Yêu anh yêu anh đi nhé người tình ơi, Hỡi em yêu em của anh.Yêu anh yêu anh đi nhé đừng ngại chi, Mình sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... đến gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... đến gần, mãi bên nhau không rời xa.

Người tình ơi, em là muôn ý thơ, để ngàn hoa dệt bao ước mơ, nghe nhịp tim rộn vang chứa chang, khi đời anh có nàng.Ngàn vì sao đang bừng trong mắt em, tâm hồn anh càng say đắm thêm, ôi tình yêu mà ta đã trao, cho lòng anh xao động.

Yêu anh yêu anh đi nhé người tình ơi, Hỡi em yêu em của anh.Yêu anh yêu anh đi nhé đừng ngại chi, Mình sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... đến gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... đến gần, mãi bên nhau không rời xa.

When I feel the time is right and your staying by my sideAnd the love you give to me makes my heart beatWhen my fantasy fly away but my feelings make me stayI see the fire in your eyes, it makes my heart beatDo it, we'll still do it night and dayYou're my all time loverDo it, we'll still do it anywayLike there is no otherTouch by touch, you're my all time loverSkin to skin, come undone my cover++++++Do it, we'll still do it night and dayYou're my all time loverDo it, we'll still do it anywayLike there is no otherTouch by touch, you're my all time loverSkin to skin, come undone my coverĐến với nhau( touch by touch )Yêu anh yêu anh đi nhé người tình ơi, Hỡi em yêu em của anh.Yêu anh yêu anh đi nhé đừng ngại chi, Mình sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... đến gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... đến gần, mãi bên nhau không rời xa.


Yêu anh yêu anh đi nhé người tình ơi, Hỡi em yêu em của anh.Yêu anh yêu anh đi nhé đừng ngại chi, Mình sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... đến gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... đến gần, mãi bên nhau không rời xa.

Người tình ơi, em là muôn ý thơ, để ngàn hoa dệt bao ước mơ, nghe nhịp tim rộn vang chứa chang, khi đời anh có nàng.Ngàn vì sao đang bừng trong mắt em, tâm hồn anh càng say đắm thêm, ôi tình yêu mà ta đã trao, cho lòng anh xao động.

Yêu anh yêu anh đi nhé người tình ơi, Hỡi em yêu em của anh.Yêu anh yêu anh đi nhé đừng ngại chi, Mình sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... đến gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... đến gần, mãi bên nhau không rời xa.

When I feel the time is right and your staying by my sideAnd the love you give to me makes my heart beatWhen my fantasy fly away but my feelings make me stayI see the fire in your eyes, it makes my heart beatDo it, we'll still do it night and dayYou're my all time loverDo it, we'll still do it anywayLike there is no otherTouch by touch, you're my all time loverSkin to skin, come undone my cover++++++Do it, we'll still do it night and dayYou're my all time loverDo it, we'll still do it anywayLike there is no otherTouch by touch, you're my all time loverSkin to skin, come undone my coverĐến với nhau( touch by touch )Yêu anh yêu anh đi nhé người tình ơi, Hỡi em yêu em của anh.Yêu anh yêu anh đi nhé đừng ngại chi, Mình sẽ cho nhau những cuồng si.Hãy,... đến gần, hỡi em yêu, em của anh.Hãy,... đến gần, mãi bên nhau không rời xa.


*Sến

Nhiều Ca Sĩ

*
2.047.890


http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/79GhmD86EF2D9n8npVHx590bd891d7bfe.jpg

Sến

Ngọc Sơn ft Hồ Phương Liên

*
1.737.659


http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20120119/OeHdbDH6HgvccXenrNNM5982d4b216c89.JPG
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.hocketoanthue.edu.vn.net/bucket-image-hocketoanthue.edu.vn/images/singer/20170712/QKa7fLfhqHLk3x5FU0Ub5bb48f22ae071.jpg