, chủ phương tiện đi lại còn bắt buộc cungcấp Biên bạn dạng thu tem kiểm tra và giấy ghi nhận kiểm định (theo mẫu tại Phụ lụcsố 06 phát hành kèm theo Thông bốn này). Thời hạn tính trả lại hoặc bù trừ tầm giá từthời điểm tịch thu tem và giấy chứng nhận kiểm định.

1.3. Hồ sơ trả chi phí được nộp tại cơquan đăng kiểm. Khi nộp hồ sơ, so với các sách vở và giấy tờ phô tô, người kiến nghị trảphí phải mang theo phiên bản chính để cơ sở đăng kiểm đối chiếu. Khi chào đón hồsơ, ban ngành đăng kiểm đóng vết tiếp nhận, ghi thời gian nhận và ghi nhấn cáctài liệu trong hồ nước sơ.

Trường hòa hợp hồ sơ trả phí gần đầy đủ,trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từngày tiếp nhận hồ sơ, ban ngành đăng kiểm cần thông báo cho tất cả những người nộp hồ sơ đểhoàn chỉnh.

1.4. Chậm nhất là 03 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhận thấy đủ hồ nước sơ kiến nghị trả phí,căn cứ hồ nước sơ đề nghị trả chi phí của chủ phương tiện, thủ trưởng ban ngành đăng kiểmra đưa ra quyết định trả giá tiền theo chủng loại tại Phụ lục số 07 hoặc thông tin về việc khôngđược trả mức giá theo mẫu mã tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông bốn này nhờ cất hộ ngườiđề nghị trả phí.

1.5. Số giá tiền được trả lại hoặc bù trừcho nhà phương tiện tương xứng với số giá thành đã nộp cho thời gian phương luôn tiện khôngsử dụng.

1.6. Quyết định trả giá tiền là địa thế căn cứ đểcơ quan lại đăng kiểm kê khai, quyết toán số tiền phí đã trả lại hoặc trừ vào sốphí đề xuất nộp kỳ sau.

2. Đối với xe sale vận thiết lập thuộccác hợp tác xã, doanh nghiệp marketing vận tải (sau trên đây gọi bình thường là doanhnghiệp) tạm ngưng lưu hành liên tiếp từ 30 ngày trở lên.

2.1. Khi tạm dừng lưu hành

a) công ty gửi hồ nước sơ đến Sở Giaothông vận tải đường bộ nơi cung cấp phép chuyển động kinh doanh vận tải, bao gồm: Đơn xin trợ thì dừnglưu hành (theo mẫu mã tại Phụ lục số 09 phát hành kèm theo Thông tư này); Giấy phépkinh doanh vận tải bằng xe hơi (bản sao).

b) Sở Giao thông vận tải có trách nhiệmkiểm tra làm hồ sơ (kiểm tra những điều kiện:Các xe ý kiến đề xuất tạm giới hạn lưu hành là xe kinh doanh vận cài và thuộc về củadoanh nghiệp; thời gian đề nghị tạm dừng lưu hành của từng xe cộ phải tiếp tục từ30 ngày trở lên).

- ngôi trường hợp chưa đủ điều kiện thì raThông báo (theo mẫu tại Phụ lục số 10 phát hành kèm theo Thông tư này) trả lạidoanh nghiệp để hoàn thiện lại hồ sơ. Thời hạn thực hiện tại 02 ngày thao tác kể từngày thừa nhận đơn;

- ngôi trường hợp đủ điều kiện, Sở Giaothông vận tải đường bộ ký chứng thực vào Đơn xin tạm dừng lưu hành, đồng thời lập Biên bảntạm duy trì phù hiệu, biển khơi hiệu (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục số 11 ban hành kèmtheo Thông tư này; thời hạn thực hiện nay 03 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày dìm đơn.

c) doanh nghiệp lập hồ sơ nộp mang lại cơquan đăng kiểm xe cộ cơ giới bao gồm: Đơn xin nghỉ giữ hành bản chính (có xác nhậncủa Sở giao thông vận tải); biên bạn dạng tạm giữ phù hiệu, biển lớn hiệu (nếu có); biênlai thu phí sử dụng đường đi bộ (bản sao).

d) phòng ban đăng kiểm dìm và khám nghiệm hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ chưa tương xứng thìra thông báo (theo mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này) trả lạidoanh nghiệp để triển khai xong lại hồ nước sơ. Thời gian thực hiện nay 02 ngày làm cho việc.

