Sự quyết tâm của con tín đồ thể hiện bằng ý chí, nghị lực nỗ lực gắng hoàn thành một câu hỏi nào đó. Ý chí, nghị lực càng khỏe khoắn mẽ, diễn đạt quyết trung ương càng mập và tỷ lệ thành công càng cao. Trong câu hỏi từ quăng quật thuốc lá cũng tương tự vậy, có thực hiện được hay là không là bởi mức độ quyết chổ chính giữa của chính fan hút dung dịch có mong ước từ quăng quật thuốc lá.

 

Bài viết liên quan