Đà Nẵng ra mắt điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn & lớp 10 trung học phổ thông công lập đại trà phổ thông năm học tập 2021-2022

Chiều đêm ngày 29-6, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng chính thức ra mắt điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) vào lớp 10 trường thpt chuyên Lê Quý Đôn và lớp 10 trung học phổ thông công lập đại trà phổ thông năm học 2021-2022.

*

TS Đà Nẵng vào kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 thpt chuyên Lê Qúy Đôn năm học tập 2021-2022. ảnh: P.T

Theo đó, so với lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn, tuyển chọn sinh 300 HS (Đà Nẵng: 289 HS, Quảng Nam: 11 HS). Trong đó, so với môn Ngữ văn, xét tuyển thí sinh (TS) đạt điểm chuẩn chỉnh từ 41.88 điểm trở lên. Tại mức điểm 41.88 TS phải có điểm môn chăm từ 6.0 trở lên trên và gồm giải học tập sinh tốt môn Ngữ văn cung cấp TP.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn với những môn siêng như sau:

Môn chuyên

Điểm chuẩn

Số lượng tuyển

Tổng cộng tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

Đà Nẵng

Quảng Nam

Đà Nẵng

Quảng Nam

300

300

Toán

31.75

38.13

57

3

60

60

Vật lý

34.25

36.64

45

5

50

50

Hóa học

35.00

37.13

33

2

35

35

Sinh học

34.64

35

0

35

35

Lịch sử

42.13

10

0

10

10

Tiếng Anh

42.35

47.05

34

1

35

35

Tiếng Pháp

31.90

10

0

10

10

Tiếng Nhật

46.55

10

0

10

10

Tin học

46.13

20

0

20

20

Ngữ văn

41.88

25

0

25

25

Thí sinh đạt 41.88 điểm phải gồm điểm môn chăm 6.0 trở lên trên và bao gồm giải HSG môn Ngữ văn cấp cho thành phố

Địa lý

34.88

10

0

10

10

Tổng

289

11

300

300

*

TS Đà Nẵng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt công lập đại trà phổ thông năm học tập 2021-2022. ảnh: P.T

Đối với lớp 10 trung học phổ thông công lập đại trà năm học 2021-2022, tuyển chọn 10.498 HS (không bao hàm 300 HS trúng tuyển vào Trường thpt chuyên Lê Quý Đôn).