Nếu doanh nghiệp tiếp tục đề nghị thìphải triển khai xong hồ sơ nhờ cất hộ lại phòng ban đăng kiểm trong thời hạn 02 ngày làm việckể tự khi nhận thấy thông báo.

- Trường hợp đủ đk thì lậpBiên bạn dạng thu tem nộp phí tổn sử dụng đường bộ theo chủng loại tại Phụ lục số 12 ban hànhkèm theo Thông tứ này. Thời gian thực hiện 02 ngày có tác dụng việc.

đ) Ngày Sở Giao thông vận tải đường bộ xác nhậnvào đơn ý kiến đề xuất nghỉ lưu lại hành là căn cứ khẳng định thời gian tạm dừng lưu hành, đểxét trực thuộc trường phù hợp không chịu đựng phí. Trường hợp doanh nghiệp không hoàn thành xong hồsơ theo như đúng thời hạn tại thông báo của cơ sở đăng kiểm thì ngày lập Biên bảnthu duy trì tem nộp mức giá là căn cứ xác minh thời gian tạm ngưng lưu hành.

e) Trường phù hợp doanh nghiệp chưa nộpphí thực hiện đường bộ so với xe ý kiến đề xuất tạm ngừng lưu hành tính đến thời điểm tạmdừng giữ hành (theo mức sử dụng tại điểm đnêu trên) thì bắt buộc nộp đủ tổn phí sử dụng đường bộ cho cơ sở đăng kiểm tính đếnthời trạm dừng lưu hành.

2.2. Khi doanh nghiệp mong muốn lưu hành lạicác xe cộ đã ý kiến đề nghị tạm ngừng lưu hành triển khai các thủ tục sau:

a) công ty lớn gửi ban ngành đăng kiểm(nơi đã nộp hồ sơ kiến nghị dừng lưu giữ hành) hồ sơ đề nghị cấp lại tem nộp phí tổn sử dụngđường bộ, gồm: Đơn ý kiến đề xuất cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ (theo chủng loại tạiPhụ lục số 13 phát hành kèm theo Thông tứ này), biên phiên bản thu tem nộp giá tiền sử dụngđường cỗ (bản chính);

b) ban ngành đăng kiểm soát sổ hồ sơ

- Trường thích hợp hồ sơ chưa bảo đảm an toàn hoặcsố ngày thực tiễn xe dừng lưu hành (tính từ thời điểm tạm dừng lưu hành quy địnhtại điểm 2.1 nêu trên đến ngày đề nghị lưu hành trở lại) chưa bảo vệ thời gianliên tục bên trên 30 ngày thì cơ sở đăng kiểm ra thông tin chưa đủ điều kiện xétthuộc diện ko chịu giá thành (theo chủng loại tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thôngtư này).

Sau khi cảm nhận Thông báo, doanhnghiệp vẫn đề nghị cấp lại tem nộp tổn phí sử dụng đường bộ để được lưu giữ hành xe thìthời gian giới hạn lưu hành xe đó không đủ điều kiện thuộc diện không chịu đựng phí. Cơquan đăng kiểm coi xét cấp cho lại tem nộp tầm giá và tính số chi phí phí phải nộp (nếucó).

- Trường đúng theo hồ sơ đủ điều kiện và thờigian xe nhất thời dừng liên tục trên 30 ngày, cơ sở đăng kiểm thống kê giám sát số tổn phí đượcbù trừ, số phí cần nộp bổ sung (nếu có)trên cơ sở mức thu của một tháng phân tách cho 30 ngày cùng nhân với số ngày nghỉ lưuhành, ví dụ như sau:

+ Trường vừa lòng xe không được nộp tổn phí kểtừ ngày dừng lưu hành thì số phí đề xuất nộp sẽ tiến hành tính tự thời điểm đăng ký lưuhành trở lại cho đến chu kỳ đăng kiểm tiếp theo, theo quy định.

