Đại học tập Ngoại yêu đương (Cơ sở phía Bắc) tuyển sinh 2020 với những ngành huấn luyện như sau:

1. Bảng tổng hợp môn xét tuyển của các chuyên ngành

Tên ngành, chăm ngành

Mã xét tuyển

Tổ hòa hợp môn xét tuyển

Ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế

NTH01-01

A00,A01,D01,D07

Ngành gớm tế

NTH01-02

 

Chuyên ngành tài chính đối ngoại

A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06,D07

Chuyên ngành dịch vụ thương mại quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành kinh tế tài chính quốc tế

 

Chuyên ngành tài chính quốc tế

A00,A01,D01,D03,D07

Chuyên ngành kinh tế và phát triển quốc tế

A00,A01,D01.D07

Ngành cai quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị marketing quốc tế

NTH02

A00,A01,D01,D07

Ngành kinh doanh quốc tế

 

Chuyên ngành sale quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành sale quốc tế theo quy mô tiên tiến Nhật Bản

A00,A01,D01,D06,D07

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng theo lý thuyết nghề nghiệp quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành quản ngại trị khách sạn, chuyên ngành quản lí trị khách hàng sạn

A00,A01,D01,D07

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

NTH03

 

Chuyên ngành Tài chủ yếu Quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành so sánh và chi tiêu tài chính

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành Ngân hàng

A00,A01,D01,D07

Ngành Kế toán

 

Chuyên ngành kế toán – Kiểm toán

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành kế toán – Kiểm toán triết lý nghề nghiệp ACCA

A00,A01,D01,D07

Ngành ngữ điệu Anh, chăm ngành tiếng Anh yêu đương mại

NTH04

D01

Ngành ngôn từ Pháp, chăm ngành tiếng Pháp mến mại

NTH05

D01, D03

Ngành ngữ điệu Trung, chăm ngành tiếng Trung yêu mến mại

NTH06

D01, D04

Ngành ngữ điệu Nhật, chuyên ngành giờ Nhật yêu đương mại

NTH07

D01, D06

2. Chỉ tiêu cụ thể theo ngành của từng phương thức của nhà trường

2.1. Tiêu chí theo cách thức xét tuyển chọn riêng của nhà trường

*
*
*
*

 * lưu ý đối với phương thức xét tuyển chọn 1:

+ chỉ tiêu được phân bổ đều mang đến 3 đối tượng xét tuyển chọn theo cách tiến hành này: (1) HS tham gia kỳ thi học sinh tốt QG; (2) HS đạt giải tỉnh/thành phố; (3) học viên hệ chuyên.

+ có thể chấp nhận được thí sinh trúng tuyển theo lịch trình tiêu chuẩn trong bảng bên trên được chuyển sang lịch trình tiêu chuẩn khác ước muốn thuộc ngành trúng tuyển

2.2. Tiêu chuẩn theo thủ tục xét tuyển theo công dụng thi thpt năm 2020

*
*

2.3. Tiêu chí theo cách làm tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo