Đoàn viên là gì? Đoàn viên có tên trong tiếng Anh là gì? Bao nhiêu tuổi được kết nạp Đoàn? Thủ tục tiến hành trưởng thành cho đoàn viên?


Một trong những vinh dự lớn nhất của bất kỳ người thiếu niên nào đó chính là được đứng trong hàng ngũ của Đoàn thanh niên. Để được đứng trong hàng ngũ của Đoàn thanh niên thì không phải ai cũng có thể có được vinh dự đó. Những cá nhân để trở thành đoàn viên của Đoàn thanh niên thì cần có những tố chất về đạo đức và tri thức nhất định. Những tố chất này sẽ được hình thành thồn qua quá trình rèn luyện và học tập của mỗi người, ngoài ra, cần phải đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi mới có thể được kết nạp vào Đoàn. Vậy tuổi Đoàn là bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi được kết nạp Đoàn? Đây là một trong những thắc mắc rất lớn của lứa tuổi thanh niên. Hãy timg hiểu nội dung này trong bài viết dưới đây:

*
*

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568


Mục lục bài viết


1. Đoàn viên là gì?

Trong thực tiễn thì những cá nhân là thành viên được vinh dự nằm trong hàng ngũ Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì đều được gọi chung với tên đó chính là đoàn viên. Như vậy, có thể đưa ra định nghĩa về đoàn viên đó chính là thành viên nằm trong hàng ngũ Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thành viên của đoàn như đã nhậ định ở trên chính là các cá nhân, tuy nhiên, những cá nhân được đứng trong hàng ngũ này là những cá nhân có những tố chất về đạo đức tốt,tích cực tham gia các hoạt động có ích cho xã hội, có tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, lối sống văn hóa lành mạnh, có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước.

Đoàn viên thành niên là thành viên của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời, thành viên của Đoàn được xác định điển hình của những tấm gương tiên tiến. Tại sao, hững thành viên của Đoàn lại được xác định rất khắt khe về điệu kiện được tham gia vào Đoàn và trở thành đoàn viên? chắc hẳn đây cũng là thắc mắc của rất nhiều cá nhân khi quan tâm đến Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Như chúng ta đã biết thì Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của Việt Nam, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước chính vì vậy mà những chủ thể tham gia vào tổ chức này cũng cần phải là những tấm gương tốt, đạo đức tốt để có thể phát triển Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo hướng phát triển tốt nhất.

Mỗi cá nhân khi được là một trong những thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một vinh dự lớn của mỗi cá nhân đó. Như chúng ta đã biết, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức lớn, tập hợp những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước.

Cũng chính vì là một tổ chức lớn, tập hợp những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước, cho nên khi được đứng trong hàng ngũ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cá nhân đều có cơ hội được tìm kiếm những người bạn có cùng chung ước mơ và hoài bão, hoặc ít nhất có thể cùng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội sau này.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rất đông đảo, do đó, khi được kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên có cơ hội được làm quen với những người bạn mới và có cơ hội được tìm hiểu, tiếp xúc với những miền văn hóa khác nhau, phát huy bản sắc truyền thống dân tộc. Không những thế mà đây còn là một nền tảng để sau này đoàn viên cũng có cơ hội được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là một niềm vinh dự rất lớn của bất kỳ ai trong xã hội.

2. Đoàn viên có tên trong tiếng Anh là gì?

Đoàn viên có tên trong tiếng Anh là: “Union member”.

3. Bao nhiêu tuổi được kết nạp Đoàn?

Trên cơ sở quy định tại Khoản 1 Mục I Hướng dẫn 22 HD/TWĐTN năm 2013 quy định điều kiện độ tuổi và trình độ học vấn để kết nạp Đoàn như sau:

Để được kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Người được kết nạp cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

1- Điều kiện độ tuổi và trình độ học vấn

a) Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.

b) Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.

2- Xét kết nạp đoàn viên trong một số trường hợp

a) Trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, có tín nhiệm với thanh niên, nhưng có bố mẹ, anh, chị, em ruột đang bị giam giữ, trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp.

b) Trường hợp thanh niên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức ở nơi cư trú, có tín nhiệm với thanh niên và có nguyện vọng vào Đoàn thì chi đoàn nơi cư trú xét, đề nghị, ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp”.