+ Trường thích hợp xe đã được nộp mức giá thì sẽđược bù trừ số phí tương xứng trong thời gian nghỉ giữ hành vào số tiền tổn phí phảinộp của kỳ tiếp theo. Ban ngành đăng kiểm ký quyết định bù trừ phí sử dụng đườngbộ (theo chủng loại tại Phụ lục số 07) và cấp cho tem nộp chi phí tính theo số tiền mức giá đượcbù trừ.

Trường đúng theo số chi phí được bù trừ nhỏhơn số phí bắt buộc nộp của kỳ nộp tầm giá sau thì doanh nghiệp phải nộp số phí xẻ sungcho khoảng thời gian chênh lệch giữa thời hạn phải nộp chi phí theo chu kỳ luân hồi và thờigian được tính đối trừ phí, cơ quan đăng kiểm cung cấp tem nộp phí theo đúng kỳ nộpphí và cấp cho biên lai thu phí theo số tiền phải nộp xẻ sung.

Ví dụ 11: doanh nghiệp lớn Y gồm xe ô tôđã nộp giá thành 12 tháng. Sau thời điểm nộp chi phí 05 tháng, xe pháo dừng hoạt động 07 tháng. Đếnhết 12 tháng, doanh nghiệp Y chuyển xe vào hoạt động, được cơ sở đăng kiểm quyếtđịnh cho bù trừ phí vào kỳ sau. Kỳ nộp phí tổn sau là 12 tháng, công ty lớn Y sẽđược bù trừ số chi phí của 07 tháng vẫn nộp (tương ứng thời gian nghỉ giữ hành) vàphải nộp phí bổ sung thêm 05 tháng. Cơquan đăng kiểm cung cấp tem nộp giá tiền 12 mon và cấp biên lai thu phí theo số tiềndoanh nghiệp nộp 05 tháng.

Đối với xe pháo bị tạm duy trì phù hiệu, biểnhiệu, công ty nộp hồ sơ xin cấp lại biển hiệu, phù hiệu mang đến Sở Giao thôngvận thiết lập (nơi tạm giữ lại phù hiệu, biểu hiệu) bao gồm: Đơn ý kiến đề nghị trả lại phù hiệu,biển hiệu (theo chủng loại tại Phụ lục số 15 phát hành kèm theo Thông tư này), Quyết địnhvề bài toán bù trừ tổn phí sử dụng đường bộ (nộp phiên bản phô tô với mang bản chính nhằm đốichiếu).

Sở Giao thông vận tải xem xét hồ nước sơ,cấp lại phù hiệu, biển khơi hiệu (nếu có) mang lại doanh nghiệp.

3. Đối cùng với xe xe hơi quy định tại điểmđ khoản 2 Điều 2, những Trung tâm giảng dạy dạy nghề lái xe, bắt tay hợp tác xã, doanh nghiệp(sau đây điện thoại tư vấn tắt là doanh nghiệp) lập hồ nước sơ giữ hộ Sở Giao thông vận tải gồm:

- Đơn đề nghị chứng thực xe xe hơi khôngsử dụng đường thuộc hệ thống giao thông con đường bộ, chỉ áp dụng trong phạm vi đấtthuộc thống trị của doanh nghiệp và xe dùng để sát hạch thuộc sở hữu của doanhnghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông bốn này;

- bạn dạng sao giấy đăng ký kinh doanh;

- phiên bản sao giấy đk xe (của từngxe đề nghị);

Sở giao thông vận tải chào đón và kiểmtra hồ nước sơ. Trường thích hợp hồ sơ gần đầy đủ, Sở giao thông vận tải thông báo chodoanh nghiệp bổ sung cập nhật hồ sơ lờ lững nhấttrong 03 ngày có tác dụng việc kể từ ngày dìm hồ sơ. Trườnghợp làm hồ sơ đủ điều kiện xem xét, Sở giao thông vận tải vận tải triển khai kiểm trathực tế doanh nghiệp lớn và xác nhận vào Đơn đề nghị nếu các phương tiện đủ điều kiệntheo nội dung kê khai của doanh nghiệp, thời hạn thực hiện chậm nhất là 10ngày có tác dụng việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ. Trường hợp hiệu quả kiểm tra sai với đối chọi đề nghị, doanh nghiệpcó nhiệm vụ hoàn thiện lại hồ sơ, để Sở Giao thông vận tải xác nhận.

