tác dụng thi tuyển chọn sinh 10, năm học năm 2016 - 2017 của các thí sinh đăng kí dự thi tại Hội đồng thi trung học phổ thông số 2 tứ Nghĩa và đông đảo thí sinh đăng kí dự thi ở các Hội đồng không giống nhưng có nguyện vọng 2 về trường thpt số 2 tứ Nghĩa. Hiện nay chưa có điểm chuẩn, khi nào có điểm chuẩn chỉnh nhà trường vẫn thông báo thoáng rộng ở bảng tin với trên website trường.
- công dụng thi tuyển chọn sinh vào 10 năm học năm nhâm thìn - 2017:Nháy chuột vào đó để xem hoặc cài về- list thí sinh thi trên Hội đồng thi Lê Khiết đăng kí ước vọng trực tiếp về tư Nghĩa 2 nếu không trúng tuyển sinh hoạt Lê Khiết:Nháy chuột vào chỗ này để xem hoặc cài về
*
Đăng nhập bởi OpenID
*
Google
*
Yahoo
*
Myopenid
*

*

Thông báo mới

Thông báo về việc tạm ngưng học trực tiếp đối với học sinh lớp 12
Thời khóa biểu tu dưỡng học sinh xuất sắc lớp 12 áp dụng từ ngày 08/11/2021
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 08 mon 11 năm 2021
Lịch công tác tuần 6, năm học 2021-2022
Lịch công tác làm việc tuần 5, năm học tập 2021-2022
Thời khóa biểu tu dưỡng học sinh giỏi khối 12 năm học 2021-2022
Thông báo cho học viên toàn trường liên tục học trực tuyến
Thời khóa biểu lần 2, vận dụng từ tuần 04 ngày thứ tư tháng 10 năm 2021
Lịch công tác làm việc tuần 3, năm học 2021-2022
Quy định thời gian tiết học trực tuyến, năm học tập 2021-2022

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 10, áp dụng từ ngày 15 tháng 2 năm 2016
Thời khóa biểu lần 9, áp dụng từ tuần 22 ngày 18/01/2016
Thời khóa biểu tuần 20, Áp dụng từ ngày 04/01/2016
Thời khóa biểu lần 6, áp dụng từ tuần 14 ngày 16 tháng 11 năm 2015
Thời khóa biểu lần 5, áp dụng từ tuần 12 ngày 02 tháng 11 năm 2015.
Thời khóa biểu lần 4, áp dụng từ ngày 12 mon 10 năm 2015
Thời khóa biểu lần 2, áp dụng từ ngày 24 tháng 8 năm 2015
Thời khóa biểu lần 1, năm học năm ngoái - 2016
Thời khóa biểu lần 10, áp dụng từ thời điểm ngày 02/3/2015.
Thời khóa biểu lần 8, áp dụng từ ngày 29/12/2014