Danh sách đô thị loại 1 bao gồm 22 thành phố: 3 thành phố trực thuộc trung ương và 19 tp trực nằm trong tỉnh. Số liệu này được update mới độc nhất vô nhị tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2021.