Doanh nghiệp nộp 01 bản Đơn đề nghị(có xác thực của Sở giao thông vận tải) đến cơ quan đăng kiểm, địa điểm doanh nghiệpđưa xe cho kiểm định.

Khi đăng kiểm xe, công ty nộp bảnsao Đơn kiến nghị (có đóng dấu chứng thực của doanh nghiệp). Cơ quan đăng kiểm kiểmtra, đối chiếu với Đơn kiến nghị có dấu chứng thực của Sở giao thông vận tải, nếuphù hợp sẽ không thu phí thực hiện đường bộ so với các xe này tính từ lúc ngày Sở Giao thông vận tải xác nhận.

Trong vượt trình buổi giao lưu của doanhnghiệp, nếu có sự tăng thêm về số lượng xe thuộc đối tượng người sử dụng này, doanh nghiệplàm đơn kiến nghị xác nhận bổ sung gửi Sở Giao thông vận tải theo thủ tục nêutrên.

Trường vừa lòng doanh nghiệp kiến nghị chophép lưu lại hành xe pháo trên khối hệ thống giao thông đường đi bộ (từ diện không chịu phí sangchịu phí), công ty lớn gửi thông tin bằng văn bản tới Sở Giao thông vận tải vàcơ quan đăng kiểm. Sau đó, đến cơ quan lại đăng kiểm nộp phí tổn sử dụng đường đi bộ để đượctham gia giao thông. Cơ sở đăng kiểm kiểm tra,tính và thu phí cho phương tiện kể từngày chủ phương tiện đi lại đến đk lưu hành trở lại.

4. Vào trường hợp ban ngành thu phíphát hiện vấn đề thu không nên mức phí chế độ hoặc nhầm loại phương tiện, cơ quanđăng kiểm phải liên hệ với chủ phương tiện đi lại để thu bổ sung cập nhật (nếu thu thiếu) cùng trảlại phí tổn (nếu thu thừa) cho chủ phương tiện. Trong những trường phù hợp này, đơn vị chức năng đềuphải lập Biên bạn dạng giữa cơ quan thu phí và chủ phương tiện đi lại (theo mẫu mã tại Phụ lụcsố 16 ban hành kèm theo Thông bốn này) để làm cơ sở thu bổ sung cập nhật hoặc trả lạiphí.

Điều 11. Xử lývi phạm

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chứcthực hiện

1. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh cótrách nhiệm:

a) kiến thiết mức thu, phương pháp tổ chứcthu, phòng ban thu phí, phần trăm để lại đến cơ quan liêu thu (tỷ lệ để lại mang lại từng đối kháng vịtrong trường phù hợp giao cho những đơn vị cùng tiến hành thu phí); xác suất phân chiagiữa phần nộp giá cả địa phương để cấp cho cho Ủyban nhân dân cấp cho xã áp dụng chi cho chi tiêu đường giao thông nông thôntheo Chương trình kiến tạo nông thôn mới và phần bổ sung Quỹ địa phương; quảnlý, thực hiện phí sử dụng đường bộ đối với xe tế bào tô vận dụng trên địa bàn; trình Hộiđồng nhân dân cấp cho tỉnh xem xét, quyết định. Ủyban nhân dân cấp tỉnh chế độ cụ thểvề nút thu, làm chủ và áp dụng phí thu được sau khi được Hội đồng quần chúng phêduyệt.

b) chỉ huy Ủy ban nhân dân cung cấp dưới phối phù hợp với cơ quan tiền công an, cơ quangiao thông vận tải, phòng ban thuế, cơ thùng chính tổ chức phổ biến, tuyêntruyền đến cung cấp cơ sở các nội dung liên quan đến phí thực hiện đường bộ; thực hiệncó công dụng công tác thu phí sử dụng con đường bộ đối với xe tế bào tô.

c) chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra việc tổchức tiến hành thu phí thực hiện đường bộ so với mô tô trên địa bàn.

