Hãy tự chế tác động lực học ngoại ngữ cho phiên bản thân bạn qua các câu nói truyền cảm hứng học tập tiếng anh này bạn nhé. Trong ngôi trường hợp chúng ta cần một số lời khuyên nhằm giúp chúng ta có đụng lực học tập tiếng Anh, hãy xem thêm câu nói truyền cảm giác học tập giờ Anh từ những nhà tứ tưởng mũm mĩm nhé!


*

1. The best way khổng lồ predict the future is lớn create it – Abraham Lincoln

/ðə best weɪ tə prɪˈdɪkt ðə ˈfjuːʧə ɪz tə kriːˈeɪt ɪt/

Cách rất tốt để dự kiến tương lai kia là tạo ra nó.

(Lời bình: giả dụ các bạn có nhu cầu trở thành một diễn giả nói tiếng Anh giữ loát trong tương lai, các bạn phải chuẩn bị từ ngay bây giờ.)

2. You just can’t beat the person who won’t give up. – Bale Ruth

/jʊ ʤʌst kɑːnt biːt ðə ˈpɜːsn huː wəʊnt gɪv ʌp/

Bạn chỉ ko thể vượt mặt được một bạn không khi nào bỏ cuộc.

(Lời bàn: đầy đủ thứ trên đời đều không tồn tại gì là dễ dàng dàng, hãy luôn nỗ lực và kiên cường với kim chỉ nam của chúng ta và kết quả này sẽ đến. Các bạn chỉ là kẻ thất bại nếu khách hàng bỏ cuộc thân chừng nhưng mà thôi)

3. Genius is 1% talent và 99% percent hard work. – Albert Einstein


*

/ˈʤiːnjəs ɪz wʌn ˈtælənt ənd (99) pəˈsent hɑːd wɜːk/

Thiên tài bao hàm 1% kĩ năng bẩm sinh và 99% đi tới từ sự chăm chỉ.


*

(Lời khuyên: Nếu bạn muốn làm chủ tiếng Anh, học tập và thực hành càng những càng tốt.)

4. Live as if you were to lớn die tomorrow. Learn as if you were khổng lồ live forever – Gandhi

/lɪv æz ɪf jʊ wɜː tə daɪ təˈmɒrəʊ/

/lɜːn æz ɪf jʊ wɜː tə lɪv fəˈrevə/

Sống như thể chúng ta chuẩn bị chết vào trong ngày mai. Học như thể chúng ta được bất tử.

(Lời khuyên: Tận hưởng cuộc sống đời thường hiện tại của khách hàng nhưng hãy ghi nhớ rằng học tiếng Anh là để chuẩn bị cho tương lai.)

5. There is no substitute for hard work – Thomas Edison

/ðeə ɪz nəʊ ˈsʌbstɪtjuːt fə hɑːd wɜːk/

Không gồm sự thay thế sửa chữa nào cho quá trình khó khăn.

(Lời khuyên: Học bất kể ngôn ngữ nào thì cũng là các bước khó khăn nên chúng ta phải chuẩn bị tốt, sắp đến xếp thời hạn học với các các bạn sẽ đạt được phương châm của mình.)

6. Bởi vì the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles begins with a single step – Lão Tử

/duː ðə ˈdɪfɪkəlt θɪŋz waɪl ðeɪ ə ˈiːzɪ ənd duː ðə greɪt θɪŋz waɪl ðeɪ ə smɔːl/

/ə ˈʤɜːnɪ əv ə ˈθaʊzənd maɪlz bɪˈgɪnz wɪð ə ˈsɪŋgl step/

Làm đa số việc trở ngại khi chúng còn dễ ợt và làm hầu như điều tuyệt đối hoàn hảo từ đều điều bé dại nhoi. Một cuộc hành trình dài ngàn dặm luôn bắt nguồn từ số đông bước 1-1 lẻ.

(Lời khuyên: bước đầu sớm với vấn đề học của các bạn có nghĩa là các bạn có thời hạn để giải quyết mọi việc theo từng bước một nhỏ. Ngay cả một mục tiêu lớn cũng sẽ dễ tiếp cận rộng nếu các bạn chia nó thành phần đa phần nhỏ và bắt đầu thực hiện.)

