*

*

*

Thời sự Lao hễ buôn bản hội kinh tế quy định văn hóa - thể dục
(LĐXH) - trường Đại học tập Lao cồn - xã hội thông tin điểm trúng tuyển đh hệ chủ yếu quy năm 2021 xét tuyển chọn bằng bề ngoài dựa trên công dụng học tập trung học phổ thông (học bạ) của những ngành đào tạo cụ thể như sau:

1. Trụ sở chính: Số 43 mặt đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận mong Giấy, thành phố Hà Nội.

 

 Ngành đào tạo

Mã ngành

 Tổ đúng theo xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Công tác buôn bản hội

7760101

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

21.60

Tâm lý học

7310401

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

21.30

Quản trị nhân lực

7340404

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.90

Kinh tế

7310101

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00

Luật kinh tế

7380107

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.40

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

20.80

Bảo hiểm

7340204

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00

Quản trị tởm doanh

7340101

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.00

Kiểm toán

7340302

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00

Tài chính- Ngân hàng

7340201

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

20.25

Công nghệ thông tin

7480201

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.75

Sinh viên ngôi trường Đại học Lao động - thôn hội trong thời gian ngày nhận bằng xuất sắc nghiệp

 

2. đại lý II, ngôi trường Đại học tập Lao cồn - xã hội: Số 1018 tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, tp Hồ Chí Minh.

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

 Tổ đúng theo xét tuyển 

Điểm trúng tuyển

Công tác buôn bản hội

7760101

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

18.00

Tâm lý học

7310401

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

20.00

Quản trị nhân lực

7340404

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

24.00

Kinh tế

7310101

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00

Luật gớm tế

7380107

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.50

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.50

Bảo hiểm

7340204

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00

Quản trị khiếp doanh

7340101

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

23.00

Hệ thống tin tức quản lý

7340405

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00

Tài chủ yếu - Ngân hàng

7340201

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

22.00

Thí sinh tra cứu tác dụng trúng tuyển trên cổng tin tức điện tử của ngôi trường (http://tuyensinh.ulsa.edu.vn hoặc http://ulsa.edu.vn) và các kênh thông tin khác theo quy định.

3. Thông tin cụ thể về thời hạn và giấy tờ thủ tục nhập học sẽ được Nhà trường thông tin sau.