2. Cục Đăng kiểm việt nam có tráchnhiệm:

a) lí giải và quảnlý thu, nộp, trả lại phí thực hiện đường bộ của các cơ quan lại đăng kiểm trên toànquốc; report Văn chống Quỹ số tiền phí thu được từ các cơ quan liêu đăng kiểm;

b) tổ chức in ấn, cấp phát và quản lýsử dụng tem nộp phí áp dụng đường bộ so với ô tô theo mẫu được Bộ giao thông vận tải vậntải phê duyệt.

3. Sản phẩm năm, trướcngày 31/01, Sở Tài bao gồm tổng đúng theo số phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiệnxe xe máy thu năm trước, giữ hộ Quỹ gia hạn đường bộ trung ương. Trước ngày 01/3,Quỹ bảo trì đường bộ trung ương tổng vừa lòng số thu tiền phí sử dụng đường đi bộ (bao gồmphí chiếm được từ ô tô và tế bào tô) sản phẩm năm, gửi bộ Tài chủ yếu để cỗ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Điều 13. Quy địnhchuyển tiếp

1. Đối với xe xe hơi (bao gồm cả những xethuộc ngôi trường hợp hiện tượng tại điểm d với điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông bốn này) thuộcdiện chịu phí tổn theo chế độ tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC nhưng chưa nộp phítính mang đến ngày Thông tư này còn có hiệu lực thực hành thì cần nộp mức giá cho thời giannày với mức thu tiền phí theo chính sách tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC.

2. Đối với xe ô tô đã nộp tầm giá theoquy định trên Thông tư số 197/2012/TT-BTC tuy thế thuộc trường đúng theo không chịu đựng phíhoặc được điều chỉnh mức thu tiền phí theo luật pháp tại Thông tư này sẽ tiến hành đối trừhoặc trả lại phí, rõ ràng như sau:

a) Đối với xe đầu kéo, rơ moóc, sơ mirơ moóc: ngôi trường hợp sẽ nộp tầm giá theo nấc thu khí cụ tại Thông bốn số197/2012/TT-BTC, tính từ thời điểm ngày Thông tư này có hiệu lực trở đi, thì nhà phươngtiện được đối trừ giá tiền như sau: Số tiền phí tổn được đối trừ = Số tiền mức giá đã nộp củarơ moóc, sơ ngươi rơ moóc (= mức thu theo Thông bốn 197/2012/TT-BTC x Số tháng vẫn nộpphí) - Số chi phí phí cần nộp bổ sung cập nhật đối với xe kéo (= (Mức thu theo Thôngtư này - nấc thu theo Thông tứ số 197/2012/TT-BTC) x Số tháng sẽ nộp phí).

Trường hòa hợp số tiền tầm giá được đối trừnhỏ rộng 0 (âm) thì chủ phương tiện đi lại phải nộp vấp ngã sung. Trường vừa lòng số tiền phí tổn đượcđối trừ lớn hơn 0 (dương), mà lại không phát sinh số phí phải nộp của kỳ sau thì chủphương tiện thể được trả lại phí. Thời hạn nộp bổ sung cập nhật khi khai, nộp phí cho chu kỳtiếp theo.

Tổng cộng số phí đã nộp 02 tháng là:6.520.000 đồng.

Số tiền tổn phí ông A được đối trừ cho kỳnộp giá tiền lần sau = 6.520.000 đồng - 4.160.000 đồng = 2.360.000 đồng.

b) Đối cùng với xe ô tô không sử dụng đườngthuộc khối hệ thống giao thông con đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản ngại lýcủa doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã và xe dùng làm sát hạch.

Trường hợp sẽ nộp tổn phí theo Thông tư197/2012/TT-BTC tính từ thời điểm ngày Thông tư này có hiệu lực trở đi, thì nhà phương tiệnđược trừ vào số phí đề xuất nộp đối với phương nhân thể khác. Ngôi trường hợp không phải nộpphí cho phương tiện khác, thì được trả lại số tiền sẽ nộp.

Như vậy, số phí Doanh nghiệp sẽ nộptính từ thời điểm tháng 11/2014 cho tháng 01/2015 là: = 3 mon x 2 xe x 590.000 đồng/tháng/xe= 3.540.000 đồng.

