*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
-- liên kết liên kết -- Cổng thông tin Thư Viện

Trường Đại học bản vẽ xây dựng Thành phố hồ nước Chí Minh

Tổng đài điện thoại:(028) 38.222748

--------------------------

Cơ sở cần Thơ

Điện thoại: (0292) 251 303 - 251 737

--------------------------

Cơ sở Đà Lạt

hocketoanthue.edu.vn

Điện thoại: (0263) 355 2527

--------------------------

Cơ sở Thủ Đức

Điện thoại: (028) 37 228 277

=========================

BAN GIÁM HIỆU

Thư ký BGH

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:139 Cô Hoàng Hôn)

=========================

ĐẢNG ỦY VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:103 cô Mai Anh)

--------------------------

Công đoàn

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:146 cô Linh)

hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Đoàn TNCS hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:122)

=========================

PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

Phòng Hành thiết yếu Tổng hợp

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:103 cô Mai Anh)

--------------------------

Phòng tổ chức Nhân sự

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:146) hoặc (028) 38.239181

hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Phòng chiến lược Tài chính

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:107)

hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Phòng làm chủ Khoa học với Công nghệ

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:141) hoặc (028) 38.299578

--------------------------

Phòng cai quản Đào tạo

Điện thoại: (028) 38.222748 (bấm trang bị nhánh: 158)

Emai: phongqldt
hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Phòng công tác làm việc sinh viên

Điện thoại: (028) 38.222748 (bấm thứ nhánh: 155)

Emai: phongcthssv
hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Phòng Khảo thí cùng Đảm bảo hóa học lượng

hocketoanthue.edu.vn

Điện thoại tư vấn tuyển sinh:(028) 22003275 hoặc 0326180575

--------------------------

Phòng thanh tra giáo dục

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:144)

gmail.com

--------------------------

Ban làm chủ Dự án

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:145) hoặc (028) 62.907 018

=========================

CÁC VIỆN ĐÀO TẠO

Viện Đào tạo thành Sau Đại học

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:121) hoặc (028) 38.244 677 hoặc liên hệ trực tiếp qua số năng lượng điện thoại: 0372879100

hocketoanthue.edu.vn

--------------------------

Viện Đào chế tác Quốc tế

hocketoanthue.edu.vn (tư vấn tuyển chọn sinh chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết quốc tế)

Đối với những sự việc liên quan lại đến hợp tác và đào tạo và huấn luyện quốc tế, xin vui lòng liên hệ Viện Đào sinh sản Quốc tế:

Ông Vũ Việt Anh - Viện trưởng: anh.vuviet
hocketoanthue.edu.vn

Ông trần Phạm Sĩ Nguyên - Trợ lý hợp tác ký kết quốc tế: nguyen.tranphamsi
hocketoanthue.edu.vn

Cô Nguyễn Thị Tố Uyên - chuyên viên ĐTQT: uyen.ng2412
gmail.com

=========================

Thời gian có tác dụng việc:từ thiết bị Hai mang lại thứ Sáu

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h30

=========================

CÁC KHOA

Khoa loài kiến trúc: (028) 38.222748 - (ext: 147)

Khoa Quy hoạch: (028) 38.222748 - (ext: 127)

Khoa chuyên môn Hạ tầng Đô thị: (028) 38.222748 - (ext: 116)

Khoa mỹ thuật Công nghiệp: (028) 38.222748 - (ext: 125)

Khoa Xây dựng: (028) 38.222748 - (ext: 133)

Khoa công nghệ Cơ bản: (028) 38.222748 - (ext: 150)

Khoa Lý luận chính trị: (028) 38.222748 - (ext: 123)

Khoa bản vẽ xây dựng Nội thất: (028) 38.222748 - (ext: 129)

Khoa Mỹ thuật: (028) 38.222748 - (ext: 161)

=========================

THƯ VIỆN

Trung tâm thông tin và Thư viện

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext: 162)

=========================


*

fanpage facebook Khoa Quy hoạch
fanpage facebook Trường
Phòng làm chủ Khoa học cùng Công nghệ