Bảo trung ương An là sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá thể của Tổng công ty Cổ phần bảo đảm Bảo Long, được thiết kế với dành riêng biệt cho quý khách với chi phí chỉ 1.500 đồng/ngày, bảo đảm khách hàng trước khủng hoảng tai nàn với quyền lợi lên tới mức 500 triệu đồng. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn điều giỏi đẹp mang lại với bạn dạng thân và gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống thường ngày vốn thăng trầm và khó rất có thể lường trước được hầu hết “tai bay vạ gió” hoàn toàn có thể xảy cho với mình. Mặc dù không muốn đối mặt với bất trắc, chúng ta vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng trước rất nhiều điều không mong mỏi đợi. Với Bảo chổ chính giữa An, các bạn sẽ được đảm bảo an toàn toàn diện trước các rủi ro do tai nạn và trải nghiệm các tiện ích trước đó chưa từng có.

Xem bỏ ra tiết

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn đưa ra trả một lần


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật bỏ ra trả một lần


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn đưa ra trả một lần

100.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật bỏ ra trả một lần

% của 100.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

10.000.000 đ


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn đưa ra trả một lần

250.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật bỏ ra trả một lần

% của 250.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

25.000.000 đ


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn bỏ ra trả một lần

500.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật đưa ra trả một lần

% của 500.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

25.000.000 đ


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn chi trả một lần

100.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật đưa ra trả một lần

% của 100.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn chi trả một lần

200.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật bỏ ra trả một lần

% của 200.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn chi trả một lần

200.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật đưa ra trả một lần

% của 200.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

10.000.000 đ


Ngày hiệulực
*

Gói sảnphẩmGói cơ bảnGói tiêu chuẩnGói nâng caoMở rộng 10Mở rộng 20Mở rộng 30