search một con phố tìm một lối đi trong ngày hôm qua ngày đời nhiều vấn nghi lạc loài lòng tin sống không ngày mai sinh sống quen không một ai cần ai cứ vui cho trọn hôm nay Rồi cuộc vui tàn, mọi bạn bước đi một mình tôi về, các lần ướt mi chờ tình yêu mang đến trong ánh nắng mai xóa tung màn tối u buổi tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành một tín đồ mới Và trái tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi mai sau tình yêu thương chiếu tia nắng vào đời tôi hi vọng được ơn cứu giúp rỗi và con tim đã vui trở về và niềm tin đã dâng về bạn trọn trung khu hồn nguyện yêu thương mãi riêng tín đồ mà thôi... Dẫu như tôi phải trải qua vực sâu tối tôi vẫn không khiếp sợ gì vì tín đồ gần bên tôi mãi với bây giờ, ngày bi đát đã qua hầu như lỗi lầm, cũng khá được thứ tha tình yêu đã đến trong ánh nắng mai xóa rã màn tối u về tối cho tôi chuyển đổi tâm hồn thành một người mới Và con tim đã vui trở lại...
bài bác hát trong album
Nghe nhạc Nghe tất cả 26 bài.
Siu Black

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Tuấn Vũ & Hương Lan & Quỳnh Lan & Như Mai & Hoàng LanDuy Tường & Ngọc Huệ & Việt Dzũng & Ngọc Anh & Lynda Trang ĐàiGiáng Ngọc & Quốc Sĩ & Trần Quốc BảoTường LanHương Thơ & Thuý Vi & Như Thảo

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.