Yêu anh yêu thương anh đi nhé bạn tình ơi, Hỡi em yêu thương em của anh.Yêu anh yêu anh đi nhé đừng ngại chi, mình sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... đến gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... Mang đến gần, mãi bên nhau không tách xa.

Người tình ơi, em là muôn ý thơ, để ngàn hoa dệt bao mong mơ, nghe nhịp tim rộn vang đựng chang, lúc đời anh gồm nàng.Ngàn bởi vì sao sẽ bừng trong mắt em, trung khu hồn anh càng mê mẩn thêm, ôi tình yêu cơ mà ta vẫn trao, đến lòng anh xao động.

Yêu anh yêu thương anh đi nhé tín đồ tình ơi, Hỡi em yêu em của anh.Yêu anh yêu anh đi nhé chớ ngại chi, bản thân sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... đến gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... Mang lại gần, mãi bên nhau không tránh xa.

When I feel the time is right và your staying by my sideAnd the love you give to lớn me makes my heart beatWhen my fantasy fly away but my feelings make me stayI see the fire in your eyes, it makes my heart beatDo it, we'll still bởi vì it night và dayYou're my all time loverDo it, we'll still vì it anywayLike there is no otherTouch by touch, you're my all time loverSkin khổng lồ skin, come undone my cover++++++Do it, we'll still vì it night & dayYou're my all time loverDo it, we'll still do it anywayLike there is no otherTouch by touch, you're my all time loverSkin khổng lồ skin, come undone my coverĐến với nhau( cảm biến by cảm ứng )Yêu anh yêu thương anh đi nhé người tình ơi, Hỡi em yêu thương em của anh.Yêu anh yêu thương anh đi nhé đừng ngại chi, bản thân sẽ lẫn nhau những cuồng si.Hãy,... đến gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... Cho gần, mãi cùng cả nhà không tránh xa.


Yêu anh yêu anh đi nhé người tình ơi, Hỡi em yêu thương em của anh.Yêu anh yêu anh đi nhé chớ ngại chi, bản thân sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... Mang lại gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... đến gần, mãi với mọi người trong nhà không tránh xa.

Người tình ơi, em là muôn ý thơ, để ngàn hoa dệt bao mong mơ, nghe nhịp tim rộn vang đựng chang, lúc đời anh bao gồm nàng.Ngàn vị sao sẽ bừng trong đôi mắt em, tâm hồn anh càng tê mê thêm, ôi tình yêu mà ta đang trao, đến lòng anh xao động.

Yêu anh yêu thương anh đi nhé tín đồ tình ơi, Hỡi em yêu em của anh.Yêu anh yêu anh đi nhé đừng ngại chi, bản thân sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... Cho gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... đến gần, mãi cùng nhau không rời xa.

When I feel the time is right và your staying by my sideAnd the love you give to lớn me makes my heart beatWhen my fantasy fly away but my feelings make me stayI see the fire in your eyes, it makes my heart beatDo it, we'll still vày it night and dayYou're my all time loverDo it, we'll still do it anywayLike there is no otherTouch by touch, you're my all time loverSkin khổng lồ skin, come undone my cover++++++Do it, we'll still vì it night & dayYou're my all time loverDo it, we'll still bởi it anywayLike there is no otherTouch by touch, you're my all time loverSkin khổng lồ skin, come undone my coverĐến với nhau( touch by touch )Yêu anh yêu anh đi nhé tín đồ tình ơi, Hỡi em yêu em của anh.Yêu anh yêu thương anh đi nhé chớ ngại chi, mình sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... đến gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... Mang lại gần, mãi cùng mọi người trong nhà không tránh xa.


*Sến

những Ca Sĩ

*
2.047.890


http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/79GhmD86EF2D9n8npVHx590bd891d7bfe.jpg

Sến

Ngọc đánh ft hồ nước Phương Liên

*
1.737.659


http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/OeHdbDH6HgvccXenrNNM5982d4b216c89.JPG
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20170712/QKa7fLfhqHLk3x5FU0Ub5bb48f22ae071.jpg