Giải bài bác tập phần 1, 2 trang 94, 95 VBT toán 4 bài bác 83 : Tự bình chọn với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Phần 1

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một vài câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Phép cộng 572863 + 280192 có kết quả là:

A. 852955 B. 853955

C 853055 D. 852055

Phương pháp :

Đặt tính theo cột dọc làm sao cho các chữ số ở thẳng hàng thì trực tiếp cột với nhau, tiếp đến tính theo thiết bị tự từ phải sang trái. 

Cách giải :

*

Chọn C.

2. Phép trừ 728035 – 49382 có công dụng là:

A. 678753 B. 234215

C. 235215 D. 678653

Phương pháp :

Đặt tính theo cột dọc làm sao cho các chữ số ở cùng hàng thì trực tiếp cột với nhau, kế tiếp tính theo thiết bị tự từ đề nghị sang trái. 

Cách giải :

*

Chọn D.

3. Phép nhân 237 × 42 có công dụng là:

A. 1312 B. 1422

C. 9954 D. 8944

Phương pháp :

Đặt tính theo cột dọc sao để cho các chữ số ở cùng hàng thì trực tiếp cột cùng với nhau. 

Cách giải :

*

Chọn C.

4. Kết quả của tính phân chia 9776 : 47 là

A. 28 B. 208

C. 229 (dư 13) D. 1108

Phương pháp :

Đặt tính theo cột dọc, tiếp nối chia theo thứ đàng hoàng trái thanh lịch phải.

Cách giải :

*

Chọn B.

5. Số thích hợp để viết vào vị trí chấm của 3m2 5dm2 = ……… dm2 là :

A. 35 B. 350

C. 305 D. 3050

Phương pháp :

Dựa vào cách đổi khác : 1m2 = 100dm2 .

Cách giải :

Ta bao gồm : 1m2 = 100dm2 nên 3m2 = 300dm2.

Do đó: 3m2 5dm2 = 3m2 + 5dm2 = 300dm2 + 5dm2 = 305dm2

Chọn C.


Phần 2

1. Ba hình chữ nhật (1), (2), (3) có cùng chiều dài với chiều rộng, xếp lại thành hình vuông có cạnh là 12cm

*

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Cạnh BM vuông góc với những cạnh : ………………………………

b) Cạnh AB tuy vậy song với những cạnh : ………………………………

c) Diện tích hình vuông vắn ABMN là : ……………………………………

d) diện tích của từng hình chữ nhật (1), (2), (3) là : ……….....................

Phương pháp :

- Quan liền kề hình vẽ để tìm các cạnh song song cùng với nhau, những cạnh vuông góc cùng với nhau.

- Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

- Diện tích của từng hình chữ nhật (1), (2), (3) = diện tích hình vuông vắn ABMN : 3.

Cách giải :

a) Cạnh BM vuông góc với những cạnh: BA, CD, HK, MN.

b) Cạnh AB cùng song song với những cạnh: CD, HK, MN.

c) Diện tích hình vuông ABMN là :

12 × 12 = 144 (cm2)

d) diện tích của từng hình chữ nhật (1), (2), (3) là:

S1 = S2 = S3 = 144 : 3 = 48 (cm2)

2. Một đội công nhân trong thời gian 2 ngày sửa được 3450m đường. Ngày đầu tiên sửa được ít hơn ngày đồ vật hai 170m đường. Hỏi hàng ngày đội sửa được từng nào mét mặt đường ?

Phương pháp :

Tìm số mét đường sửa được hằng ngày theo việc tìm hai số khi biết tổng với hiệu :