PHẬT HỘ MỆNH TUỔI TÝPHẬT BẢN MỆNH TUỔI TỴPHẬT BẢN MỆNH TUỔI NGỌPHẬT BẢN MỆNH TUỔI MÙIPHẬT BẢN MỆNH TUỔI MÃOPHẬT BẢN MỆNH TUỔI TUẤTPHẬT BẢN MỆNH TUỔI DẬUPHẬT BẢN MỆNH TUỔI DẦNPHẬT BẢN MỆNH TUỔI THÌNPHẬT BẢN MỆNH TUỔI THÂNPHẬT BẢN MỆNH TUỔI HỢIPHẬT BẢN MỆNH TUỔI SỬU
VÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI DẦNVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI DẬUVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI HỢIVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI MÃOVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI MÙIVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI NGỌVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI SỬUVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI THÂNVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI THÌNVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI TUẤTVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP TUỔI TÝVÒNG TAY PHONG THỦY HỢP NGƯỜI TUỔI TỴ
NHẪN PHONG THỦY TUỔI TUẤTNHẪN PHONG THỦY TUỔI HỢINHẪN PHONG THỦY TUỔI TÝNHẪN PHONG THỦY TUỔI SỬUNHẪN PHONG THỦY TUỔI DẦNNHẪN PHONG THỦY TUỔI MÃONHẪN PHONG THỦY TUỔI THÌNNHẪN PHONG THỦY TUỔI NGỌNHẪN PHONG THỦY TUỔI MÙINHẪN PHONG THỦY TUỔI THÂNNHẪN PHONG THỦY TUỔI DẬUNHẪN BẠC PHONG THỦY TUỔI TỴ
*

*

*

*

*

Vòng Tam đúng theo Thân – Tý – Thìn là sản phẩm hộ thân, trang sức đeo tay góp chiêu cat lành, chiêu vận quý nhân,hộ thân, tăng tốc sức khỏe, chiêu tài, giải tỏa thị phi, xấu xa quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi Thân, Tý, Thìn.

Vòng được thiết kế với dựa trên bộ Tam đúng theo Quý Thần Thân – Tý – Thìn tam hòa hợp Thủy cục, bao gồm tác dụng tăng cường khí vận, đưa về may mắn,tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia công ty thuộc cỗ tuổi Thân – Tý – Thìn.

Đá Mã óc Đỏ là biểu tượng của mức độ khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Dường như còn dùng làm trừ tà rất thích hợp dùng có tác dụng bùa hộ mệnh.

Trên mặt đá vòng tay tam phù hợp sử dụng mực vàng thần tài chạm khắc sắc xảo hình ảnh bộ 3 linh vật Thân – Tý – Thìn tất cả tác dụng hỗ trợ thân mệnh mang lại gia chủ, kích tài, hấp thụ phúc, tăng cường hòa thích hợp Thiên – Địa – Nhân hòa hợp nhất.