*

Thủ tục xóa đăng ký thường trú (xóa hộ khẩu) bắt đầu nhất

Trình tự thực hiện:

- cách 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo cách thức của pháp luật.

- bước 2: Cá nhân, tổ chức triển khai nộp làm hồ sơ tại Công an cấp xã.

- bước 3: Khi chào đón hồ sơ xóa đk thường trú, cơ quan đăng ký cư trú khám nghiệm tính pháp luật và ngôn từ hồ sơ:

+ Trường hòa hợp hồ sơ vẫn đầy đủ, phù hợp lệ thì mừng đón hồ sơ và cấp cho Phiếu chào đón hồ sơ cùng hẹn trả hiệu quả (mẫu CT04 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;

Mẫu CT04

+ Trường hòa hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn xẻ sung, hoàn thành và cung cấp Phiếu hướng dẫn ngã sung, hoàn thành hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;

Mẫu CT05

+ Trường phù hợp hồ sơ không đủ đk thì khước từ và cấp Phiếu lắc đầu tiếp nhận, xử lý hồ sơ (mẫu CT06 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký.

Mẫu CT06

- bước 4: địa thế căn cứ theo ngày hứa trên Phiếu đón nhận hồ sơ với hẹn trả tác dụng để dìm thông báo hiệu quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp trên Công an cung cấp xã.

- Nộp hồ sơ trực đường qua những cổng hỗ trợ dịch vụ công trực đường như: Trực đường tại Cổng dịch vụ thương mại công qua Cổng thương mại & dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ thương mại công cỗ Công an, Cổng dịch vụ công làm chủ cư trú.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: tiếng hành chính các ngày thao tác làm việc từ thứ 2 đến thiết bị 6 và sáng đồ vật 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ ngơi lễ, đầu năm theo lao lý của pháp luật).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ nước sơ:

+ Tờ khai chuyển đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA);

Mẫu CT01

+ Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú.

- số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ không thiếu và đúng theo lệ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Trường hợp hồ sơ khá đầy đủ hợp lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xóa đk thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đk thường trú vào cửa hàng dữ liệu giang sơn về dân cư, Cơ sở tài liệu về trú ngụ và thông báo công dụng cho công dân (mẫu CT08 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA).

Phí, lệ phí: Không.

Yêu cầu, điều kiện triển khai thủ tục hành chính:

- vào thời hạn 07 ngày kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc thay mặt đại diện hộ mái ấm gia đình có trọng trách nộp làm hồ sơ làm thủ tục xóa đk thường trú mang đến cơ quan đăng ký cư trú.

- Trường hòa hợp cơ quan đk cư trú phát hiện nay công dân kia thuộc một trong các trường phù hợp bị xóa đk thường trú:

Trước khi triển khai việc xóa đk thường trú, cơ quan đk cư trú thông tin về câu hỏi xóa đk thường trú tới công dân hoặc thay mặt hộ mái ấm gia đình để biết và triển khai việc nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đk thường trú theo quy định.

Trường thích hợp quá 07 ngày tính từ lúc ngày cơ quan đăng ký cư trú thông tin mà bạn thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình không nộp hồ sơ làm giấy tờ thủ tục xóa đk thường trú thì cơ quan đk cư trú tiến hành lập biên bản về việc công dân, đại diện hộ mái ấm gia đình không nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú và thực hiện xóa đk thường trú đối với công dân.

Cơ quan đk cư trú thông tin bằng văn bạn dạng cho công dân kia hoặc nhà hộ về vấn đề xóa đk thường trú sau khoản thời gian đã thực hiện.