Giải bài tập SGK Toán 5 trang 38, 39 giúp các em học viên lớp 5 xem lưu ý giải các bài tập bài rèn luyện của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài bác rất chi tiết, sẽ giúp đỡ các em ôn tập, củng cố các dạng bài xích tập, rèn luyện kĩ năng giải Toán 5 thật thành thạo.


Giải bài xích tập Toán 5 trang 38, 39

Bài 1 (trang 38, 39 SGK Toán 5)

a) Chuyển các phân số thập phân tiếp sau đây thành lếu số (theo mẫu):

*

Mẫu:

*


Cách làm:


Lấy tử số phân tách cho mẫu số.Thương tìm kiếm được là số nguyên; viết phần nguyên tất nhiên một phân số gồm tử số là số dư, mẫu mã số là số chia.

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

Mẫu:

*

Gợi ý đáp án:

Kết quả của a cùng b bên dưới đây:

a)

*

*

*

b)

*

*

*

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 5)


Chuyển những phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

*

Gợi ý đáp án:

*
4,5 đọc là tư phẩy năm.

*
83,4 đọc là tám mươi bố phẩy bốn.

*
19,54 phát âm là mười chín phẩy năm mươi tư.

*
2,167 hiểu là nhị phẩy một trăm sáu mươi bảy.

*
0,2020 đọc là không phẩy nhì nghìn ko trăm nhị mươi

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào vị trí chấm:


Mẫu: 2,1m = 21dm

Cách làm:

*

Gợi ý đáp án:

*

Vậy 2,1m = 21 dm

*

Vậy 8,3m = 830cm

*

Vậy 5,27m = 527cm

*


Vậy 3,15m = 315cm

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 5)

a) Viết phân số

*
dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và tất cả mẫu số là 100

b) Viết nhị phân số thập phân mới tìm kiếm được thành hai số thập phân

c) hoàn toàn có thể viết

*
thành đầy đủ số thập phân nào?

Gợi ý đáp án:

a)

*

*

b)

*

c)

*


Chia sẻ bởi:
*
Bảo Ngọc