Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí ngân hàng trắc nghiệm môn giáo dục và đào tạo công dân lớp 11 bài xích 9 để hệ thống kiến thức học tập tương tự như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


*

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 11 BÀI 9Câu 1: lịch sử hào hùng phát triển của thôn hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhànước?a. 3 b. 4 c. 5 d. 6Câu 2: lịch sử dân tộc phát triển của buôn bản hội loài người đã tồn tại phần nhiều kiểu nhànước nào sau đây?a.Nhà nước chiến nô, phong kiến, tư sản, XHCN b.Nhà nước nguyênthủy, chiến nô, tư sản, XHCNc.Nhà nước nguyên thủy, phong kiến, tư sản, XHCN d.Nhà nước nguyên thủy,chiến nô, phong kiến, XHCNCâu 3: trong số kiểu nhà non sông nước làm sao khác về chất lượng so với những nhànước trước đó?a. Chiếm hữu nô lệ. B. Phong con kiến c. Tư bản. D. XHCN.Câu 4: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện thêm khi nào?a. Thời kì giữa xã hội CSNT. B. Thời kì đầu CSNT.c. Xuất hiện chính sách tư hữu TLSX. D. Cuối xã hội chiếm phần hữunô lệ.Câu 5: bên nước xuất hiện thêm do đâu?a.Do ý hy vọng chủ quan lại của bé người. B. Bởi vì ý chí của ách thống trị thống trị.c. Là một tất yếu khách hàng quan. D. Bởi vì lực lượng khôn xiết nhiênáp để từ bên ngoài vào.Câu 6: thực chất của công ty nước là gì?a. Vì tiện ích của tất cả các thống trị trong thôn hội. B. Mang thực chất của cácgiai cấp đa phần trong xã hội.c. Vì tiện ích của giai cấp áp đảo về số lượng. D. Mang thực chất của giaicấp thống trị.Câu 7: bản chất kẻ thống trị của công ty nước được thể hiện như thế nào?a. Công ty nước là bộ máy dùng để duy trì sự kẻ thống trị của thống trị này so với giaicấp khácb. Bên nước là bộ máy trấn áp quan trọng đặc biệt của kẻ thống trị này đối với thống trị khácc. Cả a,b đúng d. Cả a, b saiCâu 8: đơn vị nước pháp quyền thôn hội chủ nghĩa việt nam mang thực chất củagiai cấp cho nào?a. Kẻ thống trị công nhân. B.Giai cấp công nhân vàgiai cấp nông dân.c. ách thống trị công nhân và kẻ thống trị nông dân cùng đội ngũ trí thức. D. Toàn bộ cágiai cấp trong thôn hội.Câu 9: đơn vị nước pháp quyền buôn bản hội công ty nghĩa vn mang thực chất củagiai cấp cho công nhân vì sao?a. Công ty nước dành được là kết quả đó cách mạng của quần chúng nhân dân lao độngb. Công ty nước có được là kết quả này cách mạng của ách thống trị công nhânc. đơn vị nước đạt được là kế quả cách mạng bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sảnViệt Namd. đơn vị nước đã có được là kế quả cách mạng của quần bọn chúng nhân dân laođộng do thống trị công nhân trải qua chính đảng là Đảng cùng sản lãnh đạo.Câu 10:Bản chất ách thống trị của bên nước pháp quyền buôn bản hội chủ nghĩa ViệtNam được thể hiện tập trung nhất là gì?a. Phục vụ tác dụng của quần chúng b. Sự chỉ đạo của ĐCS Việt Namđối với công ty nướcc. Diễn đạt ý chí của quần chúng. # d. Do nhân dân kiến tạo nên