7. Today a reader, tomorrow a leader – Margaret Fuller

/təˈdeɪ ə ˈriːdə təˈmɒrəʊ ə ˈliːdə/

Hôm nay bạn là độc giả, ngày mai các bạn là nhà lãnh đạo.

(Lời khuyên: câu hỏi đọc ko chỉ đặc biệt trong bài toán bạn tích lũy kiến thức, nó cũng giúp các bạn xây dựng vốn tự vựng giờ Anh.)

8. Learning is like rowing upstream, not to lớn advance is lớn drop back – phương ngôn Trung Quốc

/ˈlɜːnɪŋ ɪz laɪk ˈrəʊɪŋ ˈʌpˈstriːm nɒt tʊ ədˈvɑːns ɪz tə drɒp bæk/

Học tập tương tự như bạn chèo thuyền ngược dòng, nếu như bạn không tiến lên bạn sẽ bị trôi ngược lại.

(Lời khuyên: trong một nhân loại mà mọi bạn đang cố kỉnh học, nếu chúng ta không tráng lệ và trang nghiêm học tập, các bạn sẽ bị vứt lại.)

9. The secret of getting ahead is getting started – Mark Twain

/ðə ˈsiːkrɪt əv ˈgetɪŋ əˈhed ɪz ˈgetɪŋ ˈstɑːtɪd/

Bí mật của việc tiến lên phía trước luôn luôn là bắt đầu.

(Lời khuyên: y như lời châm ngôn của Lão Tử phía trên, đây là một cách tuyệt đối hoàn hảo để giúp các bạn ngừng trì hoãn. Bất kể điều gì các chúng ta có thể làm ngay chớp nhoáng sẽ giúp các bạn đạt được mục tiêu đón nhận ngôn ngữ của bạn.)

10. If you can dream it, you can bởi vì it– Walt Disney

/ɪf jʊ kæn driːm ɪt jʊ kæn duː ɪt/

Nếu các bạn có mong mơ, chúng ta có thể làm được điều đó.


*

(Lời khuyên: Walt Disney nổi tiếng là 1 trong người đã vươn lên là ước mơ đổi mới sự thật, và các bạn cũng tất cả thể. Nó chỉ mất một khoảng thời hạn bạn siêng năng làm việc mà thôi.)

11. It doesn’t matter how slowly you go as long as you vày not stop – Nho giáo

/ɪt dʌznt ˈmætə haʊ ˈsləʊli jʊ gəʊ æz lɒŋ æz jʊ duː nɒt stɒp/

Không quan trọng các bạn đi chậm cầm nào miễn là bạn không giới hạn lại.

(Lời khuyên: học một tài năng như học tập một ngôn ngữ mới hoàn toàn có thể mất một thời gian dài. Nếu chúng ta cảm thấy tiến độ của doanh nghiệp chậm, hãy nhớ hầu hết lời đúng đắn này trường đoản cú Nho giáo. Điều đặc trưng là bạn liên tục đi thì sau cuối gì chúng ta cũng đến.)

12. By failing khổng lồ prepare, you are preparing to fail – Benjamin Franklin

/baɪ ˈfeɪlɪŋ tə prɪˈpeə jʊ ə prɪˈpeəɪŋ tə feɪl/

Nhờ có thất bại trong việc sẵn sàng mà bạn làm việc được cách chuẩn chỉnh bị đón nhận thất bại.

(Lời khuyên: lập kế hoạch là 1 việc rất đặc biệt khi các bạn học một ngôn ngữ, cho nên bạn đừng ngại nhằm dành thời hạn cho nó.)

13. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better – Samuel Beckett

/ˈevə traɪd/. /ˈevə feɪld/. /nəʊ ˈmætə/. /traɪ əˈgen/. /feɪl əˈgen/. /feɪl ˈbetə/

Đã từng thử. Đã từng thất bại. Ko vấn đề. Thử lại. Thảm bại lần nữa. Chiến bại một cách tốt hơn. – Samuel Beckett

(Lời khuyên: sai lầm là một phần tự nhiên của quy trình học ngôn ngữ. Điều đặc biệt là bạn học hỏi và giao lưu từ những sai trái này. Đừng ngại thử đều thứ bắt đầu trong giờ Anh nhưng các bạn hãy nhớ nhìn nhận và đánh giá lại xem mình đã thành công những gì và phải khắc phục gì.)

