*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
-- Link liên kết -- Cổng Thông Tin Thư Viện

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng đài điện thoại:(028) 38.222748

--------------------------

Cơ sở Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 251 303 - 251 737

--------------------------

Cơ sở Đà Lạt

hocketoanthue.edu.vn

Điện thoại: (0263) 355 2527

--------------------------

Cơ sở Thủ Đức

Điện thoại: (028) 37 228 277

=========================

BAN GIÁM HIỆU

Thư ký BGH

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:139 Cô Hoàng Hôn)

=========================

ĐẢNG ỦY VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:103 cô Mai Anh)

--------------------------

Công đoàn

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:146 cô Linh)

hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:122)

=========================

PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

Phòng Hành chính Tổng hợp

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:103 cô Mai Anh)

--------------------------

Phòng Tổ chức Nhân sự

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:146) hoặc (028) 38.239181

hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Phòng Kế hoạch Tài chính

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:107)

hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:141) hoặc (028) 38.299578

--------------------------

Phòng Quản lý Đào tạo

Điện thoại: (028) 38.222748 (bấm máy nhánh: 158)

Emai: phongqldt
hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Phòng Công tác sinh viên

Điện thoại: (028) 38.222748 (bấm máy nhánh: 155)

Emai: phongcthssv
hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

hocketoanthue.edu.vn

Điện thoại tư vấn tuyển sinh:(028) 22003275 hoặc 0326180575

--------------------------

Phòng Thanh tra giáo dục

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:144)

gmail.com

--------------------------

Ban Quản lý Dự án

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:145) hoặc (028) 62.907 018

=========================

CÁC VIỆN ĐÀO TẠO

Viện Đào tạo Sau Đại học

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:121) hoặc (028) 38.244 677 hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0372879100

hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Viện Đào tạo Quốc tế

hocketoanthue.edu.vn (tư vấn tuyển sinh chương trình đào tạo liên kết quốc tế)

Đối với những vấn đề liên quan đến hợp tác và đào tạo quốc tế, xin vui lòng liên hệ Viện Đào tạo Quốc tế:

Ông Vũ Việt Anh - Viện trưởng: anh.vuviet
hocketoanthue.edu.vn

Ông Trần Phạm Sĩ Nguyên - Trợ lý Hợp tác quốc tế: nguyen.tranphamsi
hocketoanthue.edu.vn

Cô Nguyễn Thị Tố Uyên - Chuyên viên ĐTQT: uyen.ng2412
gmail.com

=========================

Thời gian làm việc:từ thứ Hai đến thứ Sáu

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h30

=========================

CÁC KHOA

Khoa Kiến trúc: (028) 38.222748 - (ext: 147)

Khoa Quy hoạch: (028) 38.222748 - (ext: 127)

Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị: (028) 38.222748 - (ext: 116)

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp: (028) 38.222748 - (ext: 125)

Khoa Xây dựng: (028) 38.222748 - (ext: 133)

Khoa Khoa học Cơ bản: (028) 38.222748 - (ext: 150)

Khoa Lý luận Chính trị: (028) 38.222748 - (ext: 123)

Khoa Kiến trúc Nội thất: (028) 38.222748 - (ext: 129)

Khoa Mỹ thuật: (028) 38.222748 - (ext: 161)

=========================

THƯ VIỆN

Trung tâm Thông tin và Thư viện

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext: 162)

=========================


*

Fanpage Khoa Quy hoạch
Fanpage Trường
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