Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi trên TT tặng kèm ngay Khóa học tập kèm phát âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm hiểu EduMember

Đối tượng:

Dành cho học viên ptcs, ptth, sinh viên, người đi làm, fan lớn nói chung.

Có thể học từ trên đầu dành cho người chưa biết tiếng anh, hay chọn học lớp phù hợp với chuyên môn tiếng anh hiện nay tại của những bạn.


Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ hocketoanthue.edu.vn và nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay Khóa học tập kèm phân phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ hocketoanthue.edu.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay lập tức Khóa học tập kèm phân phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú hocketoanthue.edu.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTặng tức thì Khóa học kèm vạc âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ hocketoanthue.edu.vn và nhận thêm ưuđãi tại TTTặng tức thì Khóa học kèm phạt âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫ Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự hocketoanthue.edu.vn với nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm phạt âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm hiểu EduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự hocketoanthue.edu.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay Khóa học kèm phân phát âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm phát âm EduMember
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú hocketoanthue.edu.vn và nhận thêm ưuđãi trên TTTặng tức thì Khóa học tập kèm vạc âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ hocketoanthue.edu.vn và nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay Khóa học kèm phân phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay Khóa học tập kèm phân phát âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ hocketoanthue.edu.vn với nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay Khóa học tập kèm phân phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫ Tìm đọc EduMember
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú hocketoanthue.edu.vn với nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay lập tức Khóa học tập kèm phân phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ hocketoanthue.edu.vn và nhận thêm ưuđãi trên TTTặng tức thì Khóa học tập kèm vạc âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm phát âm EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ hocketoanthue.edu.vn và nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm hiểu EduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi trên TTTặng tức thì Khóa học kèm phạt âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm đọc EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay lập tức Khóa học tập kèm phạt âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay Khóa học kèm phân phát âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm phát âm EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTặng tức thì Khóa học tập kèm phân phát âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm phát âm EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay Khóa học kèm phân phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm đọc EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ hocketoanthue.edu.vn với nhận thêm ưuđãi tại TT tặng ngay ngay Khóa học tập kèm vạc âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm phát âm EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay Khóa học kèm phạt âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự hocketoanthue.edu.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm phạt âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú hocketoanthue.edu.vn và nhận thêm ưuđãi trên TTTặng tức thì Khóa học tập kèm vạc âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm đọc EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay lập tức Khóa học kèm phân phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá chỉ 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học tiếp xúc giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm phát âm EduMember

Đối tượng:

Dành cho học sinh ptcs, ptth, sinh viên, tín đồ đi làm, người lớn nói chung. Rất có thể học từ trên đầu dành cho những người chưa biết giờ anh, hay chọn học lớp tương xứng với trình độ tiếng anh hiện tại tại của những bạn.


Hoàn 100.000 ₫ tự hocketoanthue.edu.vn và nhận thêm ưuđãi trên TTTặng ngay Khóa học kèm phân phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫ Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay lập tức Khóa học tập kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng thông tin tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm hiểu EduMember
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú hocketoanthue.edu.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTặng ngay Khóa học tập kèm phạt âm chuẩn chỉnh tiếng Anh, thời lượng 2 mon trị giá bán 2.000.000 ₫Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫Tìm gọi EduMember
*
Một góc An Quốc Việt

Được tạo nên bởi các giảng viên chăm ngành technology thông tin, trường đh Khoa Học tự nhiên vào năm 2004. Đến năm 2014 được sự trao giấy phép của Sở giáo dục và đào tạo, trung tâm phát triển đào tạo về ngoại ngữ, và bao gồm thêm tên thường gọi mới là An Việt.

Sứ mạng

Trung tâm huấn luyện An Quốc Việt là nơi hỗ trợ cho chúng ta các khóa huấn luyện về tin học ứng dụng, anh văn các trình độ, từ cơ phiên bản đến cải thiện chuyên sâu, đào tạo technology thông tin chất lượng theo định hướng nghề nghiệp.

Giúp bạn học ứng dụng tốt tin học, anh văn vào thực tiễn công việc của mình. Luôn sát cánh cùng các bạn trên tuyến phố xây dựng tương lai, nghề nghiệp và công việc vững vàng, góp một trong những phần công sức mang đến việc đào tạo nguồn nhân lực có quality nghề nghiệp đến địa phương, những vùng sát bên và non sông Việt nam thân yêu.

Tầm nhìn

Toàn thể ban Lãnh đạo, Giáo viên, nhân viên cấp dưới AN QUỐC VIỆT câu kết phấn đấu thành lập và cải cách và phát triển trung vai trung phong sớm vươn lên là một ngôi ngôi trường Trung cấp, đào tạo và giảng dạy đa ngành nghề, đào tạo chất lượng cao, giảng dạy nguồn lực lượng lao động theo phía nghề nghiệp, theo yêu thương cầu trong thực tiễn của làng mạc hội.

Cơ sở đồ chất

Tất cả những phòng trang bị được trang bị laptop thế hệ bắt đầu của Intel, screen LCD, nối mạng, net cáp quang vận tốc cao, wifi, các phần mềm được thiết lập chuẩn cùng được update thường xuyên. Phòng học ngoại ngữ đầy đủ tiện nghi, gồm máy chiếu minh họa, laptop, trang bị lạnh, giáo trình đầy đủ, hỗ trợ tốt nhất cho người học.

*
Phòng sản phẩm hiện đại

Đội ngũ giảng viên

Trung trung ương ngoại ngữ - tin học An Quốc Việt quy tụ lực lượng lãnh đạo, giáo viên, nhân viên cấp dưới là những thạc sỹ, kỹ sư, phong cách xây dựng sư, cử nhân chuyên ngành, có khá nhiều tâm huyết với giáo dục, dạy dỗ nghề, ân cần và xuất sắc chuyên môn thực tiễn trực tiếp giảng dạy.