Trường Đại học Ngoại yêu quý đã chủ yếu thức ra mắt ngưỡng điểm chuẩn vào ngôi trường đợt 1 năm 2016, rõ ràng như sau:


Bà Lê Thị Thu Thuỷ, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, cho thấy điểm chuẩn các ngành của trường năm nay tương đương điểm chuẩn chỉnh của năm 2015. Với khoảng điểm này, trường sẽ xét tuyển bởi NV1 đủ tiêu chuẩn cho toàn bộ các ngành nên sẽ không xét tuyển bổ sung.

Tại cơ sở Hà Nội, ngành gồm điểm trúng tuyển cao nhất của khối A00 là 26,45 điểm, khối A01 là 24,95 điểm, khối D01 là 24,95 điểm. Ngành bao gồm điểm chuẩn chỉnh thấp độc nhất vô nhị của khối A00 cũng là 25,8 điểm, A01 là 24,3 điểm với D01 là 24,3 điểm.

Tại các đại lý 2 (TP.HCM), điểm trúng tuyển cao nhất của khối A00 là 26,5 điểm, khối A01 là 25, điểm, D01 là 25 điểm, ngành có điểm trúng tuyển thấp độc nhất vô nhị là A00: 25,75 điểm, A01 24,25 điểm, D01: 24,25 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của trường cụ thể như sau:

Tại cơ sở Hà Nội:

- Các ngành kinh tế, kinh tế tài chính quốc tế và luật (tiêu chí phụ là môn Toán với tầm điểm 7,25): Khối A00: 26,45 điểm, khối A01: 24,95, khối D01: 24,95, khối D02: 23,50, khối D03: 24,95, khối D04: 25,03 điểm và D06: 25,05 điểm.

- Các ngành quản trị kinh doanh và sale quốc tế (tiêu chí phụ là môn toán với tầm điểm là 8,25 điểm): khối A00: 26,35 điểm, khối A01: 24,83 điểm, khối D01: 24,85 điểm.

- Các ngành Tài chính- ngân hàng và kế toán tài chính (tiêu chí phụ là môn toán với tầm điểm là 8,0 điểm): khối A00: 25,80 điểm, khối A01: 24,30 điểm, khối D01: 24,30 điểm.

- Ngành ngôn từ Anh (tiêu chí phụ là môn toán với mức điểm là 7,75, môn ngoại ngữ nhân thông số 2): D01: 33,03 điểm

- Ngành ngôn ngữ Pháp (tiêu chí phụ là môn toán với khoảng điểm là 6,75, môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2): D03: 31,77 điểm

- Ngành ngôn từ Trung (tiêu chí phụ là môn toán với tầm điểm là 6,25, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2): D01: 32,31 điểm, khối D04: 32,53 điểm


- Ngành ngữ điệu Nhật (tiêu chí phụ là môn toán với mức điểm là 8,5, môn ngoại ngữ nhân thông số 2): D01: 32,46 điểm, khối D06: 32,66 điểm

Tại Cơ thường trực Quảng Ninh:

Các ngành quản trị gớm doanh, kế toán tài chính và kinh doanh quốc tế cùng tất cả điểm trúng tuyển là 18 điểm cho tất cả các tổng hợp môn xét tuyển chọn A00, A01 với D01.

Tại cơ sở 2 (TP.HCM):

Điểm trúng tuyển của ngành tài chính : khối A00 là 26,5 điểm, khối A01 là 25, điểm, D01 là 25 điểm, D06: 25 điểm.

Quản trị kinh doanh (tiêu chí là môn toán 9 điểm trở lên): khối A00: 26, khối A01: 24,5 điểm, khối D01: 24,5.

Tài chính ngân hàng (môn phụ là môn toán trường đoản cú 8 điểm trở lên) cùng Kế toán: A00: 25,75, khối A01: 24,25 điểm, khối D01: 24,25.

Bài viết liên quan