- Đất nước không có sự đoàn kết, không thống tốt nhất giữa bên Ngô với các quan lại tw và địa phương.

- Nội bộ nhà Ngô mâu thuẫn, lục đục => bên Ngô không còn tồn tại uy tín vào nhân dân.

- hệ thống cai trị thiếu chặt chẽ, quan liêu hệ trung ương - địa phương lỏng lẻo, các thế lực cát cứ có đk nổi dậy mọi nơi tạo ra "Loạn 12 sứ quân".

hocketoanthue.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hocketoanthue.edu.vn


Cảm ơn các bạn đã áp dụng hocketoanthue.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hocketoanthue.edu.vn nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.