Theo Thông tứ này, xe pháo của Doanh nghiệpB không chịu đựng phí. Số tiền tầm giá Doanh nghiệp B sẽ tiến hành đối trừ mang đến số phí yêu cầu nộpcủa xe khác hoặc được trả lại số tiền đã nộp: 3.540.000 đồng.

c) Đối với xe cộ buýt: ngôi trường hợp đã nộpphí theo Thông tứ 197/2012/TT-BTC tính từ thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực trở đi,thì chủ phương tiện đi lại được trừ vào số phí nên nộp của kỳ sau: Số tiền giá thành được đốitrừ = (Mức thu theo Thông tư 197/2012/TT-BTC - nút thu theo Thông tứ này) x Sốtháng vẫn nộp chi phí (thời gian theo biên lai nộp phí).

Như vậy, số phí doanh nghiệp đã nộp tính từtháng 11/2014 đến tháng 01/2015 là: = 10 xe x 3 mon x 390.000 đồng/tháng/xe =11.700.000 đồng.

Theo Thông tư này, mức giá thành xe buýt là180.000 đồng/tháng/xe. Số chi phí phí đối với 10 xe của chúng ta phải nộp là: = 10xe x 3 tháng x 180.000 đồng/tháng/xe = 5.400.000 đồng.

Số tiền giá tiền được đối trừ = 11.700.000đồng - 5.400.000 đồng = 6.300.000 đồng.

d) Trường thích hợp được trả lại giá tiền theoquy định trên điểm a, b với c khoản này, công ty lớn lập làm hồ sơ gửi ban ngành đăngkiểm gồm:

- Giấy ý kiến đề xuất trả tầm giá theo chủng loại tại Phụlục số 05 phát hành kèm theo Thông bốn này;

- Bảng kê chi tiết: phương tiện đi lại đã nộpphí tính từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực trở đi; phương tiện ý kiến đề nghị đượcđối trừ tương ứng;

- bản phô tô biên lai thu phí;

Trình tự, thủ tục trả lại hoặc đối trừphí thực hiện theo vẻ ngoài tại các điểm trường đoản cú 1.3 đến 1.6 khoản 1 Điều 10 Thôngtư này.

3. Đối với xe cộ môtô, kể từ ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành, trường phù hợp Hội đồng nhân dân(hoặc Ủy ban nhân dân) cấp cho tỉnh chưa phát hành quy định mới thì liên tiếp thực hiệntheo văn bản đã ban hành.

Điều 14. Hiệu lựcthi hành

3. Trong quy trình thực hiện trường hợp cóvướng mắc, đề nghị những cơ quan, tổ chức, cá thể phản ánh về cỗ Tài chính đểxem xét, hướng dẫn./.

Nơi nhận: - Văn phòng tw Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng bấn thư; - văn phòng Quốc Hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng bao gồm phủ; - tòa án nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao; - những Bộ, các cơ quan lại ngang Bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ; - ban ngành trung ương của các Đoàn thể; - HĐND, UBND, Sở Tài chính, Sở GTVT, viên Thuế, KBNN các tỉnh, tp trực thuộc trung ương; - Cục bình chọn văn phiên bản (Bộ tư pháp); - Công báo; - Website bao gồm phủ; - Quỹ duy trì Trung ương; - viên Đăng kiểm Việt Nam; - Website cỗ Tài chính; - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ hoàng anh Tuấn

PHỤ LỤC SỐ 01

1. Nút thu phí đối với ô tô

Số TT

Loại phương tiện đi lại chịu phí

Mức thu (nghìn đồng)

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

30 tháng

1

Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân

130

390

780

1.560

2.280

3.000

3.660

2

Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đk tên cá nhân); xe pháo tải, xe ô tô chuyên cần sử dụng có cân nặng toàn cỗ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải đường bộ hành khách công cộng; xe cộ chở sản phẩm 4 bánh bao gồm gắn đụng cơ

180

540

1.080

2.160

3.150

4.150

5.070

3

Xe chở người từ 10 chỗ cho dưới 25 chỗ; xe cộ tải, xe ô tô chuyên sử dụng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg mang đến dưới 8.500 kg

