*
Người vợ mạo danhImpostorĐạo diễn:Diễn viên:Precious Lara Quigaman, Maja Salvador, Sam Milby, Melissa Cantiveros…
Bộ phim "Người vk mạo danh- Impostor" được chiếu trên kênh todaytv vào khoảng 13h mặt hàng ngày.Phim người bà xã mạo danh mới mẻ và lạ mắt đầy thú vị cùng một dàn diễn viên năng lực xinh đẹp, trong số ấy có sự xuất hiện thêm của hoa hậu Quốc Tế 2005 Precious Lara Quigaman, “Người vợ mạo danh” đã vượt qua một bí quyết thuyết phục các phim: “Contra Las Cuerdas” của Argentina, “Destiny River” của Brazil cùng “Blood Ties” của bồ Đào Nha bên trong bảng đề cử để đổi thay bước lên bục tối đa vinh danh phim truyền hình xuất sắc tốt nhất 2011 bởi vì Viện Hàn lâm Khoa học nghệ thuật và thẩm mỹ Truyền hình nước ngoài (IATAS) trao tặng.Impostor đề cập về 1 người thiếu phụ xấu xí đã phẫu thuật thẩm mĩ nhằm mạo danh làm vk của tín đồ khác nhằm có cuộc sống đời thường tốt hơn.người vk mạo danh, coi phim người vợ mạo danh trọn bộ Devin lúc nào thì cũng mong cầu được như Mariz. Cùng ai lại ko muốn? Mariz là 1 cô người mẫu chuyên nghiệp hóa xinh đẹp đã mang ông ông xã Anthony phú quý và đẹp trai. Nhưng lại nếu ước mơ của Devin biến đổi sự thật? Một thảm kịch xảy ra, tai nạn bất thần xảy ra, Mariz bặt tăm đã để cho Devin có cơ hội “thay domain authority đổi thịt” cùng sống dưới cái thương hiệu Mariz.
*

hocketoanthue.edu.vn*=wHf$nFVeHNVdNJ3Z0xUOHZTd4ZUa0xmcpdlQ4M3T0JHR3dUdNFESMlja3VmRt9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QmbF1CMzwXR3xETllzU5cDbupHUU5kapNTOBlmcPVzVypHW5ZDc4E3cycmcRtUODtmbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O4IDfVdlTFN0d2wUWw0ENIRlQj50Uq5EOUpVcMdDRPFkQ3cnaUFVa090bUd1aK9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7cjM8FVWfJnUwZ0NEZDWutkW48UVYNXVx5EM6h3ZBdTcmZkMy8VMshGe4VUS2h3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjNyw3bDJVQjF2M5cEdWlkWThlMmVjWGZTMJl0QiB3Tfl0axlkY5UnUWl3cRNmbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O1IDfZ1UaX5GZlVzQqVVbDhHS3JXW3p3ckFVOQp0Y4RVOtEDOXdDW5wGVwNGW49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QjM8BTbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGZjZHeSl0a0YkSxVzY1RUYxQjazVzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMywHNyNWTOtkSmp1aflFeKdUSG9WSUNkcYVzU3RmZDVmWMh3VYZGUmdDcsZmSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OyIDfztUQxMnefFFTDdzaINXOYZUY2Q0dB1iQwkjZZVnUl1CR5lkSCVkN6FjZ38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7EjM8hjdSlFZpNzXHVje1oENEVzNyEXNnBHTYpkbT1Sa2wmbVhmV2I0arpHWf90LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMywHOj9kdqJVb5B3QXNWOnBXa1EHc4hlToRmV6JXL4V3MEhlcllWTJF2a5Rjav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O5EDfzR1SQ1iYwkmRsBHbGRVdEdzMQ9FctsGVZdUbxlWRxNzRtFlN0RFMaN2Qx8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7gTM8F0U2cHNhB3ZtlmSRhkTt9WLndzZGNzX0QGcpZHeS10U3ADR3UldhhVZvp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotjNxwXWJFzUsplWqVlUXRkSxknTkZ0UMlDbWFkRzNnc3czTihkM4kXSPlHNspmev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O1EDf4IkSWNzTmJTbO9UbahzRYJlaxZlbGJGVyEkYNR1c0VXRf5EOKpmcSlWTq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QTM8FEM1ETVv52N15UMYVFalxkbQxUTNd2bktmTDlHdEBjZDBTUwpWNa9WZCF2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotzMxwXQwUTMV9mb3UnTxgVVoVGTuBFTN10dUNDUmFGTWNVd6lTOT50M4hWU2Unav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OyEDfwUlcLJHWqJGcsNDTpFkcY5EaC52VMJjYXRXMxIzd5okMnR0R4oHanJTRo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7ETM8FVWxZEeFdjQppUTBhTez8FR3V3ZrN2MVZjUXRGSnRmct9VVKJlTa9VV5E0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotDMxwXUZFnR4V0NClmSNFEO5NzXEdXdnt2cwgGRO9WQ1hVej12NxR0V5ADZwZmcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O5wXUZFnR4V0NClmSNFEO5NzXEdXdntWTXBnT25UewRWS5NmNBhzMrRXN3AlWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O3wHMSJ3NvN3Y1d1UCNmaZxWdSVldygGREFjerRUUqRWdwJ1ZwVVLWpUYJF3Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O2wHMQFjc2ZDONVjW25WLDlzdyM3UFJ1RzkVNIRXU5VXL3l2T0I1bhlXRoNESv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2O1w3ctpUMEB3a6JncplkWuJUaClHVrd3aXVjWnZjUiN0YxRjVRdWRrZkV4QnVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8iOzBHd0h2OJlkaphzcZZTTDRDOFZnS0IXejVnZs9kdUJDSIRGdNRTYRZzXDtEd0dHbI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7QDfF1SUG91XwEGN3ZnRqRWZ0UVZSNEV1oUNTxEa3cnUlBjTGZ1astkM0VUVx8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MDf0AjYqJEbVhFT6ZGUMpkQ4FXZzt2VNZGdMZjYtZFdfFHN0I1ajZUdBdjZn9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7IDfNREZ39UMYp3YUhndfJnbiVzR5xkTGR3XxkTMEljNWVTMHllb4lXWodFR28yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yL6MHc0RHa7MGd0ZzZ6R2ZpFzaE1GVIZkdw8FTUNVYaZ1Yz0kb2I3NBRDeiJkNN1iQidzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvozcwRHdotTM