Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111.55 KB, 3 trang )


UBND QUẬN BÌNH THẠNHTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

YÊN THẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/KH-YT Bình Thạnh, ngày 16 tháng 7 năm 2020KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6

Năm học 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 củaỦy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyểnsinh các lớp đầu cấp;

Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 củaUỷ ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyểnsinh các lớp đầu cấp;

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND-GDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2020của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về kế hoạch huy động trẻ đến trường vàtuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-GDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2020 củaPhòng Giáo dục và Đào tạo về thành lập Hội đồng tuyển sinh vào các lớp đầucấp năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Yên Thế xây dựng kế hoạch tuyểnsinh lớp 6 năm học 2020-2021 như sau:

I. CHỈ TIÊU:

1. Số lượng: 189 học sinh, trong đó có 84 hs P5, 46 hs P6; 59 hs ngồiquận có danh sách phân tuyến đính kèm.

2. Đối tượng học sinh: Học sinh được phân tuyến vào lớp 6 trườngTHCS Yên Thế (theo giấy báo nhập học của Phịng Giáo dục và Đào tạo quậnBình Thạnh)

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Thời gian:

Từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 đến ngày 04 tháng 8 năm 2020.


(2)

- Học bạ Tiểu học (bản chính)- Bản sao giấy Khai sinh hợp lệ

- Giấy báo nhập học vào lớp 6 năm học 2020-2021.- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)


- Bản sao hộ khẩu thường trú (mang theo bản chính để đối chiếu).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Hội đồng tuyển sinh: Thành lập theo quyết định của UBND quận BìnhThạnh (danh sách đính kèm).

2. Họp Hội đồng tuyển sinh để lên kế hoạch, phân công cho từng thànhviên:

* Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm chung

- Căn cứ vào danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 cơng lập do PhịngGiáo dục và Đào tạo gửi về để phê chuẩn vào đơn xin nhập học của học sinhtheo đúng tuyến, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, qui định của ngành.

- Có trách nhiệm báo cáo về Phịng Giáo dục và Đào tạo công tác tuyểnsinh của trường.

- Làm văn bản thông báo với Hội đồng Giáo dục phường 5, 6 và PHHS kếhoạch tuyển sinh của trường.

* Phó chủ tịch:

- Kiểm tra hồ sơ học bạ hợp lệ, rà soát đối chiếu giấy khai sinh.

- Căn cứ vào xếp loại cuối năm lớp cuối cấp và điểm xét duyệt để xếp lớpđảm bảo tính đồng đều chất lượng giữa các lớp.

* Các ủy viên:

- Thư ký Hội đồng: Lập hồ sơ tuyển sinh theo chỉ đạo của Chủ tịch và Phóchủ tịch Hội đồng.

- Chủ tịch Cơng đồn, Thanh tra nhân dân: Kiểm tra, giám sát cơng táctuyển sinh.

Phân công:

a. Thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường: Cô Trần Thị KimThanh (GV-TPT).

b. Phát hành đơn: Cô Trần Thị Kim Thanh (GV-TPT).

c. Kiểm tra và nhận hồ sơ: Cô Trần Thị Kim Thanh, cô Nguyễn Thị ThúyHoa


(3)

3/ Kết thúc công tác tuyển sinh, lập biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh,tổng kết số lượng, lập danh sách học sinh trúng tuyển trình Hiệu trưởng phêduyệt.

5/ Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, công bốdanh sách sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo xét duyệt.

Trên đây là nội dung kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021của trường THCS Yên Thế, đề nghị các bộ phận có liên quan và quý phụ huynhhọc sinh nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:- Phòng GD&ĐT;- HĐGD P.5;- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG


Tài liệu liên quan


*
Thông báo tuyển sinh lớp đại học vừa làm vừa học kế toán và quản trị kinh doanh 1 511 1
*
Thông báo tuyển sinh lớp quản trị mạng 4 375 0
*
Thông báo tuyển sinh chính thức năm 2011 2 267 0
*
*
Gợi ý giải đề môn Văn tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010 của TP HCM 4 895 0
*
de thi tuyen sinh lop 10 nam hoc 2009- 2010 1 734 0
*
CV Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6, Năm học 2009-2010 (THCS) 3 440 0
*
CONG VAN TUYEN SINH LOP 6 NĂM HỌC 2009 - 2010 3 324 0
*
ĐỀ KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 8 NĂM HỌC 09-10 1 614 0
*
De thi Tuyen sinh lop 10 nam hoc 2009-2010 - Toan chuyen 6 551 1
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(11.4 KB - 3 trang) - THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tải bản đầy đủ ngay
×