Em . . . Khóc đi em khóc . . . Nữa đi em Khóc nhằm rồi quên . . . Một cuộc tình bi lụy Còn biết kiếm tìm ai . . . để cơ mà giận hờn Đêm này gặp mặt nhau lần cuối Thương nhớ biết khi nào nguôi ! Mộng đẹp đời tôi . . . đã bay cao vời Lời xưa chăm lo trao fan Như mây như khói tan rồi Tựa sát cánh em . . . Sầu dâng muôn lối Để nghe ái ân xa vời tan nát . . . Lòng tôi ! Rồi một chiều bi thiết . . . Chìm trên sảnh ga bé tàu về hững hờ Dìu em lịch sự . . . Bến vắng bao nhiêu yêu yêu thương . . . Cũng đi qua rồi Anh nguyện trọn . . . Một đời làm mây khắp . . . Phương trời Em . . . Khóc đi em khóc . . . Nữa đi em Khóc để rồi mai . . . Mọi cá nhân một đường ! Tình mãi còn vương vãi . . . Cho dù lệ cạn nguồn gồm ai thấu từng tối trường Ôm nhẵn . . . Mà thương !!!

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.