Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XII Phó trưởng phần tử Thường trực chăm trách tè ban văn kiện Đại hội XIIIQuê quán: xóm Quỳnh Giao, thị xã Quỳnh Phụ, thức giấc Thái Bình

Dân tộc:Kinh

Trình độ lý luận bao gồm trị:Cử nhân

Trình độ chăm môn:Thạc sĩ quản trị tởm doanh, Kỹ sư sau đại học về khối hệ thống điện


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1976 - 10/1981: sv trường Đại học tập Bách khoa Hà Nội

- 11/1981 - 7/1991: Kỹ sư, Trưởng kíp, Trưởng ca, Phó quản lí đốc phân xưởng; rồi Trưởng chống Kỹ thuật, Phó Kỹ sư chính quản lý Nhà máy điện Phả Lại; tiếp nối theo học và xuất sắc nghiệp khóa huấn luyện sau đh Khoa hệ thống điện, ngôi trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại biểu Quốc hội khóa VIII

- 8/1991 - 8/1993: Trưởng chống Thư ký kết tổng hợp, sau là Trưởng phòng kinh tế tài chính đối ngoại, công ty Điện lực I Hà Nội

- 9/1993 - 9/1995: Phó văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp, bộ Năng lượng; sau học tập Thạc sĩ cai quản trị kinh doanh tại trường Đại học Dublin, cộng hòa Ailen

- 9/1995 - 6/1997: Ủy viên Hội đồng quản lí trị kiêm Trưởng ban điều hành và kiểm soát Tổng doanh nghiệp Điện lực Việt Nam

- 7/1997 - 3/1998: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, vật dụng trưởng cỗ Công nghiệp

- 4/1998 - 8/2000: Ủy viên Hội đồng quản ngại trị, tổng giám đốc Tổng doanh nghiệp Điện lực Việt Nam

- 8/2000 - 4/2001: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, sản phẩm công nghệ trưởng cỗ Công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ khối cơ quan kinh tế Trung ương

- 4/2001 - 7/2002: Phó túng thiếu thư Ban Cán sự Đảng, sản phẩm công nghệ trưởng trực thuộc Bộ Công nghiệp. Tại Đại hội đại biểu vn lần máy IX của Đảng được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XI

- 8/2002 - 7/2007: túng bấn thư Ban Cán sự Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công nghiệp. Tại Đại hội Đại biểu nước ta lần trang bị X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng

- 8/2007 - 4/2016: Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng bao gồm phủ, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ. Trên Đại hội Đại biểu vn lần lắp thêm XI của Đảng, được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng (1/2011); Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trên kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng thiết yếu phủ

- 1/2016: tại Đại hội đại biểu nước ta lần máy XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng. Tại họp báo hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành tw Đảng, được bầu vào Bộ bao gồm trị

- 2/2016 - 2/2020: Bộ bao gồm trị ra quyết định phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ với giữ chức vụ túng thiếu thư Thành ủy Hà Nội. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 4/2016: tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, quản trị nước miễn nhiệm dùng cho Phó Thủ tướng bao gồm phủ

- 2/2020: Bộ thiết yếu trị cắt cử giữ chức vụ Phó trưởng bộ phận Thường trực chăm trách tè ban văn khiếu nại Đại hội XIII.