14. Language is “the infinite use of finite means.” – Wilhelm von Humboldt

/ˈlæŋgwɪʤ ɪz ðiː ˈɪnfɪnɪt juːs əv ˈfaɪnaɪt miːnz/

Ngôn ngữ là “việc thực hiện vô hạn các phương luôn thể hữu hạn.” – Wilhelm von Humboldt

(Lời khuyên: Hãy lưu giữ rằng, có thể truyền đạt phát minh lớn với vốn ngôn ngữ kha khá hạn chế. Đừng suy nghĩ rằng bạn cần năng lực tiếng Anh hoàn hảo nhất trước khi bạn cũng có thể ra ngoài và bao hàm cuộc nói chuyện thú vị với những người khác.)

15. Reading is khổng lồ the mind what exercise is to the body – Joseph Addison

/ˈriːdɪŋ ɪz tə ðə maɪnd wɒt ˈeksəsaɪz ɪz tə ðə ˈbɒdɪ/

Đọc là biện pháp tập thể thao cho trung ương trí.

(Lời khuyên: Đọc giúp cải thiện khả năng viết tiếng Anh của doanh nghiệp nhờ phát hiện tại những cấu tạo câu mới, hấp dẫn.)

16. Lớn have another language is khổng lồ possess a second soul – Charlemagne

/tə həv əˈnʌðə ˈlæŋgwɪʤ ɪz tə pəˈzes ə ˈsekənd səʊl/

Có một ngôn ngữ khác cũng như có một linh hồn đồ vật hai. – Charlemagne

(Lời khuyên: học một ngữ điệu mới sẽ cho bạn cơ hội để thay đổi một bạn khác nếu bạn muốn. Hãy tận dụng thời cơ đó.)

17. Language is wine upon the lips – Virginia Woolf

/ˈlæŋgwɪʤ ɪz waɪn əˈpɒn ðə lɪps/

Ngôn ngữ là rượu vang bên trên môi.

(Lời khuyên: khi chúng ta đang học tập một ngôn ngữ, hãy trầm lắng và tận hưởng quy trình đó. Bản thân ngữ điệu cũng thú vị như mục tiêu cuối cùng của bạn vậy.)

18. Tell me & I forget. Teach me & I remember. Involve me và I learn – Benjamin Franklin

/tel miː ənd aɪ fəˈget/

/tiːʧ miː ənd aɪ rɪˈmembə/

/ɪnˈvɒlv miː ənd aɪ lɜːn/

Nếu chúng ta nói cùng với tôi, tôi đã quên. Dạy tôi với tôi đã nhớ. Mang lại tôi tham gia và tôi học. – Benjamin Franklin

(Lời khuyên: sẽ không còn có hiệu quả nếu chúng ta không hành động, hãy bước đầu hành động ngay bây giờ để đã đạt được thành quả vào trong ngày mai chúng ta nhé. Tích tè thành đại, hằng ngày học giờ Anh khoảng 30 phút thì 1 năm ắt thành tài.)

19. It’s those who are earlier than the others, those who put in more effort, who can enjoy the feeling of success.

/ɪts ðəʊz huː ə (earlier) ðæn ðiː ˈʌðəz ðəʊz huː pʊt ɪn mɔː ˈefət huː kæn ɪnˈʤɔɪ ðə ˈfiːlɪŋ əv səkˈses/

(Vấn đề chưa hẳn là ai sớm rộng ai, mà những người đặt nhiều nỗ lực hơn sẽ tận hưởng được cảm xúc thành công.)

20. Studying is not about time. It’s about effort.

/ˈstʌdɪɪŋ ɪz nɒt əˈbaʊt taɪm/

/ɪts əˈbaʊt ˈefət/

(Vấn đề của câu hỏi học chưa hẳn là thời hạn mà là sự việc nỗ lực.)

21. Life is not all about studying. But if you can’t even conquer this little part of life, then what else can you possibly do?

/laɪf ɪz nɒt ɔːl əˈbaʊt ˈstʌdɪɪŋ/

/bʌt ɪf jʊ kɑːnt ˈiːvən ˈkɒŋkə ðɪs ˈlɪtl pɑːt əv laɪf ðen wɒt els kæn jʊ ˈpɒsəblɪ duː/

(Cuộc sống không chỉ xoay quanh vấn đề học. Nhưng nếu như bạn thậm chí ko thể vượt qua việc bé dại nhặt này, thì chúng ta còn rất có thể làm được bài toán gì nữa?)

