Trong giao tiếp hằng ngày, có những lúc bạn nên đưa ra câu ý kiến đề nghị với tín đồ khác, câu đề nghị không chỉ là thể hiện thái độ của chúng ta mà còn là một sự mừng đón hay ko từ phía tín đồ đối diện. Hãy thuộc Vietop tìm hiểu một sốcấu trúc câu kiến nghị trong tiếng Anhthông dụng nhé!


*
*
*
Cấu trúc Would you mind/ vì you mind …? trong giờ đồng hồ Anh

1. Sử dụng công thức cùng với Verb-ing

Would you mind + verb-ing…?Do you mind + verb-ing…?

Ví dụ:– Would/Do you mind closing the door after you leave? (Bạn bao gồm phiền ngừng hoạt động lại giúp tôi lúc ra về không?)– Would / vì chưng you mind not talking in class? (Xin đừng thì thầm trong lớp.)

2. Dùng kết cấu dạng “if”

Cấu trúc này dùng để làm xin phép một cách lịch sự:

Do you mind + if-clause (present tense)…?Would you mind + if-clause (past tense)…?

Ví dụ:– bởi you mind if I speak lớn your mom about your problem? (Bạn tất cả phiền không ví như tôi rỉ tai với bà mẹ bạn về vụ việc của bạn?)– Would you mind if I used this chair? (Bạn gồm phiền không giả dụ tôi dùng mẫu ghế này?)

Lưu ý:

Nếu muốn cho phép đối với hầu hết lời đề xuất trên, ta cần dùng câu trả lời: “No”, hoặc “Not at all” (tôi không thấy phiền đâu). Cạnh bên đó, ta thường thêm vào hầu như từ không giống để bổ sung cập nhật ý nghĩa cho câu nói của mình.

Ví dụ:– vì you mind if I use your laptop? (Bạn bao gồm phiền không giả dụ tôi dùng laptop của bạn?)No, please do. (Không, bạn cứ cần sử dụng đi)– Would you mind if I wore your jeans lớn the tiệc nhỏ tonight? (Bạn tất cả phiền không nếu tôi mượn quần jeans của người sử dụng để đi tiệc tối nay?)No, please do. (Không, bạn cứ từ bỏ nhiên)

Lưu ý:

Mức độ lịch sử dân tộc của 2 cấu trúc này bao gồm phần không giống nhau. “Would you mind…” bao gồm phần lịch sự hơn kết cấu “Do you mind…”. Mặc dù nhiên, sự khác biệt này cực kỳ nhỏ, đề xuất chúng vẫn thường xuyên được áp dụng thay phiên nhau một trong những tình huống trang trọng.Nắm rõ các kết cấu trên sẽ giúp thí sinh xong xuôi bài nghe giỏi hơn khi dễ đoán được hoàn cảnh và nấc độ thân thiết của những người dân trong cuộc hội thoại. Quanh đó ra, hiểu cách vấn đáp các câu kiến nghị cũng khiến cho bạn tránh ngôi trường hợp phát âm nhầm ý trả lời của tín đồ nói.

C. Bài bác tập về câu đề nghị

Chọn giải đáp đúng!

1. Why don’t we…….out to lớn eat dinner tonight?

A. GoB. Khổng lồ goC. Going

2. I want khổng lồ buy a dress for party. What about…….shopping?

A. Khổng lồ goB. GoingC. Go

3. I’ve bought a new pair of sneakers. Let’s………soccer.

A. PlayingB. To playC. Play

4. There is a new movie. …….to see with me?

A. Shall youB. Would you likeC.Why don’t you

5. What should we vị On Saturday? …….we have a picnic?

A. ShallB. How aboutC. Let’s

6. Rose………dancing together at the wedding.

A. SuggestB. Would suggestC. Suggests

7. Hello Tom. We’re going khổng lồ the circus. Why………you come together?

A. DoB. Don’tC. Not

8. Maybe you’ve got a flu. ……….have a check?

A. Why don’t youB. Would you likeC. Shall you

9. It’s going khổng lồ rain. I suggest………a taxi.

A. TakeB. To takeC. Taking

10. Good morning, Madam. ……..I help you?

A. CanB. Would you likeC. Let’s
Đáp án:

1. A 2. B 3. C 4. B 5. A6. C 7. B 8. A 9. C 10. A

Trên đấy là một số cấu tạo câu ý kiến đề nghị trong giờ Anh phổ biến nhất, chúng ta có thể lựa chọn để thực hiện trong tiếp xúc nhé. Chúc các bạn thành công!