Tôi muốn hỏi về cấp lại đăng ký xe máy. Tôi mới bị mất xe máy, tôi muốn hỏi là tôi có được cấp lại đăng ký xe máy không? Mẫu đơn cấp lại đăng ký xe máy gồm những gì? Mong nhận được tư vấn. Xin cảm ơn!
*
Nội dung chính

Cấp lại giấy đăng ký xe máy trong trường hợp nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về việc cấp lại giấy đăng ký xe máy trong các trường hợp sau:

"Điều 11. Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe1. Đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe: Xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn, xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển nền màu trắng, chữ và số màu đen; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc bị mất hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, địa chỉ) hoặc chủ xe có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Thông tư này.2. Đối tượng cấp đổi, cấp lại biển số xe: Biển số bị mờ, gẫy, hỏng hoặc bị mất hoặc chủ xe có nhu cầu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5 số; xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen...."

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA thì việc mất xe là một trong các điều kiện để có thể được cấp lại giấy đăng ký xe máy.

*

Xe máy mất, viết đơn xin cấp lại giấy đăng ký xe máy có được hay không? Hồ sơ cấp lại giấy đăng ký xem máy như thế nào?

Lệ phí cấp lại giấy đăng ký xe máy là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mứu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện như sau:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

*

Như vậy, đối với lệ phí cấp lại giấy đăng ký xe máy thì:

- Trường hợp xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu) cao áp thì mức lệ phí sẽ là 50.000 VNĐ

- Trường hợp cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô, xe máy thì mức lệ phí là 30.000 NVĐ.

Căn cứ theo mẫu 02 Phụ lục II ban hành kem theo Thông tư 58/2020/TT-BCA như sau:

Bài viết liên quan