22. If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream.

/ɪf jʊ fɔːl əˈsliːp naʊ jʊ wɪl driːm/

/ɪf jʊ ˈstʌdɪ naʊ jʊ wɪl lɪv jə driːm/

(Nếu các bạn chợp mắt vào lúc này, các bạn sẽ mơ. Ví như bạn ban đầu việc học ngay bây giờ, bạn sẽ biến niềm mơ ước ấy thành sự thật.)

23. When you think it’s too late, the truth is, it’s still early

/wen jʊ θɪŋk ɪts tuː leɪt ðə truːθ ɪz ɪts stɪl ˈɜːlɪ/

(Khi bạn nghĩ đông đảo chuyện sẽ quá muộn, thật ra vẫn còn đấy rất sớm.)

24. The pain of studying is only temporary. But the pain of not knowing – ignorance – is forever.

/ðə peɪn əv ˈstʌdɪɪŋ ɪz ˈəʊnlɪ ˈtempərərɪ/

/bʌt ðə peɪn əv nɒt ˈnəʊɪŋ () ˈɪgnərəns () ɪz fəˈrevə/

(Nỗi mệt nhọc trong việc học hành chỉ là độc nhất vô nhị thời. Dẫu vậy nỗi đau vì chưng thiếu kỹ năng và thờ ơ sẽ kéo dãn mãi mãi.)

25. Not everyone can truly succeed in everything. But success only comes with self-management & determination

/ðə peɪn əv ˈstʌdɪɪŋ ɪz ˈəʊnlɪ ˈtempərərɪ/

/bʌt ðə peɪn əv nɒt ˈnəʊɪŋ () ˈɪgnərəns () ɪz fəˈrevə/

(Không đề nghị bất cứ ai cũng thành công trong tất cả mọi thứ. Tuy nhiên sự thành công xuất sắc chỉ đến cùng thời điểm với khả năng tự làm chủ và sự kiên định.)

26. If you don’t walk today, you’ll have khổng lồ run tomorrow.

/ɪf jʊ dəʊnt wɔːk təˈdeɪ juːl həv tə rʌn təˈmɒrəʊ/

(Nếu chúng ta không bước đi hôm nay, bạn sẽ phải chạy vào trong ngày hôm sau.)

27. The cấp độ of education is in direct correlation with your salary.

/ðə ˈlevl əv ˌedjuːˈkeɪʃən ɪz ɪn dɪˈrekt ˌkɒrɪˈleɪʃən wɪð jə ˈsælərɪ/

(Trình độ học tập vấn tương quan trực tiếp đến tầm lương của bạn.)

28. When today is over, it will never come back.

/wen təˈdeɪ ɪz ˈəʊvə ɪt wɪl ˈnevə kʌm bæk/

(Ngày bây giờ qua đi sẽ không thể trở lại nữa.)

29. “Do not wait khổng lồ strike till the iron is hot, but make it hot by striking.” – William Butler Yeats

/duː nɒt weɪt tə straɪk tɪl ðiː ˈaɪən ɪz hɒt bʌt meɪk ɪt hɒt baɪ ˈstraɪkɪŋ/

Đừng lúc nào đợi sắt nóng nhằm có cơ hội rèn, hãy rèn để khiến thanh sắt kia yêu cầu tự rét lên. (William Butler Yeats)

30. “The first thing to do in life is to vị with purpose what one purpose khổng lồ do.” – Pablo Casals

/ðə fɜːst θɪŋ tə duː ɪn laɪf ɪz tə duː wɪð ˈpɜːpəs wɒt wʌn ˈpɜːpəs tə duː

Điều thứ nhất bạn yêu cầu làm trong đời mình là theo xua đuổi lý tưởng với ưng ý của bạn dạng thân. (Pablo Casals)

Bài viết trên đây là về top 30 câu nói truyền cảm giác học tập giờ anh. hocketoanthue.edu.vn mong muốn với những tin tức hữu ích bên trên đây để giúp bạn đoạt được được phương châm học tập của mình!