270

810

1.620

3.240

4.730

6.220

7.600

4

Xe chở fan từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe cộ tải, xe ô tô chuyên cần sử dụng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg cho dưới 13.000 kg

390

1.170

2.340

4.680

6.830

8.990

10.970

5

Xe chở người từ 40 vị trí trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có cân nặng toàn cỗ từ 13.000 kg cho dưới 19.000 kg; xe cộ đầu kéo bao gồm khối lượng bản thân cùng với cân nặng cho phép kéo theo mang lại dưới 19.000 kg

590

1.770

3.540

7.080

10.340

13.590

16.600

6

Xe tải, xe ô tô chuyên sử dụng có cân nặng toàn bộ từ 19.000 kg cho dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bạn dạng thân cộng với trọng lượng cho phép kéo theo tự 19.000 kg mang lại dưới 27.000 kg

720

2.160

4.320

8.640

12.610

16.590

20.260

7

Xe tải, xe ô tô chuyên cần sử dụng có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe cộ đầu kéo có khối lượng bạn dạng thân cộng với trọng lượng cho phép kéo theo trường đoản cú 27.000 kg mang lại dưới 40.000 kg

1.040

3.120

6.240

12.480

18.220

23.960

29.270

8

Xe ô tô đầu kéo bao gồm khối lượng phiên bản thân cộng với trọng lượng cho phép kéo theo từ bỏ 40.000 kilogam trở lên

1.430

4.290

8.580

17.160

25.050

32.950

40.240

Ghi chú:

- mức thu của 01 mon năm thứ 2 (từtháng thiết bị 13 mang lại tháng sản phẩm công nghệ 24 tính từ lúc đăng kiểm cùng nộp phí) bằng 92% mứcphí của 01 mon trong Biểu nêu trên.

- nút thu của 01 tháng năm vật dụng 3 (từtháng thứ 25 cho tháng trang bị 30 tính từ lúc đăng kiểm với nộp phí) bằng 85% mứcphí của 01 mon trong Biểu nêu trên.

- thời hạn tính tổn phí theo Biểu nêutrên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước.Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp giá thành củachu kỳ trước thì đề xuất nộp bổ sung cập nhật tiền phí của chu kỳ luân hồi trước, số tiền đề xuất nộp =mức thu 01 tháng x số tháng đề nghị nộp của chu kỳ luân hồi trước.

- trọng lượng toàn cỗ là: Khối lượngtoàn bộ được cho phép tham gia giao thông vận tải ghi trên giấy ghi nhận kiểm định củaphương tiện.

2. Nấc thu phí đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng

Số TT

Loại phương tiện

Mức thu (nghìn đồng/vé/năm)

1

Xe xe hơi con quân sự

1.000

2

Xe ô tô vận tải quân sự

1.500

3. Nấc thu phí so với xe ô tô củalực lượng công an

Số TT

Loại phương tiện

Mức thu (nghìn đồng/vé/năm)

1

Xe bên dưới 7 nơi ngồi

1.000

2

Xe xe hơi từ 7 ghế ngồi trở lên

1.500

3

Xe xe hơi chuyên dùng, gồm: xe đánh giá hiện trường, xe thông tin, xe liên lạc di động cầm tay chuyên dùng

1.500

4

Xe vận tải

1.500

4. Mức tầm giá đốivới xe mô tô (không bao gồm xe thiết bị điện)

Số TT

Loại phương tiện đi lại chịu phí

Mức thu (nghìn đồng/năm)

1

Loại có dung tích xy lanh cho 100 cm3

Tối đa 100

2

Loại gồm dung tích xy lanh bên trên 100 cm3

Tối nhiều 150

Căn cứ nút thu phí so với xe mô tônêu trên, Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh đưa ra quyết định mức thu nạm thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

PHỤ LỤC SỐ 02

BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ÁP DỤNGĐỐI VỚI xe cộ MÔ TÔ

Phần đóng quyển

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc --------------

01BLP2-001 AA/14P Số: …..

BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(đối cùng với xe mô tô)

Tên đơn vị chức năng hoặc tín đồ nộp tiền: ....

