Giải vở bài bác tập Toán 5 bài xích 54: rèn luyện chung phép cộng phép trừ số thập phân trang 67, 68 với giải mã chi tiết, cụ thể theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. bài viết hướng dẫn giải bài tập Toán 5 này gồm những bài giải tương xứng với từng bài học trong sách giúp cho những em học viên ôn tập và củng cố những dạng bài bác tập, rèn luyện năng lực giải Toán về phép cộng trừ số thập phân.


Giải vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 1 trang 67 bài bác 1

Đặt tính rồi tính

34,28 + 19,47

408,23 – 62,81

17,29 + 14,43 + 9,36

Phương pháp giải

- Viết những số hạng (hoặc số trừ dưới số bị trừ) thế nào cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột nhau.

- thực hiện phép cộng (hoặc phép trừ) như cộng (hoặc trừ) những số từ bỏ nhiên.

- Viết dấu phẩy nghỉ ngơi hiệu trực tiếp cột với những dấu phẩy của các số hạng (hoặc số bị trừ với số trừ).

Đáp án và lý giải giải

Đặt tính rồi tính

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 67 bài bác 2

Tìm x

a) x – 3,5 = 2,4 + 1,5

b) x + 6,4 = 27,8 – 8,6

Phương pháp giải

- Tính quý giá ở vế phải.

- khẳng định vai trò của x vào phép tính rồi tìm kiếm x theo các quy tắc sau:

+ muốn tìm số bị trừ ta rước hiệu cộng với số trừ.

+ mong mỏi tìm số hạng chưa chắc chắn ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.


Đáp án và giải đáp giải

Tìm x

a) x – 3,5 = 2,4 + 1,5

x – 3,5 = 3,9

x = 3,9 + 3,5

x = 7,4

b) x + 6,4 = 27,8 – 8,6

x + 6,4 = 19,2

x = 19,2 – 6,4

x = 12,8

Giải vở bài bác tập Toán lớp 5 tập 1 trang 68 bài 3

Tính bằng cách thuận một thể nhất

a) 14,75 + 8,96 + 6,26 = .......................

b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = ....................

Phương pháp giải

Áp dụng những công thức:

a + b + c = (a + c) + b;

a – b – c = a – (b + c).

Đáp án và trả lời giải

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 14,75 + 8,96 + 6,26 = (14,75 + 6,25) + 8,96

= 21 + 8,96

= 29,96

b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = 66,79 – (18,89 + 12,11)

= 66,79 – 31

= 35,79

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 68 bài bác 4

Tổng diện tích của bố vườn cây là 5,4ha. Diện tích của vườn cửa cây trước tiên là 2,6ha. Diện tích s của sân vườn cây vật dụng hai nhỏ hơn diện tích của vườn cửa cây trước tiên là 0,8ha. Hỏi diện tích của vườn cửa cây thứ tía bao nhiêu mét vuông? (giải bởi hai cách)

Phương pháp giải

Cách 1 :

- Tính tổng diện tích s của vườn cây đồ vật hai với vườn cây thứ bố = tổng diện tích s ba vườn cửa cây – diện tích vườn cây sản phẩm nhất.

- Tính diện tích s vườn cây sản phẩm hai = diện tích vườn cây thứ nhất – 0,8ha.

- Tính diện tích s vườn cây thứ bố = tổng diện tích vườn cây sản phẩm hai và thứ ba – diện tích s vườn cây lắp thêm hai.


Cách 2 :

- Tính diện tích vườn cây sản phẩm công nghệ hai = diện tích s vườn cây thứ nhất – 0,8ha.

- Tính tổng diện tích s vườn cây đầu tiên và sản phẩm hai.

- Tính diện tích vườn cây thứ tía = tổng diện tích ba sân vườn cây – tổng diện tích s vườn cây đầu tiên và trang bị hai.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

Cách 1:

Diện tích vườn cửa cây thứ hai cùng thứ tía là:

5,4 – 2,6 = 2,8 (ha)

Diện tích của sân vườn cây lắp thêm hai là:

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích của vườn cửa cây thứ tía là:

2,8 – 1,8 = 1 (ha) = 10000 (m2)

Đáp số: 10000 m2

Cách 2:

Diện tích của vườn cây lắp thêm hai là:

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích vườn cây trước tiên và sản phẩm công nghệ hai là:

2,6 + 1,8 = 4,4 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ cha là:

5,4 – 4,4 = 1 (ha) = 10000 (m2)

Đáp số: 10000m2

Giải vở bài xích tập Toán 5 bài bác 54: luyện tập chung Phép cộng trừ số thập phân bao gồm 4 thắc mắc có phương thức giải cùng lời giải chi tiết cho từng dạng bài xích tập cho các em học sinh tham khảo, núm được biện pháp giải những dạng Toán về số thập phân, phép cộng số thập phân, phép trừ số thập phân, khối hệ thống lại những kiến thức Toán 5 chương 2. Các bạn cũng có thể luyện tập các dạng bài tập SGK tương ứng: Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5: rèn luyện chung phép cộng trừ số thập phân. Hy vọng với đa số tài liệu này, những em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn nhưng mà không yêu cầu sách giải.

Ngoài ra, những em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học tập kì 2 lớp 5 nhưng mà hocketoanthue.edu.vn đã sưu khoảng và chọn lọc. đông đảo đề thi này được hocketoanthue.edu.vn xem thêm thông tin và chọn lọc từ những trường tiểu học tập trên toàn quốc nhằm mang đến cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học tập kì quality nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh cài miễn giá tiền đề thi về và ôn luyện.