Kết quả bình chọn sát hạch của các thí sinh vẫn tham gia thực hành đào tạo và huấn luyện tại kỳ xét tuyển viên chức thao tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, tè học, trung học cơ sở công lập quận thanh xuân năm 2020 so với các trường vừa lòng lao rượu cồn hợp đồng làm quá trình giảng dạy dỗ tại những cơ sở giáo dục đào tạo công lập thuộc thành phố Hà Nội, từ thời điểm năm 2015 quay trở lại trước


*

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển chọn viên chức thao tác làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập quận thanh xuân năm 2020 đối với trường hợp lao cồn làm quá trình giảng dạy dỗ tại cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc thành phố tp hà nội từ năm 2015 trở về trước.


*

Về việc tiếp nhận phiếu đk dự tuyển so với các trường phù hợp lao rượu cồn hợp đồng làm quá trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Thành phố từ năm 2015 quay trở lại trước, quận tx thanh xuân - năm 2020


*

Quyết định công nhận công nhận tác dụng tuyển dụng viên chức thao tác tại cơ sở giáo dục mầm non, đái học, trung học cửa hàng công lập quận thanh xuân năm 2019


*

Hội đồng xét tuyển chọn viên chức thao tác tại các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, đái học, trung học cơ sở công lập quận tx thanh xuân năm 2019 Thông báo kết quả thực hành, rộp vấn; tổng điểm xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cửa hàng công lập quận tx thanh xuân năm 2019


*


Hướng dẫn ngôn từ xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo năm 2019


Kế hoạch tổ chức xét tuyển chọn viên chức thao tác tại cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập quận tx thanh xuân năm 2019


Danh sách sỹ tử đủ điều kiện giam gia xét tuyển chọn viên chức giáo dục và đào tạo thuộc quận tx thanh xuân năm 2019


Thông báo: Về việc thay đổi vẻ ngoài tuyển dụng viên chức thao tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập quận thanh xuân năm 2019


Thông báo list thí sinh đăng kí dự tuyển viên chức quận thanh xuân năm 2019Thông báo: về việc chào đón hồ sơ, phiếu đk dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận tx thanh xuân năm 2019


Quyết định ra đời Ban đón nhận hồ sơ, phiếu đk dự tuyển viên chức giáo dục đào tạo quận thanh xuân năm 2019


Số điện thoại đón nhận hỗ trợ Ban tuyển chọn sinh của các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa phận quận Thanh Xuân


Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Chương trính song bằng tú tài THPT giang sơn VN và Tú tài anh quốc năm học tập 2022-2023


Kết quả vòng kiểm duyệt sơ loại và tổ chức vòng bình thường khảo Olympic giờ Anh tiểu học tiểu học tập lần đồ vật 16 năm học tập 2018-2019