Như vậy có thể thấy rằng, để một cá nhân có thể được kết nạp đoàn thì cá nhân đó phải nằm trong độ tuổi là 16 tuổi đến 30 tuổi. Đồng thời như đã nêu ra ở mục 1 thì việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức sao cho phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một trong những điều rất cần thiết mà một cá nhân muốn trở thành đoàn viên cần làm. Do đó, cá nhân cần đáp ứng được những tiêu chí dưới đây để trở thành một đoàn viên thanh niên, cụ thể:

– Một là, trở thành một công dân tốt, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh tổ quốc;

– Hai là, cá nhân đó phải được tôn vinh với danh hiệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

– Ba là, cá nhân khi muốn trở thành đoàn viên đoàn thanh niên thì cần phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ về tri thức và đạo đức, không ngừng học tập, lao động, cống hiến để ngày càng trưởng thành hơn.

– Bốn là, cá nhân khi muốn trở thành đoàn viên đoàn thanh niên thì cần phải tích cực lao động, sản xuất, làm giàu cho bản thân, gia đình và góp phần vào xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh;

– Năm là, cá nhân khi muốn trở thành đoàn viên đoàn thanh niên thì cần phải làm tốt các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

– Sáu là, cá nhân khi muốn trở thành đoàn viên đoàn thanh niên thì cần phải là tấm gương tổ về đạo đức để những người khác noi theo;

– Bảy là, cá nhân khi muốn trở thành đoàn viên đoàn thanh niên thì cần phải tích cực tham gia vận động các thiếu niên, nhi đồng tham gia rèn luyện phẩm chất đạo đức thật tốt để được có cơ hội đứng vào hàng ngũ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần làm cho đất nước ngày càng văn minh và phát triển;

– Đáp ứng được 5 tiêu chí rèn luyện:

+ Tiêu chí thứ nhất, giàu long yêu chế độ Xã hội chủ nghĩ và giàu long yêu nước

+ Tiêu chí thứ hai, đoàn kết, thân ái

+ Tiêu chí thứ ba, tuân thủ pháp luật và sống có văn hóa

+ Tiêu chí thứ tu, có sức khỏe, kỹ năng và tri thức

+ Tiêu chí thứ năm, có bản lĩnh và tự tin để hội nhập

– Đáp ứng được tiêu chí về hành động:

+ Tiêu chí thứ nhất, giới thiệu về truyền thống và lịch sử của quê hương và đất nước Việt Nam với các bạn bè ở trong nước và ngoài nước

+ Tiêu chí thứ hai, luôn sẵn sàng để có thể đảm nhiệm các hoạt động mới, khó

+ Tiêu chí thứ ba, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em và người già

+ Tiêu chí thứ tư, xây dựng nếp sống văn minh và lành mạnh, phòng và chống tệ nạn xã hội

+ Tiêu chí thứ năm, chấp hành pháp luật

+ Tiêu chí thứ sáu, bảo vệ môi trường của sinh thái

+ Tiêu chí thứ bảy, nâng cao về trình độ chuyên môn

+ Tiêu chí thứ tám, nâng cao sức khỏe bằng việc luyện tập về thể dục thể thao.

4. Thủ tục tiến hành trưởng thành cho đoàn viên?

Theo cơ chế hiện nay, việc tiến hành trưởng thành đoàn viên được thực hiện và diễn ra thường niên mỗi năm. Mỗi năm thì Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên không giữ nhiệm vụ trong cơ quan lãnh đạo hoặc không công tác trong cơ quan chuyên trách của Đoàn quá 30 tuổi, đồng thời cũng thông báo cho đoàn viên đó biết.

– Tiếp theo đó, sau khi lập được danh sách thì Ban chấp hành chi đoàn tổ chức gặp mặt đoàn viên quá 30 tuổi để biết nguyện vọng của đoàn viên. Đối với những đoàn viên có nguyện vọng tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn thì xem xét để đoàn viên tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn nhưng không quá 35 tuổi.

– Bên cạnh đó, theo như quy định thì nguyện vọng của đoàn viên là trưởng thành đoàn thì chi đoàn lập danh sách báo cáo với Ban chấp hành Đoàn cơ sở đề nghị xét và ra quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn viên.

– Cuối cùng, đó chính là buổi lễ trưởng thành đoàn của các đoàn viên khi đã hết độ tuổi sinh hoạt đoàn và muốn được quyết định trường thành đoan, Trong lễ trưởng thành phải được chuẩn bị thật chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Không những thế mà đối với những đoàn viên ưu tú sẽ được giới thiệu đoàn viên ưu tú đó cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp ngay trong buổi lễ trưởng thành Đoàn.