Đia chỉ: …………………………………..

Tên hiệu xe: …………………

Biển số xe: ………..

Dung tích xi lanh: …..

Kỳ tính phí: …………..

Số tiền: …………………..

Ngày … mon ... Năm 201.... fan thu tiền

Liên 01: lưu lại In tại doanh nghiệp in ….., Mã ST....

01BLP2-001 AA/14P Số: …..

BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(đối cùng với xe mô tô)

Tên đơn vị chức năng hoặc tín đồ nộp tiền: ....

Đia chỉ: …………………………………..

Tên hiệu xe: …………………

Biển số xe: ………..

Dung tích xi lanh: …..

Kỳ tính phí: …………..

Số tiền: …………………..

Ngày … tháng ... Năm 201.... tín đồ thu tiền

Liên 02: fan nộp tiền In tại công ty ….. Mã ST

PHỤ LỤC SỐ 03

Mẫu số 01/TKNP

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc-----------------

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ(áp dụng so với xe ô tô)

Kỳtính phí: …………….

Người nộp phí: ..........................................................................................................

Mã số thuế/Số CMND:..............................................................................................

Điện thoại: ……………………….

Đơn vịtiền: Đồng

Số TT

Phương tiện chịu đựng phí

Biển số xe

Thời gian nộp phí

Số phí phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

………………………………

2

………………………………

Tổng số phí bắt buộc nộp:

Tôi cam đoan số liệu kê khai bên trên làđúng sự thật và phụ trách trước pháp luật về phần đông số liệu sẽ kê khai./.

Ngày ….. Tháng.... Năm 201.. bạn nộp mức giá đóng lốt (nếu có), ký kết và ghi rõ chúng ta tên

PHỤ LỤC SỐ 04

Mẫusố 02/TKNP

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc-----------------

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ(áp dụng đối với xe mô tô)

Kỳtính phí: …………….

Người nộp phí: ………………………………………………………………………………

Mã số thuế/Số CMND:………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………….

Đơn vịtiền: Đồng

Số TT

Tên công ty xe

Nhãn hiệu xe

Ngày đăng ký

Dung tích xi lanh

Biển số xe

Mức phí

1

2

....

Tổng số phí

Tôi cam đoan số liệu kê khai bên trên làđúng sự thật và chịu trách nhiệm trước quy định về phần đông số liệu đã kê khai./.

Ngày ….. Tháng.... Năm 201.. NGƯỜI NỘP PHÍ Ký, cùng ghi rõ họ tên

Ghi chú: Tờ khai này áp dụng đối vớichủ phương tiện triển khai khai lần đầu và khai bổ sung cập nhật khi gồm phát sinh tăng,giảm phương tiện.

PHỤ LỤC SỐ 05

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc----------------

...,ngày... Tháng... Năm 201...

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Trả lại/bù trừ phí áp dụng đường bộ

Kính gửi: …………. (tên ban ngành trảphí) …………

1. Tin tức về tổ chức, cá nhân đềnghị trả/bù trừ phí

Tên tổ chức, cá nhân………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………

II. Nội dung kiến nghị trả lại/bù trừphí thực hiện đường bộ

1. Thông tin về khoản phí ý kiến đề nghị trảlại/bù trừ:

- phương tiện đi lại đã nộp phí: ………. (loạixe, biển cả số xe) ………………..

- thời gian đã nộp phí: từ ngày …../…../ ……… đến ngày ………/.../ ……………

- Số tiền giá thành đã nộp: …………………

- Số tiền phí kiến nghị trả lại/bù trừ:…………….

- nguyên nhân đề nghị trả lại/bù trừ:………………………

2. Hiệ tượng đề nghị trả phí

2.1. Bù trừ:□

2.2. Trả lại chi phí phí:

- Trả lại bằng: chi phí mặt: □Chuyển khoản: □

- chuyển khoản qua ngân hàng vào thông tin tài khoản số:…………………. Tại bank ……………..

(hoặc) fan nhận tiền: …………………… SốCMND/HC: .... Cấp ngày tại….

III. Tài liệu nhờ cất hộ kèm (ghi rõ tên tàiliệu, phiên bản chính, bạn dạng sao)

1. ………………………………