Câu đò đưa thầm gọi Tôi lép về tuổi thơ bạn xưa đâu xa vắng vẻ Ai chuyển tôi qua đò Ngố ngước dài kho bãi quê Gió chiều chiều dịu mát Ðàn trâu chập ko kể đê Vẫn đi về lối cũ Xuống đò một mình tôi Với chiếc sông tuổi thơ và một giọng đò chuyển Vẫn neo đậu bến xưa long dong đi bốn phương trời ni về song quê tắm mát Sông Lam biết lúc mô mang lại cạn Ðục trong, đục trong nhục vinh hỡi người Câu đò chuyển thầm call Tôi gạnh về tuổi thơ Vầng trăng non ngờ ngạc Theo tôi đi chân è Cây đến thì trổ hoa Chuyến đò đầy tránh bến Em hát rằng đến duyên Em lấy ông xã năm ấy Hát lại giọng đò chuyển Như người mẹ ru hồn ta Ðiệu bi quan và điệu yêu quý Sao cháy lòng đến nỗ lực Sông Lam biết lúc mô đến cạn Như tình quê nhà trong tôi Sông Lam biết lúc mô đến cạn fan ơi! đục trong câu hát cháy long người về neo đậu bến nao Hồn tôi bên quê neo đậu người ơi…..
bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 14 bài.
Thành Lê

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.