Biên phòng - Chiều 3-10, bộ trưởng Bộ Quốc chống Phùng quang quẻ Thanh, thay mặt đại diện Chính phủ báo cáo Tờ trình dự án công trình Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) trước Quốc hội.


dự án công trình Luật nhiệm vụ quân sự (sửa đổi) bao gồm 8 chương với 60 điều, chính sách về nghĩa vụ quân sự (NVQS); nhiệm vụ, quyền lợi của cơ quan, tổ chức, cá thể và chế độ, chính sách trong việc thực hiện NVQS. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan đến NVQS. Vào trường hòa hợp điều ước quốc tế mà nước cùng hoà buôn bản hội nhà nghĩa nước ta là thành viên gồm quy định khác thì vận dụng điều ước nước ngoài đó. Việc đăng ký, cai quản công dân trong độ tuổi tiến hành NVQS (Điều 15, Điều 16, Điều 18 dự án Luật), dự án Luật bổ sung cập nhật quy định địa điểm đăng ký, quản lý công dân vào độ tuổi thực hiện NVQS và được triển khai tại cung cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời điểm tháng 4 hằng năm.
*
Bộ trưởng bộ Quốc chống Phùng quang đãng Thanh trình bày báo cao dự án Luật nhiệm vụ quân sự (sửa đổi).

Đối cùng với thời hạn phục vụ tại ngũ vào thời bình của hạ sĩ quan tiền và chiến binh (Điều 21 dự án Luật), theo quy định của nguyên lý hiện hành còn nhiều bất cập, không đáp ứng yêu thương cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Để thi công Quân nhóm cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước một hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, có sức đánh nhau cao, đòi hỏi bộ đội phải có đầy đủ thời gian huấn luyện cải thiện trình độ đáp ứng nhu cầu yêu mong chiến đấu và tiến hành nhiệm vụ cứu giúp hộ, cứu vãn nạn, phòng kiêng thiên tai, công tác dân vận.... Vì chưng đó, thời hạn phục vụ tại ngũ là 18 tháng với 24 mon là không phù hợp. Vì vậy, để bảo đảm an toàn đủ thời gian huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, dự án công trình Luật quy định thống nhất thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan liêu và binh sỹ là 24 tháng. Về độ tuổi gọi nhập ngũ (Điều 32 dự án công trình Luật), phương pháp NVQS hiện tại hành mức sử dụng độ tuổi hotline công dân tòng ngũ trong thời bình đầy đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi đề nghị hằng năm phần trăm công dân có chuyên môn đại học tập trở lên được hotline nhập ngũ vào quân team thấp. Khía cạnh khác, số công dân được ưu tiên trợ thì hoãn hotline nhập ngũ nhằm học đại học, sau khi xuất sắc nghiệp phần lớn đã không còn độ tuổi gọi nhập ngũ. Bởi vậy, dự án Luật bổ sung cập nhật quy định về độ tuổi điện thoại tư vấn nhập ngũ vào thời bình đến khi hết 27 tuổi đối với công dân học chương trình huấn luyện và giảng dạy đại học đã làm được tạm hoãn điện thoại tư vấn nhập ngũ. Đối tượng được tạm hoãn NVQS (Điều 41) sẽ tiến hành thu hẹp. Dự án công trình Luật đã khí cụ chỉ lâm thời hoãn đối với đối tượng người sử dụng là học sinh phổ thông, sinh viên đào tạo và huấn luyện đại học chính quy và huỷ bỏ quy định về vấn đề tạm hoãn so với công dân “Đi sản xuất vùng kinh tế tài chính mới trong ba năm đầu”. Đồng thời, để đảm bảo an toàn chính sách so với người nhiễm độc hại da cam, dự án công trình Luật bổ sung quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ vào thời bình đối với một nhỏ của người nhiễm chất độc hại da cam bị suy giảm kĩ năng lao hễ từ 81% trở lên. Đối với chế độ, chế độ về thực hiện NVQS theo quy định của luật pháp hiện hành không thể phù hợp, cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cập nhật cho phù hợp. Dự án công trình Luật bổ sung quy định về trợ cấp học nghề; ưu tiên trong tuyển sinh, cùng điểm trong thi tuyển chọn công chức, viên chức và bố trí việc làm; trong thời hạn tập sự thừa kế 100% nút lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. Sau report của bộ trưởng liên nghành Phùng quang Thanh, công ty nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an toàn của Quốc hội (UBQPAN) Nguyễn Kim Khoa vẫn có report thẩm tra dự án Luật nhiệm vụ quân sự (sửa đổi) với cơ bản tán thành với các quan lại điểm sửa đổi, bổ sung Luật cũng như nhiều câu chữ của dự án luật. Về đăng ký NVQS, UBQPAN cơ bản thống nhất các quy định về đối tượng, nội dung và trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện đăng ký NVQS. Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện có hiệu quả với khả thi trước tình hình hoạt động của công dân vào cơ chế thị trường hiện ni và phù hợp với pháp luật về cải cách thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu phương thức tiến hành các thủ tục đăng ký NVQS theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm thuận tiện mang lại công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời thống nhất với pháp luật có liên quan.
*
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và bình yên của Quốc hội (UBQPAN) Nguyễn Kim Khoa report thẩm tra dự án Luật nhiệm vụ quân sự (sửa đổi).

Về độ tuổi call nhập ngũ, nhiều chủ kiến của UBQPAN đống ý với dự thảo Luật quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ để có thể tuyển chọn được nhiều công dân đã học dứt chương trình đào tạo bậc đại học vào phục vụ tại ngũ, cải thiện chất lượng đầu vào, giảm chi phí đào tạo, khắc phục được những hạn chế, vướng mắc về chất lượng tuyển quân như hiện nay, bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và quyền được học tập của công dân.  mặc dù nhiên, gồm một số ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi như Luật NVQS hiện hành vì cơ bản đã thực hiện ổn định. Những vướng mắc vừa qua vào khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đối với sinh viên tốt nghiệp đào tạo bậc đại học và cán bộ, công chức không phải vì hạn chế về độ tuổi mà vì khâu tổ chức thực hiện.