Thí sinh tất cả tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, ứng cùng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên có thể nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn vàoHUFItheo các hình thức như nộp trực tiếp trên trường, qua mặt đường bưu điện hoặc xét tuyển chọn online.