thương hiệu Hán Việt: < Khoái xuyên > Đương nam giới phối bài loan nam giới chủ. Tác giả: Thanh Thủy Nương Nương chứng trạng raw: trả (334 chương – 13 trái đất + 4 phiên ngoại + Lời kết của tác giả)Tình trạng edit : Đang lết…Nội dung: Mau xuyên bách đổi mới thụ vs các loại soái ca công Tag: Đam mỹ, HE, Mau xuyên, Hệ thống, nhẹ nhàng, Hài hước. Editor : Miy + Khả Tịch Nguyệt + Potato + A Cửu+ Vũ + Huyền Dục + HyeBeta : Snivy + Tĩnh Nhạc + Vũ + Gbear


*

<Đôi lời của tác giả>

“… Trước giờ đồng hồ mị kiếm tìm mãi ko thấy văn thuần ái đam mỹ mau xuyên, hoàng hậu là hủ nữ, nhưng lại cũng không phải thuần hủ nữ, trước đó mị toàn coi mau xuyên ngôn tình. Bởi bản thân từng bị mau xuyên phái nữ chính Mary Sue gây ghê tởm quá, đang ở bên nam bao gồm còn có rất nhiều tình ngày tiết thả thính nam phụ. Cho nên Nương Nương quyết định mở một thiên văn nam giới phụ thuộc nam chính, dứt bỏ thiếu nữ chính…”


*

Văn án

Trong đái thuyết ngôn tình, con gái chính luôn luôn có tối thiểu ba bánh xe pháo dự bị, trước khi nữ bao gồm cùng phái mạnh chính tuy vậy túc song phi, nam phụ hầu hết là nhân vật ham mê tình.

Nhưng để rồi kết thúc, tín đồ bị thương chính là namphụ.

“… nữ giới chính rốt cuộc gồm thù oán thù gì với mi vậy.”

-+Mục Lục+-

๑๑๑ nỗ lực Giới đầu tiên ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 |

Ngoại truyệnChương 16.

๑๑๑ nhân loại Thứ nhị ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14

Ngoại truyệnChương 15

๑๑๑ nhân loại Thứ tía ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10.

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20.

ngoại truyệnChương 21

๑๑๑ nhân loại Thứ tứ ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10.

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương trăng tròn | Chương 21.

๑๑๑ trái đất Thứ Năm ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |

Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17.

Ngoại truyệnChương 18

๑๑๑ nhân loại Thứ Sáu ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10.

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19| Chương 20 | Chương 21| Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

nước ngoài truyệnChương 26

๑๑๑ thế giới Thứ Bảy ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15.

ngoại truyệnChương 16

๑๑๑ trái đất Thứ Tám ๑๑๑

Chương 1| Chương 2| Chương 3| Chương 4| Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9| Chương 10.

| Chương 11| Chương 12| Chương 13| Chương 14| Chương 15| Chương 16 | Chương 17| Chương 18 | Chương 19| Chương 20| Chương 21

nước ngoài truyệnChương 22

๑๑๑ thế giới Thứ Chín ๑๑๑

Chương 1| Chương 2| Chương 3| Chương 4| Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9| Chương 10| Chương 11| Chương 12| Chương 13| Chương 14| Chương 15| Chương 16| Chương 17| Chương 18| Chương 19

Ngoại truyệnChương 20

๑๑๑ trái đất Thứ Mười ๑๑๑

Chương 1| Chương 2| Chương 3| Chương 4| Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9| Chương 10| Chương 11| Chương 12

Ngoại truyện: Chương 13

๑๑๑ trái đất Thứ Mười Một ๑๑๑

Chương 1| Chương 2| Chương 3| Chương 4| Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9| Chương 10| Chương 11| Chương 12| Chương 13| Chương 14| Chương 15| Chương 16| Chương 17| Chương 18| Chương 19

Ngoại truyện: Chương 20

๑๑๑ thế giới Thứ Mười hai ๑๑๑

Chương 1| Chương 2| Chương 3| Chương 4| Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9| Chương 10| Chương 11| Chương 12| Chương 13| Chương 14| Chương 15| Chương 16| Chương 17| Chương 18| Chương 19| Chương 20| Chương 21