2.1.1.Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp thpt có đủ đk xét tuyển chọn theo nguyên lý của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành và Đề án tuyển chọn sinh của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ nước Chí Minh.

2.1.2.Phạm vi tuyển sinh: tuyển chọn sinh vào cả nước.

2.1.3. Cách làm tuyển sinh:

+ tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của cục GD-ĐT.

+ Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả học tập của 5 học kỳ bậc thpt (xét học tập bạ bậc trung học phổ thông từ học kỳ 1 năm lớp 10 mang lại học kỳ một năm lớp 12) so với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 khoảng tầm 30% - 40% tổng chỉ tiêu.

- Điều khiếu nại xét tuyển:Điểm vừa phải 5 học kỳ của từng môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt trường đoản cú 6.0 điểm trở lên.

- Đối cùng với ngành Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp, đk xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chủ yếu quy hiện nay hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

+ Xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 khoảng tầm 50%-60% tổng chỉ tiêu.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Được chào làng sau khi có tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

+ Xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực bởi Đại học non sông TP. Hồ nước Chí Minh tổ chức triển khai năm 2021 khoảng chừng 10% - 15% tổng chỉ tiêu

2.2. Phân hiệu ngôi trường ĐH Nông Lâm tp hcm tại Gia Lai – mã trường NLG

2.2.1. Đối tượng tuyển chọn sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có đủ điều kiện xét tuyển chọn theo dụng cụ của Bộ giáo dục và Đào sản xuất và Đề án tuyển sinh của trường Đại học tập Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

2.2.2. Phạm vi tuyển chọn sinh: tuyển sinh trong cả nước.

2.2.3. Phương thức tuyển sinh

+ tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của bộ GD-ĐT.

+ Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng học tập bậc thpt (Xét học tập bạ).

- Đối cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021:Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả học tập của 5 học kỳ bậc thpt (từ học tập kỳ một năm lớp 10 mang lại học kỳ một năm lớp 12). Điều kiện nộp làm hồ sơ xét tuyển: Tổng điểmcủa 3 môn lập thành tổng hợp môn xét tuyển chọn đạt tự 18.00 điểm trở lên và không có môn như thế nào trong tổng hợp môn xét tuyển gồm điểm bên dưới 5.00 điểm (điểm từng môn xét tuyển chọn là trung bình cùng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó).

- Đối với thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2019 với 2020:Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng học tập của 6 học kỳ bậc thpt (từ học kỳ một năm lớp 10 đến học kỳ hai năm lớp 12). Điều khiếu nại nộp làm hồ sơ xét tuyển: Tổng điểmcủa 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ bỏ 18.00 điểm trở lên trên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5.00 điểm (điểm từng môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 6 học kỳ của môn đó).

+ Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021.

Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào: Được chào làng sau khi có tác dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021.

+ Xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi nhận xét năng lực vì Đại học giang sơn TP. Hồ nước Chí Minh tổ chức triển khai năm 2021.

2.3. Phân hiệu ngôi trường ĐH Nông Lâm tp.hcm tại Ninh Thuận – Mã trường NLN

2.3.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh xuất sắc nghiệp thpt có đủ đk xét tuyển theo nguyên tắc của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên và Đề án tuyển sinh của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

2.3.2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển chọn sinh trong cả nước.

2.3.3. Cách tiến hành tuyển sinh

+ tuyển chọn thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của cục GD-ĐT.

+ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông (Xét học bạ).

- Đối cùng với thí sinh tốt nghiệp thpt năm 2021:Xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập của 5 học kỳ bậc thpt (từ học kỳ một năm lớp 10 cho học kỳ một năm lớp 12). Điều kiện nộp làm hồ sơ xét tuyển: Tổng điểmcủa 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển chọn đạt từ bỏ 18.00 điểm trở lên và không có môn làm sao trong tổ hợp môn xét tuyển gồm điểm bên dưới 5.00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển chọn là trung bình cùng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó).

- Đối cùng với thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2019 với 2020:Xét tuyển chọn dựa trên công dụng học tập của 6 học tập kỳ bậc thpt (từ học tập kỳ 1 năm lớp 10 cho học kỳ hai năm lớp 12). Điều kiện nộp làm hồ sơ xét tuyển: Tổng điểmcủa 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển chọn đạt từ 18.00 điểm trở lên trên và không có môn như thế nào trong tổng hợp môn xét tuyển tất cả điểm dưới 5.00 điểm (điểm từng môn xét tuyển chọn là trung bình cùng của điểm tổng kết 6 học tập kỳ của môn đó).

+ Xét tuyển dựa trên công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021.

Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào: Được ra mắt sau lúc có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

+ Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi reviews năng lực vì Đại học tổ quốc TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai năm 2021.

2.4. Tiêu chí tuyển sinh, mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển năm 2021.

2.4.1. Tuyển sinh tại cơ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh – Mã trường NLStheo quy định của bộ GD-ĐT

*

2.4.2 Phân hiệu ngôi trường Đại học Nông Lâm tp.hồ chí minh tại Gia Lai – Mã trường NLG

*

2.4.3 Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm tp hồ chí minh tại Ninh Thuận – Mã trường NLN

*

3. Thời gian, vị trí nộp hồ sơ đối với hiệ tượng xét tuyển bởi học bạ:

3.1Hồ sơ bao gồm:

* Đơn kiến nghị xét tuyển chọn (theo mẫu của trường).

* bạn dạng sao công hội chứng Học bạ THPT.

* phiên bản sao công bệnh Giấy khai sinh.

* phiên bản sao công chứng chứng minh nhân dân.

* bản sao công chứng các sách vở và giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

* phiên bản sao công chứng Sổ hộ khẩu.

3.2 Địa điểm dìm hồ sơ:

Thí sinh rất có thể đăng ký kết xét tuyển và khai báo thông tin tại website www.ts.hcmuaf.edu.vn(Đối cùng với thí sinh đăng ký xét tuyển chọn online, phải nộp hồ nước sơ bản giấy sau khi có hiệu quả trúng tuyển).